Unieke hoogrisicoprojecten

Onderzoeker

Baanbrekende ideeën

Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid op basis van een goed, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd idee in (voor)werk uit te voeren om vast te stellen of het idee daadwerkelijk kansen in zich heeft. Het gaat hierbij om niet-bestaande onderzoekslijnen met voornamelijk theoretische of praktische onderbouwing en een lage bewijslast, maar met een hoge potentie tot doorbraken met betrekking tot de stand van de wetenschap of de kankerbestrijding.

Specifieke voorwaarden:

  • De richtlijn voor de looptijd van een Unique High Risk Project is 1 tot 1,5 jaar. Een langere looptijd moet goed onderbouwd worden.
  • Het aangevraagde budget dient gespecificeerd en onderbouwd te worden.
  • Het project dient te worden ingediend door een ervaren projectleider. Dit waarborgt een bepaalde ervarenheid m.b.t. het efficiënt uitvoeren van pilot-experimenten om van een wild idee een concrete en onderbouwde hypothese te maken.
  • Het eerste evaluatiemoment wordt vastgesteld op een half jaar na de start van het project. Op dat moment wordt besloten om de financiering voor het project te continueren of stop te zetten.

Beschikbaar voor onderzoek in exploratie- en ontwikkelingstrajecten 

De Unieke hoogrisicoprojecten worden gefinancierd uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes (thema Nieuwe Ontwikkelingen).