Call PPS 2023-2: Publiek-Private Samenwerkingen

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)

In deze call roepen we op tot het indienen van onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen onder de voorwaarden van de PPS-toeslagregeling van TKI-LSH (Health~Holland)

Voorwaarden

Iedere aanvraag moet ten minste voldoen aan de volgende criteria.

 • Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH, is van kwalitatief hoog niveau en bevindt zich in het oncologisch domein.
 • Het consortium bestaat uit ten minste één onderneming met winstoogmerk en één onderzoeksorganisatie.
 • De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie gevestigd in Nederland.
 • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
 • De uitvoer van het project is voor gezamenlijke rekening en risico. Alle consortiumpartners dragen inhoudelijk bij aan het project.
 • Het project duurt maximaal 3 jaar en start binnen 6 maanden na toekenning
 • Er is geen maximum voor de aan te vragen toeslag.

Meer informatie in onderstaand document:

Tijdpad

Opening call: 6 juni 2023 (12.00 uur)

Sluiting call: 5 september 2023  (12.00 uur)

Toekenningsbesluit: medio december 2023

Advies via innovatiegids

Projectaanvragen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een 'innovatiegids' via Health Innovation Netherlands (HI-NL). Dit adviesrapport geeft inzicht in de stappen die nodig zijn voor verdere doorontwikkeling. De innovatiegids is te financieren met de PPS-toeslag. Voor meer informatie, zie www.healthinnovation.nl.

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

 • Projectaanvragen worden ingediend via het KWF Grant Management System (GMS).
 • Het TKI/LSH-budgetsheet is leidend boven het ingevulde budget in GMS. Het budgetsheet kan als Excel-document worden ingediend bij het projectvoorstel.
 • Het beschikbare budget voor deze call is €2.100.000,-
 • Na sluiting van de call beoordeelt de PPS-beoordelingscommissie de aanvragen.

Meer informatie

Meer weten over deze financieringsvorm? Kijk dan op www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match of neem contact op met KWF via pps@kwf.nl.