Gefinancierd onderzoek

Dankzij onze donateurs kunnen we meerdere keren per jaar veelbelovend onderzoek financieren en onze missie een impuls geven. Hieronder een overzicht van alle gehonoreerde onderzoeken sinds de start van ons huidige onderzoeksprogramma. 

2023

2022

Projectfinanciering Informele zorg 2022

KWF investeert 2,5 miljoen in 11 praktijkprojecten rond informele zorg voor kankerpatiënten en naasten. 

22 november 2022

Publiek-Private Samenwerkingen 2022-1

KWF investeert €2,66 miljoen in het academische deel van 4 publiek-private onderzoeken.

2021

Proof-of-conceptstudies, PPS-projecten en speerpuntgedreven initiatieven

Binnen deze financieringsvormen investeerden we €17 miljoen in 12 nieuwe onderzoeken.
 

Infrastructurele initiatieven 2021-2

Binnen deze call financierden we het gen- en celtherapieplatform DARE-nl.

2020

Infrastructurele initiatieven 2020

Binnen deze call financierden we twee nationale samenwerkingsverbanden op het gebied van zeldzame kanker.

2019

Technology for Oncology II

In samenwerking met NWO en de topsector Life Sciences & Health (LSH) financierden we 8 onderzoeksprojecten waarin technische en medische onderzoekers hun krachten bundelen. 

2018

2017

2016