Call PPS 2023-1: Publiek-Private Samenwerkingen

Handdruk, samenwerking, PPS, PPP

In deze call roepen we op tot het indienen van onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen.

Voorwaarden

Iedere aanvraag moet ten minste voldoen aan de volgende criteria.

  • Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH, is van kwalitatief hoog niveau en bevindt zich in het oncologische domein.
  • Het consortium bestaat uit tenminste één onderneming met winstoogmerk en één onderzoeksorganisatie.
  • De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie gevestigd in Nederland.
  • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
  • De uitvoer van het project is voor gezamenlijke rekening en risico. Alle consortiumpartners dragen inhoudelijk bij aan het project.
  • Het project duurt maximaal 4 jaar en start binnen 6 maanden na toekenning
  • Er is geen maximum voor de aan te vragen toeslag.

Meer informatie in onderstaand document:

Tijdpad

Opening call: 29 november 2022

Sluiting call: 14 februari 2023  (12.00 ’s middags)

Advies via Innovatiegids

Voor bepaalde onderzoeksprojecten is het mogelijk om PPS-toeslag in te zetten voor advies in de vorm van een Innovatiegids (Innovation Guide) via Health Innovation Netherlands (HI-NL). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@healthinnovation.nl.

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

Projectaanvragen kunnen tot 14 februari (12.00 uur) worden ingediend via het KWF Grant Management System (GMS).

Wat betreft het aangevraagde budget is het TKI/Health~Holland budget sheet leidend. Deze kunt u niet invoeren in GMS en dient u na indiening van het projectvoorstel per email aan te leveren via pps@kwf.nl.

Na sluiting van de call zal een externe commissie de aanvragen beoordelen. De uitslag wordt bekendgemaakt in de week van 5 juni 2023.

Contact

Meer weten over deze financieringsvorm? Neem dan contact op met KWF via pps@kwf.nl.