Overzicht financieringsrondes

onderzoeksdatabase

Call 2021-2

Opening call:   22 februari 2021
Sluiting call:   12 mei 2021 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit:    december 2021

CALL 2021-1

Opening: 9 maart 2020
Sluiting: 12 augustus 2020 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit:    13 april 2021 (zie bestedingsoverzicht)

CALL INFRASTRUCTURELE INITIATIEVEN 2021-1

Voorlopige aanvraag     
Opening 8 mei 2020
Sluiting 12 augustus 2020 om 12.00 uur 
Volledige aanvraag  
Opening  21 september 2020 
Sluiting  4 november 2020 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit december 2020 

De projecten FORCE en COHERENT zijn gehonoreerd

CALL 2020-I

Opening call: 4 oktober 2019
Sluiting call: 18 december 2019 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: september 2020 (verplaatst van juni/juli vanwege coronacrisis)

Overzicht alle bestedingen 

Let op: Onderzoek naar implementatiestrategieën (implementatieonderzoek) kan worden ingediend binnen de reguliere onderzoeksprojectenconsortiumprojectenunieke hoogrisicoprojecten en de Young Investigator Grants. Het daadwerkelijk in de praktijk brengen van vindingen (implementatie) wordt een aparte financieringsvorm buiten KWF PO&I. Deze is niet beschikbaar tijdens Call 2020-I.

CALL 2019-II

4 februari 2019: vooraanmelding Infrastructurele initiatieven
6 maart 2019 (12.00 uur): sluiting vooraanmelding Infrastructurele initiatieven. Aanvragers krijgen kort daarna te horen of zij hun vooraanmelding mogen uitwerken tot volledige aanvraag.
22 april 2019: opening volledige call (alle financieringsvormen incl. volledige aanvraag Infrastructurele initiatieven)
5 juni 2019 (12.00 uur): sluiting call
17 december 2019: toekenningsbesluit (zie bestedingsoverzicht)

CALL 2019-I

​Opening call: 17 september 2018
Sluiting call: 19 december 2018 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: 2 juli 2019 (zie Bestedingsoverzicht)

De financieringsvorm Infrastructurele Initiatieven is niet beschikbaar deze call. Eerstvolgende mogelijkheid: Call 2019-II

Calls 2016 t/m 2018

Gehonoreerde projecten per call: 

Call 2018-II
Call 2018-I
Call 2017-II
Call 2017-I
Call 2016-II
Call 2016-I