Ruim 6 miljoen voor kankeronderzoek door academie en bedrijfsleven

Publiek-Private Samenwerkingen (PPS)

Voor de tweede keer dit jaar kan KWF een miljoeneninvestering doen in publiek-private samenwerkingen op het gebied van kankeronderzoek. Met de PPS-toeslag die Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health hiervoor beschikbaar stelt aan KWF, kunnen binnenkort 11 nieuwe projecten van start. KWF investeert 6 miljoen euro in het academische deel van deze partnerschappen.

Het betreft onderzoek naar o.a. nieuwe behandelingen voor darm- en leverkanker, digitale analyse van tumorweefsel met behulp van kunstmatige intelligentie, verbetering van thermotherapie en het toedienen van chemotherapie in een vloeibare gel bij alvleesklierkanker.

De samenwerking met bedrijven biedt de mogelijkheid om academische vindingen door te vertalen naar een concreet toepasbaar eindproduct voor de patiënt. Met de commerciële, juridische en regulatoire kennis van ondernemers en hun kapitaalkracht zijn nieuwe vindingen makkelijker op de markt te krijgen. De private partners ontvangen geen geld van KWF, maar leveren een personele bijdrage, in sommige gevallen ook een financiële. Ook vervullen ze een actieve rol in het project.
 

KWF zet de PPS-toeslag in op de volgende projecten: