Projectfinanciering informele zorg

vrouw hoofddoek groepsgesprek

Deze projectfinanciering is gesloten

Kanker ontwricht je leven. Of je het nu zelf hebt, of iemand om wie je geeft. KWF wil bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten, ook als zij niet meer beter worden, en hun naasten. Daarom maakt KWF naast kankeronderzoek ook zorg en ondersteuning mogelijk.

Informele zorg

Een belangrijk aandachtspunt voor KWF is de informele zorg. Wij signaleren samen met het veld dat informele zorg veel kan bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van (ex)kankerpatiënten en naasten. Maar dat zij niet allemaal de mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken. KWF zet zich in om dit te veranderen. Zodat (ex)kankerpatiënten en naasten hulp, zorg en ondersteuning kunnen vinden en krijgen in een vorm die past bij hun individuele voorkeur, behoefte en bij de fase van behandeling: tijdens het behandeltraject, na de behandeling - als iemand genezen is - én als iemand niet meer beter wordt (de palliatieve fase).

Betere verwijzing en vindbaarheid

Een van de doelen die KWF nastreeft is betere verwijzing naar en vindbaarheid van informele zorg. Een belangrijke factor die hieraan bijdraagt is meer samenwerking in het veld. Lang niet alle (ex)kankerpatiënten en naasten die kampen met sociale, emotionele of praktische uitdagingen worden geattendeerd op de diverse mogelijkheden om ondersteuning te krijgen. Ook zijn niet alle (ex)patiënten en naasten even goed in staat hun behoefte aan hulp te duiden en te onderkennen of zelf op zoek te gaan naar hulp.

Zorgverleners die met hen in contact zijn, kunnen helpen de behoefte te duiden en daarmee een verbindende schakel zijn naar passende zorg en ondersteuning. Bij ernstige klachten vindt doorgaans een doorverwijzing plaats naar de formele/professionele zorg. Er zijn echter ook veel voorkomende zorgen, vragen en klachten waarvoor de informele zorg vaak goede mogelijkheden biedt, maar die niet altijd bekend zijn of worden overwogen.

Projectfinanciering informele zorg 2022

Vanaf begin juli t/m 21 september 2022 konden aanbieders, organisaties en initiatiefnemers uit het brede veld van (informele) zorg bij KWF projectvoorstellen indienen. Projectvoorstellen vanuit samenwerkingsverbanden (in ontwikkeling) hadden de voorkeur.

Deze financieringsronde was gericht op praktijkprojecten en betrof geen onderzoeksfinanciering.

Er zijn 11 praktijkprojecten rond informele zorg voor kankerpatiënten en naasten toegekend. KWF investeert in totaal 2,5 miljoen. Bekijk alle projecten.