Overzicht financieringsrondes

onderzoeksdatabase
Open sinds: 22 november 2022 12.00 uur
Deadline vooraanmeldingen: 31 januari 2023 12.00 uur
Deadline volledige aanvraag: 27 juni 2023 12.00 uur
Weerwoord op referentenrapporten: tweede helft van september 2023
Toekenningsbesluit: December 2023 (zie toegekende onderzoeken)

Er is dringend behoefte aan betere behandelopties voor mensen met zeldzame vormen van kanker. Daarom openden we samen met buitenlandse financieringspartners een internationale call voor de doorontwikkeling van medicijnen voor patiënten met zeldzame kanker. De focus ligt op multinationale, klinische multicenterstudies (fase 2 of 3) met een goede go-to-marketstrategie.

>> Meer informatie

  • CALL 2023-3 / DEVELOPMENT

Open: 20 december 2022
Sluiting call: 21 maart 2023 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: 12 december 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

>> Meer informatie over het Programma Onderzoek & Implementatie

 

Open: 6 juni 2023 (12.00u)
Sluiting call: 5 september 2023 (12.00u)
Toekenningsbesluit: 12 december 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

>> Meer informatie over de PPS-call

 

Slimme meettechnologieën, waaronder biosensoren, wearables en (slimme) eHealth, bieden volop kansen voor patiënten die leven met (de gevolgen van) kanker of daar risico op lopen. Om dit veelbelovende vakgebied verder aan te jagen opent KWF in 2023 een tweede call Slimme Meettechnologieën. Interdisciplinaire teams van (technologische, sociale en/of biomedische) onderzoekers, zorgprofessionals, patiënten en bedrijfsleven zijn uitgenodigd om een impuls te geven aan slimme meettechnieken in de oncologische zorg. Aan de aanvraag gaat een vooraanmelding vooraf.

Opening vooraanvragen: 28 februari 2023
Sluiting vooraanvragen: 25 april 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 13 juni 2023
Sluiting call:  7 september 2023 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit:   12 december 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

>> Meer informatie over deze themacall

 

Open: 25 april 2023 (12.00 CET)
Sluiting call: 4 juli 2023 (12.00 CET)
Toekenningsbesluit: 21 november 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

KWF wil met het Programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing. De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).

>> Meer informatie over deze call

Open 4 oktober 2022 (12.00 uur)
Deadline vooraanvraag 13 december 2022
Deadline volledige aanvraag 11 April 2023
Toekenningsbesluit 25 juli 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

Biomarkers in bijvoorbeeld bloed, urine, ontlasting of adem zijn belangrijk om het risico op kanker te identificeren, het behandeleffect te monitoren of de terugkeer of progressie van de ziekte vroeg op te sporen. Een probleem is dat veelbelovende nieuwe biomarkers vaak onvoldoende worden opgevolgd in (prospectieve) klinische studies en daardoor zelden de praktijk halen. KWF wil deze impasse doorbreken en nodigt onderzoekers uit om een multidisciplinair team bijeen te brengen en veelbelovende (combinaties van) biomarkers naar de volgende fase richting klinische toepasbaarheid te brengen.

>> Meer informatie

Open: 6 september 2022 (12.00 uur)
Sluiting call: 22 november 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit 11 juli 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

 

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 11 oktober 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit Mei 2023 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze reguliere call van het Programma Onderzoek & Implementatie is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modalityPreclinical researchClinical research en Implementation research. In de Guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen.

  • CALL 2022-4 / EXPLORATIE

Opening call: 16 februari 2022
Sluiting call: 3 mei 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: december 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Call 2022-4 is bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 

  • CALL 2022-3 / ONTWIKKELING & IMPLEMENTATIE

Opening call: 19 januari 2022
Sluiting call: 23 maart 2022 (12.00 uur 's middags)
Toekenningsbesluit: december 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call was bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. In de guidelines staat beschreven welke projecten hieronder vallen. 
 

Open: 4 juli 2022
Sluiting call: 31 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Biosensoren, liquid biopsies, wearables en andere slimme meettechnologieën bieden nieuwe kansen voor de preventie, vroegdetectie en monitoring van kanker. Deze call is bedoeld om een impuls te geven aan dit soort innovaties. 

>> Meer informatie

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 30 augustus 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call richt zich op onderzoek naar systematisch symptoommanagement bij oncologische patiënten in de palliatieve fase.

>> Meer informatie

Open: 14 juni 2022
Sluiting call: 6 september 2022 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call is bedoeld voor onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen. Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH en bevindt zich in het oncologische domein.

>> Meer informatie

CALL 2022-2 / EXPLORATIE

Opening call: 29 september 2021
Sluiting call: 15 december 2021 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit juli 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Binnen deze call konden alleen financieringsaanvragen worden ingediend in de onderzoeksfases Basic research en Credentialing. In de guidelines staat beschreven welke projecten binnen deze onderzoeksfases passen. KWF moedigt projectvoorstellen die passen binnen de aandachtsgebieden extra aan.

CALL 2022-1 / Ontwikkeling en Implementatie

Opening call: 4 augustus 2021
Sluiting call: 15 oktober 2021 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit: Eind mei 2022 (zie gefinancierd onderzoek)

Deze call was bestemd voor financieringsaanvragen binnen de onderzoeksfases Creation of modality, Preclinical research, Clinical research en Implementation research. Projectvoorstellen binnen de aandachtsgebieden werden extra aangemoedigd.

Call 2021-2

Opening call:   22 februari 2021
Sluiting call:   12 mei 2021 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit:    21 december 2021 (zie bestedingsoverzicht)

CALL INFRASTRUCTURELE INITIATIEVEN 2021-2

Voorlopige aanvraag   
Opening 1 maart 2021
Sluiting 23 april 2021 om 12.00 uur
Volledige aanvraag  
Opening 14 juni 2021
Sluiting 9 september 2021 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit 16 december 2021
   
Deze call richt zich op proces- en productontwikkeling van cel- en gentherapie

Het project DARE-NL is gehonoreerd.

 

CALL 2021-1

Opening: 9 maart 2020
Sluiting: 12 augustus 2020 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit:    13 april 2021 (zie bestedingsoverzicht)

CALL INFRASTRUCTURELE INITIATIEVEN 2021-1

Voorlopige aanvraag     
Opening 8 mei 2020
Sluiting 12 augustus 2020 om 12.00 uur 
Volledige aanvraag  
Opening  21 september 2020 
Sluiting  4 november 2020 om 12.00 uur
Toekenningsbesluit december 2020 

De projecten FORCE en COHERENT zijn gehonoreerd

CALL 2020-I

Opening call: 4 oktober 2019
Sluiting call: 18 december 2019 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: september 2020 (verplaatst van juni/juli vanwege coronacrisis)

Overzicht alle bestedingen 

Let op: Onderzoek naar implementatiestrategieën (implementatieonderzoek) kan worden ingediend binnen de reguliere onderzoeksprojectenconsortiumprojectenunieke hoogrisicoprojecten en de Young Investigator Grants. Het daadwerkelijk in de praktijk brengen van vindingen (implementatie) wordt een aparte financieringsvorm buiten KWF PO&I. Deze is niet beschikbaar tijdens Call 2020-I.

CALL 2019-II

4 februari 2019: vooraanmelding Infrastructurele initiatieven
6 maart 2019 (12.00 uur): sluiting vooraanmelding Infrastructurele initiatieven. Aanvragers krijgen kort daarna te horen of zij hun vooraanmelding mogen uitwerken tot volledige aanvraag.
22 april 2019: opening volledige call (alle financieringsvormen incl. volledige aanvraag Infrastructurele initiatieven)
5 juni 2019 (12.00 uur): sluiting call
17 december 2019: toekenningsbesluit (zie bestedingsoverzicht)

CALL 2019-I

​Opening call: 17 september 2018
Sluiting call: 19 december 2018 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit: 2 juli 2019 (zie Bestedingsoverzicht)

De financieringsvorm Infrastructurele Initiatieven is niet beschikbaar deze call. Eerstvolgende mogelijkheid: Call 2019-II

Calls 2016 t/m 2018

Zie gefinancierd onderzoek per call.