Kanker: als je niet meer beter wordt

Leven en dood

Een deel van de kankerpatiënten krijgt het nieuws dat ze niet meer beter worden. Sommigen hebben niet lang meer te leven. Anderen leven nog jaren met een ziekte die onder controle is.

Leven met een aangekondigde dood kan zorgen voor gevoelens van angst, onmacht, verdriet, eenzaamheid en boosheid. Hoe leef je als je weet dat de dood komt? Wat zijn je wensen en behoeften? Hoe neem je afscheid? Maar bovenal: Hoe vind je jezelf, elkaar en dat wat het leven de moeite waard maakt terug? Daar kunnen jij en je naasten alle zorg en steun bij gebruiken.

Steun mensen met kanker

We zetten ons in voor goede zorg voor mensen met kanker. Ook als ze niet meer beter kunnen worden. Donateurs financieren bijvoorbeeld onderzoek om patiënten meer tijd te geven. Jij kunt ook helpen met een donatie, door een actie te starten of mee te spelen in de KWF Loterij.

Vrouwelijke arts in gesprek met patiënt

Palliatieve zorg bij kanker

Heb je kanker en kan je niet meer genezen? Dan richt de zorg zich op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van de klachten. Dit is de palliatieve fase. Wat houdt dat in?

Handen vasthouden

Als je binnenkort doodgaat

Komt de dood dichtbij? Dan krijg je palliatieve terminale zorg. Een zo goed mogelijke kwaliteit van leven is het belangrijkste doel. Daarbij helpt het als je duidelijk weet en zegt wat jij wel of niet wil.

Er zijn voor elkaar

Twee vriendinnen voor een muur

Als ik iets kan doen...

Mensen willen graag helpen als iemand ziek is. Maar de hulp organiseren kost tijd en energie. Daarom ontwikkelden we KWF Vriendendienst, waarmee je makkelijk hulp vraagt of geeft.

Vader en dochter podcast

Waardevolle gesprekken

Pieter heeft een ongeneeslijke hersentumor. Hij vertelt hierover in de podcastserie van zijn dochter: 'Gelukkig kunnen wij er als gezin met elkaar over praten. Het is pas ingewikkeld als je alleen bent of er niet over kúnt praten.'

Portret vrouw merkcampagne-palliatief

Herinneringen maken

Masja heeft uitgezaaide borstkanker en kan niet meer beter worden. Hoe lang ze nog te leven heeft, weet ze niet. ‘Wat telt, zijn mooie herinneringen maken met dierbaren’, vertelt zij in de indrukwekkende podcast.

Zij hadden baat...

portret vrouw-campagne Voor het leven - 1600x600

... bij het centrum voor leven met en na kanker

Renate heeft sinds januari 2019 uitgezaaide eierstokkanker. Ze weet dat ze niet meer beter wordt. Via het centrum voor leven met en na kanker kwam ze in contact met lotgenoten. 'Ik zie dat deze centra steeds betere ondersteuning bieden. Ook voor de partners van kankerpatiënten.'

portret man-campagne Voor het leven

... bij de patiëntenvereniging

Anton kreeg 5 jaar geleden te horen dat hij longkanker had met uitzaaiingen. Zijn tijd zou beperkt zijn. Na goede ervaringen met de patiëntenorganisatie stapte hij in de patiëntenadviesraad. 'Pas dan zie je dat een patiëntenvereniging écht veel kan betekenen voor patiënten.'

Portret vrouw merkcampagne-palliatief

... bij een herinneringsdoos

Remona verloor haar man. 'Wat mij veel troost geeft is dat Livia en James hun vader ook echt goed gaan leren kennen. In Marcs laatste weken rondde hij zijn boek af, filmde hij een afscheidsspeech en vulde hij een herinneringsdoos voor onze kinderen.'

Waar kun je terecht?

beeldscherm overpalliatievezorg.nl

Over palliatieve zorg

Ook de laatste periode van je leven vraagt om de juiste zorg. De website overpalliatievezorg.nl is dé plek voor betrouwbare informatie, persoonlijke verhalen en zorg en hulp dichtbij huis.

Man in gesprek met arts

Praten over de laatste levensfase

NFK heeft een Gesprekskaart en een Gesprekswijzer die kunnen helpen om na te denken over de laatste levensfase. En om leven en dood te bespreken met bijvoorbeeld je naaste of arts.

Man achter laptop

kanker.nl

Hier vind je meer informatie over niet meer beter worden, klachten, palliatieve behandelingen en zingeving. Ook kun je in contact komen met andere patiënten. Vragen stellen kan aan de kanker.nl infolijn: 0800 - 022 66 22.

Twee vrouwen in het inloophuis

Centra voor leven met en na kanker

(ex)Patiënten, naasten en nabestaanden kunnen hier terecht om over hun ervaringen te praten. Of voor voorlichting, activiteiten en contact met lotgenoten. Je kan er zonder verwijzing en zonder afspraak binnenlopen.

Ouder stel

Hospices

Is thuis sterven niet mogelijk? Dan komt een hospice het dichtst in de buurt van een huiselijke omgeving. Vind hospices en andere palliatieve zorg bij jou in de buurt.

Oudere vrouw

Patiëntenorganisatie

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) komt op voor de belangen van (ex)patiënten en hun naasten. Ook voor mensen in hun laatste levensfase. 

3 vrouwen gearmd

Zorgen voor je naaste

Zorgen voor iemand die niet lang meer te leven heeft, is intensief. Je kunt mooie en waardevolle momenten meemaken. Maar deze periode kan ook zwaar zijn.

Lachend echtpaar

Ik wil met je praten

Praten over het levenseinde is niet altijd makkelijk. Toch is het belangrijk om in gesprek te gaan over levensvragen en levenswensen en een waardig levenseinde. Op deze site vind je tips.

Portret vrouw met andere vrouw op achtergrond

Zorg door vrijwilligers​

In heel Nederland bieden vrijwilligers zorg en ondersteuning aan terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Dit kan thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen.

Onderzoeken palliatieve zorg

Nascholing zorgverleners

Helaas krijgen de meeste zorgverleners in hun opleiding onvoldoende kennis over palliatieve zorg. Om de zorg voor ongeneeslijke kankerpatiënten te verbeteren investeert KWF in een nascholingsprogramma.

Betere behandeling klachten

Kankerpatiënten in de palliatieve fase hebben vaak meerdere klachten tegelijk. En die kunnen elkaar beïnvloeden. Artsen onderzoeken of ze meer inzicht kunnen krijgen in de verschillende klachten. En ze beter kunnen behandelen.

Onverwacht langer leven

Niet meer beter kunnen worden door uitgezaaide kanker. Maar dan een nieuwe behandeling krijgen die aanslaat, waardoor je leven met onbepaalde tijd wordt verlengd. Hoe leef je met die onzekerheid?