Veelgestelde vragen over projectfinanciering informele zorg

Vraagtekens op dobbelstenen

De projectfinanciering Informele zorg is gesloten

Kanker ontwricht je leven. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft. KWF wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten, ook als zij niet meer beter worden, en hun naasten. Wij signaleren samen met het veld dat informele zorg hieraan veel kan bijdragen. Daarom opende KWF begin juli t/m 30 september 2022 een financieringsronde voor praktijkprojecten rond informele zorg voor kankerpatiënten en naasten. Hieronder vind je antwoord op de veelgestelde vragen hierover.

Algemene vragen over de projectfinanciering

KWF signaleert samen met het veld dat informele zorg veel kan bijdragen aan kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten en naasten. Zowel voor patiënten waarbij genezing nog mogelijk is, als voor patiënten die niet meer zullen genezen. Maar lang niet allemaal hebben of krijgen zij de mogelijkheid om van informele zorg gebruik te maken. KWF zet zich in om dit te veranderen.

Het projectfinancieringsprogramma van 2022 richt zich op de doelstelling:

Meer (ex)patiënten en naasten vinden de (informele) zorg en ondersteuning die bij ze past. Door samenwerking binnen de informele zorg en tussen de formele en informele zorg.

We denken hierbij aan:

 • samenwerking en verwijzing onderling tussen informele zorgaanbieders
 • samenwerking tussen informele en formele zorgaanbieders (0e, 1e, 2e lijn en/of sociaal domein), zodat attenderen op en verwijzen naar passende informele zorg standaard wordt

De doelen die we vanuit KWF nastreven voor de informele zorg voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten zijn:

 • grotere bekendheid en maatschappelijke acceptatie
 • betere verwijzing en vindbaarheid
 • voldoende en passend aanbod
 • meer onderzoek en onderbouwing van de positieve effecten
 • toekomstbestendige organisatie, kwaliteitsborging, continuïteit en toegankelijkheid

De focus van de projectfinanciering informele zorg 2022 ligt op de betere verwijzing en vindbaarheid. Deze financieringsronde is gericht op praktijkprojecten en betreft geen onderzoeksfinanciering.

Vragen over de financieringsaanvraag

De sluitingsdatum voor het indienen van je projectidee voor pre-screening was 21 september 2022

Bij een positieve uitkomst van de pre-screening krijg je een link en instructies waarmee je jouw projectvoorstel kunt indienen in het KWF Grant Management System (GMS). Sluiting voor indiening in het GMS was 30 september 2022, 17.00 uur.

Voor het indienen van een volledige projectaanvraag maken wij gebruik van het KWF Grant Management System (GMS). Een projectaanvraag kan alleen via GMS ingediend worden nadat het projectidee langs het Loket pre-screening is gegaan.

Bij een positieve uitkomst van de pre-screening krijg je een link en instructies waarmee je jouw projectvoorstel kunt indienen in het KWF Grant Management System (GMS). Een link voor GMS wordt alleen door het Loket pre-screening gedeeld.

Het Loket pre-screening toetst het ingediende projectidee op geschiktheid voor projectfinanciering; dit is een eerste inschatting in hoeverre jouw project past bij de doelstelling en de inhoudelijke kaders. Het streven is om de uitkomst hiervan binnen 2 weken na ontvangst van het formulier toe te sturen. I.v.m. de vakantieperiode duurt het mogelijk iets langer.

Daarnaast kun je bij het Loket pre-screening je vragen stellen. Omdat deze financieringsmogelijkheid voor praktijkprojecten door KWF nieuw is, kunnen we ons voorstellen dat je vragen hebt. Het Loket is er om potentiële aanvragers te ondersteunen - van projectidee tot indiening van het projectvoorstel - om tot een zo passend mogelijke aanvraag te komen.

Stel je vragen bij het KWF Loket pre-screening:
[email protected]
020 570 04 27 (ma t/m do van 09:00 - 17:00 uur, vrij van 09:00-12:00 uur)

Nee, we stellen geen beperkingen aan het maximale budget van een individuele aanvraag.

Tot 30 september 17:00 uur kon je een projectaanvraag indienen via het KWF Grant Management Systeem.
Houdt er wel rekening mee dat je je projectidee eerst hebt ingediend voor pre-screening. Dit kon tot uiterlijk 21 september.

Aanvragen kunnen komen vanuit georganiseerde informele zorg. Maar ook vanuit andere organisaties (denk aan formele zorg, sociaal domein en andere partijen actief in het veld). Zolang de impact van het project zich richt op (ex)kankerpatiënten en hun naasten en het samenwerking betreft met 1 of meer aanbieder(s) van informele zorg.

Projectvoorstellen vanuit samenwerkingsverbanden (in ontwikkeling) hebben de voorkeur.

Omdat informele zorg een zeer breed veld betreft, hebben we een afbakening gemaakt. KWF bedoelt in deze financieringsronde met informele zorg:

 • hulp, zorg of ondersteuning voor (ex)kankerpatiënten en/of hun naasten
  • die verleend en georganiseerd wordt door vrijwilligers en lotgenoten
  • op fysieke en digitale locaties
  • met georganiseerd aanbod, informatievoorziening, toegang tot hulpmiddelen/instrumenten
  • met (deels) betaalde krachten voor coördinatie en het bevorderen en bewaken van kwaliteit
 • deze hulp, zorg of ondersteuning is aanvullend op
  • de steun en mantelzorg die (ex)kankerpatiënten en/of naasten krijgen vanuit hun eigen sociale netwerk
  • én aanvullend op formele zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein
 • deze hulp, zorg of ondersteuning wordt verleend aan (ex)kankerpatiënten en/of naasten en kan gegeven worden in alle fasen van de ziekte: tijdens de behandeling, in de palliatieve fase en tijdens het leven na kanker

We roepen op tot projecten die bijdragen aan de doelstelling: Meer (ex)patiënten en naasten vinden de (informele) zorg en ondersteuning die bij ze past. Door samenwerking binnen de informele zorg, en tussen de formele en informele zorg:

 • samenwerking en verwijzing onderling tussen informele zorgaanbieders
 • samenwerking tussen informele en formele zorgaanbieders (0e, 1e, 2e lijn en/of sociaal domein), zodat attenderen op en verwijzen naar passende informele zorg standaard wordt

Daarnaast moeten projecten passen binnen de inhoudelijke kaders.

 • Voorkeur voor projecten die doorontwikkelen op bestaande initiatieven of leren van bestaande practices. Nieuwe initiatieven worden niet uitgesloten, maar de noodzaak voor een nieuw initiatief moet dan goed onderbouwd worden.
 • Aanvragers zijn organisaties (juridische entiteit), geen personen.
 • Aanvragen kunnen komen vanuit georganiseerde informele zorg. Maar ook vanuit andere organisaties (denk aan formele zorg, sociaal domein, andere partijen actief in het veld). Zolang de impact van het project zich richt op kankerpatiënten en naasten en het samenwerking betreft met 1 of meer aanbieder(s) van informele zorg.
 • Voorkeur voor regionale en/of landelijke projecten.
 • Geen kleine lokale eenmalige acties of individuele/medische behandelingen.
 • Het project vindt plaats binnen Nederland (maar leren van het buitenland mag natuurlijk).
 • In het projectvoorstel worden de (beoogde) samenwerkingspartners door de hoofdaanvrager concreet benoemd. Bij voorkeur ondersteunen deze samenwerkingspartners de aanvraag actief. Bijvoorbeeld met een intentieverklaring en waar mogelijk als mede-indiener van het projectvoorstel.
 • Binnen het project wordt data verzameld over gebruik van informele zorg en de effecten ervan (meten/aantonen van impact als onderdeel van het project).
 • Het project draagt bij aan bekendheid en maatschappelijke acceptatie van (diverse vormen van) informele zorg voor (ex)kankerpatiënten en naasten.
 • In het projectvoorstel staat aangegeven hoe de activiteiten toekomstbestendig worden gemaakt: de financiële en organisatorische implementatie en/of continuering van de activiteiten nadat de projectfinanciering afloopt.
 • Het projectvoorstel bevat een plan hoe resultaten in een latere fase verder opgeschaald kunnen worden, waar mogelijk ook in andere regio’s of landelijk.

 • kosten voor (medische) behandelingen of alternatieve behandelingen
 • wetenschappelijk onderzoek
 • aanvragen van particulieren
 • projecten die al volledig gefinancierd worden
 • projecten die in strijd zijn met de standpunten en waarden van KWF

Dit hoeft zeker geen probleem te zijn, je kan bij de indiening van het projectidee wel aangeven dat er sprake is van co-financiering, maar dit is optioneel.
 
Bij het indienen van een projectaanvraag in het KWF Grant Management Systeem, wordt wel gevraagd om in de begroting aan te geven dat er sprake is van co-financiering, en voor welk aandeel je budget aanvraagt bij KWF. 

Nee, deze gegevens zijn niet openbaar.

Dit kon tot en met 30 september 2022, 17:00 uur

Vragen over het beoordelingsproces

Voor deze projectfinancieringsronde wordt een speciale beoordelingscommissie samengesteld met daarin experts uit het veld. Hierbij zijn verschillende perspectieven vertegenwoordigd, waaronder het patiëntperspectief. Op basis van het advies van de commissie besluit het KWF bestuur uiteindelijk welk project voor financiering in aanmerking komt. De uitslag wordt bekendgemaakt in november (de precieze datum volgt).