Onze missie

compilatie van kwf afbeeldingen

Vandaag samenwerken aan de uitdagingen van morgen

Toen KWF Kankerbestrijding in 1949 werd opgericht, hadden kankerpatiënten een somber vooruitzicht. Vijf jaar na de diagnose was nog maar 25% van hen in leven. Nu is dat aantal gestegen naar 66%. Een hoopvolle tussenstand die mede mogelijk is gemaakt dankzij de gulle giften van KWF-donateurs. Met jullie hulp kunnen onderzoekers al meer dan 70 jaar de ziekte beter begrijpen, opsporen en behandelen.

Maar daarmee is het werk van KWF nog niet af. Meer kennis en een betere overlevingskans, geeft ook weer nieuwe uitdagingen.

  • hoe zorgen we voor een goede kwaliteit van leven voor het groeiend aantal mensen dat kanker heeft (gehad)?
  • hoe zorgen we dat ook patiënten met een zeldzame vorm van kanker betere behandelingen krijgen?
  • dat medicijnen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn?
  • en, als voorkomen beter is dan genezen, hoe kunnen we kanker dan het beste voorkomen?

De patiënt centraal

Met onze activiteiten ondersteunen we patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden. Dit zijn onze doelen: 

  • we voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan
  • we bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn
  • we zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten én hun naasten
  • we doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg

Omdat er zoveel is om voor te leven

We financieren wetenschappelijk onderzoek om de doorbraken van morgen mogelijk te maken. We delen kennis en beïnvloeden beleid. Daarbij is onze organisatie zo opgebouwd dat we snel kunnen inspelen op veranderingen. Bijvoorbeeld veranderingen in financieringsstromen, in focus van onderzoek en nieuwe ontwikkelingen en in relevante maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de campagne voor HPV-vaccinatie, die beschermt tegen verschillende vormen van kanker. Of het ondersteunen van nieuwe initiatieven om gerichte kankermedicatie breder in te zetten tegen zeldzame tumoren. 

De enorme uitdagingen die voor ons liggen kan KWF niet in haar eentje oplossen. Daarom werken we nationaal en internationaal samen met partijen die dezelfde doelen hebben. En bundelen we onze krachten om doorbraken te bereiken. Dat kunnen we doen omdat we zijn verbonden met de maatschappij, met tienduizenden vrijwilligers en donateurs.

Samen maken we het verschil. Voor een beter leven met en na kanker.
KWF. Tegen kanker. Voor het leven.