Call PPS 2024-1: Publiek-Private Samenwerkingen

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)

In deze call roepen we op tot het indienen van onderzoekssamenwerkingen tussen publieke en private partijen onder de voorwaarden van de PPS-toeslagregeling van TKI-LSH (Health~Holland).

Voorwaarden

Iedere aanvraag moet ten minste voldoen aan de volgende criteria.

 • Het onderzoek sluit aan bij de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van de Topsector LSH, is van kwalitatief hoog niveau en bevindt zich in het oncologisch domein.
 • Het consortium bestaat uit ten minste één onderneming met winstoogmerk en één onderzoeksorganisatie.
 • De hoofdaanvrager is een Nederlandse onderzoeksorganisatie gevestigd in Nederland.
 • Het project omvat fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.
 • Fase III klinische studies en projecten in TRL 8 en 9 zijn niet toegestaan.
 • De uitvoer van het project is voor gezamenlijke rekening en risico. Alle consortiumpartners dragen inhoudelijk bij aan het project.
 • Het project duurt maximaal 4 jaar en start binnen 6 maanden na toekenning.

Download hieronder de volledige voorwaarden:

Financieringsinformatie PPS 2024-1

259.57 KB

Dit document bevat de voorwaarden en toelatingscriteria voor deze call.

Algemene voorwaarden PPS-toeslag

195.11 KB

Dit document bevat de algemene voorwaarden van KWF met betrekking tot de PPS-toeslag.

Tijdpad

Opening call: woensdag 1 november 2023 (12.00 uur)

Sluiting call: dinsdag 16 januari 2024  (12.00 uur)

Toekenningsbesluit: mei 2024

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

 • Projectaanvragen worden ingediend via het KWF Grant Management System (GMS). 

  LET OP: deelnemende instituten die nog niet geregistreerd staan in ons aanvraagsysteem (KWF-GMS) dienen uiterlijk 6 weken vóór de sluitingsdatum hiervoor een verzoek in te dienen via KWF-GMS.
   

 • Het TKI/LSH-budgetsheet is leidend boven het ingevulde budget in GMS. Het budgetsheet kan als Excel-document worden ingediend bij het projectvoorstel.
 • Het beschikbare budget voor deze call is €4.000.000,- (onder voorbehoud)
 • Na sluiting van de call beoordeelt de PPS-beoordelingscommissie de aanvragen.

Advies via innovatiegids

Projectaanvragen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een 'innovatiegids' via Health Innovation Netherlands (HI-NL). Dit adviesrapport geeft inzicht in de stappen die nodig zijn voor verdere doorontwikkeling. De innovatiegids is te financieren met de PPS-toeslag. Dit moet bij de aanvraag aangegeven worden en als kostenpost opgenomen worden in het budget. Voor meer informatie, zie www.healthinnovation.nl.

Startformulieren (van toepassing ná toekenning)

Bovenstaande formulieren gelden als startvoorwaarde voor toegekende projecten.

Meer informatie

Meer weten over deze financieringsvorm? Kijk dan op www.health-holland.com/funding-opportunities/tki-match of neem contact op met KWF via [email protected].