Integriteit

Man in gesprek met arts

Als goed doel dragen wij een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom geven we elke euro die we ontvangen zorgvuldig uit. En staat integriteit centraal bij alles wat we doen. 

KWF Gedragscode

Onze waarden en gedragsregels vind je terug in de KWF Gedragscode. Deze gedragscode geldt voor iedereen die namens KWF handelt of KWF vertegenwoordigt. Vrijwilligers en medewerkers worden gevraagd de gedragscode te onderschrijven en zich in te zetten voor persoonlijke naleving.
 

Integriteitsschending

KWF staat voor integer en betrouwbaar handelen en heeft vertrouwen in haar medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Toch kan ongewenst gedrag voorkomen.

Voorbeelden van ongewenst gedrag en integriteitsschendingen zijn:

  • strafbare feiten zoals diefstal, verduistering, fraude en corruptie
  • misbruik van bevoegdheden
  • belangenverstrengeling
  • misbruik of lekken van informatie
  • pesten (bijvoorbeeld structureel buitensluiten en negeren, kwaadsprekerij, beledigende opmerkingen, bijnamen geven, vloeken, schelden)
  • seksuele en niet-seksuele intimidatie (zoals lichamelijke aanraking, verbale en non-verbale bedreiging, seksistische opmerkingen)
  • discriminatie (op basis van huidskleur, sociaal-culturele achtergrond, man-vrouw, geaardheid, leeftijd)
     

Melden van een integriteitsschending

Heb je te maken met ongewenst gedrag of een (mogelijke) integriteitsschending? Meld dit dan via onderstaand formulier. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld.
Heb je een andersoortige klacht? Meld dit dan via het klachtenformulier.

*Deze velden zijn verplicht

Informatie over hoe KWF persoonsgegevens verwerkt kun je vinden in het Privacy statement.