Consortium-project

Onderzoeker

Mogelijkheid voor grote of complexe samenwerkingen

Een consortium-project is een onderzoeksproject met een complexe onderzoeksvraag die de expertise vereist van vier of meer organisaties. Elk project waaraan vier of meer partijen (excl. service providers, inclusiecentra en cofinanciers) deelnemen, is een consortium-project.

Specifieke voorwaarden:

  • De projectleider dient bij de start van het project, gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut.
  • Er dient ten minste 1 wetenschappelijk medewerker minimaal 0,5 fte per jaar gedurende de looptijd aan het project te werken. 
  • Het onderzoek is hypothesegedreven en leidt tot een slotanalyse waarin de hypothese wordt aangenomen of verworpen.
  • Vanwege de complexiteit moet er een projectmanager worden aangesteld om het project te coördineren. 
  • Alle deelnemende partijen moeten een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen en voorleggen aan KWF ter goedkeuring voordat het project van start kan gaan.
  • De looptijd is maximaal 6 jaar. Een langere looptijd moet goed onderbouwd worden.