Bestedingen Alpe d'HuZes

Afdaling Alpe d'HuZes

De opbrengsten van de Alpe d'HuZes worden besteed aan de missie van Alpe d'HuZes: het bevorderen en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker in alle mogelijke vormen, zodat er in de toekomst minder mensen doodgaan aan kanker. En de missie van KWF Kankerbestrijding: we willen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en dat de kwaliteit van leven van de patiënt zo goed mogelijk is, tijdens en na de ziekte. 

Sinds enkele jaren worden de opbrengsten van Alpe d'HuZes verdeeld over 3 vaste thema's: Ambitie, Hermannetjes en Nieuwe Ontwikkelingen. Vóór die tijd kwam het geld ten goede aan wisselende thema's. 

Bekijk hieronder de bestedingen d.d. januari 2020 (voorlopige cijfers). Klik op de link om meer te lezen over het thema.

€ 39.636.782 Bas Mulder Award (Thema Ambitie)
€ 18.781.913 Unieke kansen (Thema Nieuwe Ontwikkelingen)
€ 17.835.453 Hermannetjes
€ 19.035.776 Diagnostiek, behandeling en registratie
€ 19.584.560 Instituutoverstijgende programma's
€ 12.408.195 Behandeling op maat
€  8.581.042 (Samen)leven met kanker
€  7.070.017 Revalidatie
€  5.660.789 Sneldiagnose
€  4.680.300 Voeding en kanker
€  4.587.249 Optimale en persoonlijke zorg
€  2.042.800 Understanding Life
€  2.300.000 Kanker.nl
€      218.167 Alpe d'HuKids-project
   
€ 12.383.614 Budget 2020

 

Bas Mulder Award - € 39.636.782

Bas Mulder, een van de vele jonge deelnemers van Alpe d’HuZes, overleed in 2010 op 24-jarige leeftijd aan lymfklierkanker. Ter ere van hem is de Bas Mulder Award in het leven geroepen.

Met deze onderzoeksprijs worden jonge talentvolle onderzoekers gestimuleerd om baanbrekend onder-
zoek te verrichten en het uiterste van zichzelf te vergen.

Meer over de Bas Mulder Award

Terug naar boven

Diagnostiek, behandeling en registratie - € 19.035.776

Vanuit dit programma worden onderzoeksprojecten gefinancierd die zich richten op:
- Verbetering van diagnostiek en/of behandeling in de (na)zorg voor kankerpatiënten.
- Registratie van tumorgegevens van patiënten voor het starten van nieuwe behandelprogramma's.

Meer informatie over diagnostiek, behandeling en registratie

Terug naar boven

Insitituutoverstijgende programma's - € 19.584.560

Instituutoverstijgende programma’s zijn kwalitatief hoogwaardige onderzoeks-, implementatie- en/of zorgprogramma’s die plaatsvinden in meerdere onderzoekscentra. Ze zijn niet gebonden aan een thema en hebben als doel om samenwerking te bevorderen en expertise te bundelen. Bij voorkeur vormen alle Nederlandse instituten met expertise op het gebied van het programma een samenwerkingsverband.

Meer over deze programma's

Terug naar boven

Unieke kansen - € 18.781.913

Dit thema betreft unieke, vooruitstrevende onderzoeksideeën die vanwege hun ‘out-of-the-box’-karakter niet binnen bestaande financieringsvormen passen, maar wel bijdragen aan de missies van KWF en Alpe d’HuZes.

Meer over unieke kansen

Terug naar boven

Hermannetjes - € 17.835.453

Onder Alpe d’HuZessers is een Hermannetje een bekend begrip: een steuntje in de rug op weg richting top. Ook onderzoekers hebben soms een zetje nodig. In zulke situaties bieden Hermannetjes uitkomst. Daarmee kunnen onderzoekers hun bevindingen sneller bij de patiënt krijgen.

Meer over Hermannetjes

Terug naar boven

Behandeling op maat - € 12.408.195

Behandeling op maat is een relatief nieuwe ontwikkeling waarbij kankerpatiënten een individuele behandeling krijgen aangemeten op basis van de biologische kenmerken (bijv. DNA-afwijkingen) van hun tumor. Zo krijgen zij de behandeling met de meeste kans van slagen. Het thema ‘behandeling op maat’ omvat innovatieve ontwikkelingen op het gebied van deze persoonlijke aanpak van kanker.

Meer over behandeling op maat

Terug naar boven

Budget 2020 - € 12.383.614

In 2020 wordt het geld uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds besteed binnen de volgende 3 thema’s:

- Ambitie: het stimuleren van jonge, talentvolle onderzoekers (o.a. Bas Mulder Award)
- Hermannetjes: financiële ‘duwtjes in de rug’ met als doel om kennisbenutting te versnellen of knelpunten op te lossen
- Nieuwe ontwikkelingen: extra kansen creëren voor baanbrekende ideeën

Meer informatie over het bestedingsplan

Terug naar boven

(Samen)leven met kanker - € 8.581.042

Het thema (Samen)leven met kanker richt zich op:

- Het omgaan met de lichamelijke gevolgen van kanker en de behandeling van kanker, waaronder vermoeidheid, slaapproblemen of pijn.
- Het voorkomen en behandelen van psychische problemen zoals angst en depressie.

Meer over (samen)leven met kanker

Terug naar boven

Revalidatie - € 7.070.017

Bewegen is gezond! Het Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation Research program (A-CaRe) onderzoekt de rol van bewegen tijdens en na de behandeling van kanker. Er wordt gekeken naar het effect op vermoeidheid, fysiek functioneren en kwaliteit van leven. Het doel is het ontwikkelen van op maat gesneden revalidatieprogramma’s voor kankerpatiënten.

Meer over revalidatie

Terug naar boven

Sneldiagnose - € 5.660.789

Patiënten bij wie kanker wordt vermoed, moeten vaak lange tijd in spanning afwachten. Het doel van snel-
diagnose is het verkorten van deze slopende periode van angst en onzekerheid. Bij sneldiagnose krijgen patiënten binnen 1 tot 5 dagen de uitslag. Bij 80% van de patiënten is de uitslag zelfs binnen 48 uur bekend.

Meer over sneldiagnose

Terug naar boven

Voeding en kanker - € 4.680.300

Het is bekend dat gezond eten de kans op kanker verkleint. Veel onduidelijker is de rol van voeding op de gezondheid van mensen die kanker hebben of hebben gehad.

Om de kennis over voeding bij kanker te vergroten, zijn onderzoeksprojecten gefinancierd. Daarnaast is een hoogleraar 'Voeding en kanker' aangesteld.

Meer over voeding en kanker 

Terug naar boven

Optimale en persoonlijke zorg - € 4.587.249

Dit thema omvat:
- Onderzoek naar het verbeteren van zorgplanning (bijv. advanced care planning, best supportive care) met als doel persoonlijke zorg op maat.
- Onderzoek naar actieve bijdrage van patiënten aan hun eigen zorgproces (shared-decision making, shared care, e-health, zelfmanagement) met als doel meer regie over hun eigen zorg.

Meer over dit thema

Terug naar boven

Understanding Life - € 2.042.800

Het doel van het programma Understanding Life is wereldwijd topwetenschappers bij elkaar brengen om de ziekte kanker sneller onder controle te krijgen. Dit kan bereikt worden door kennis sneller te benutten, onderzoeksdata te delen en samenwerking tussen toponderzoekers uit diverse instituten en landen te bevorderen. Binnen het programma zijn inmiddels enkele klinische studies en proof of concepts gestart.

Meer informatie over Understanding Life

Terug naar boven

Kanker.nl - € 2.300.000

Kanker.nl is een online platform met een unieke combinatie: toegang tot betrouwbare medische informatie én een sociaal netwerk voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten.

Stichting Alpe d’HuZes heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling en totstandkoming van kanker.nl. De site is in 2013 online gegaan.

Ga naar kanker.nl

Terug naar boven

Alpe d'HuKids-project - € 218.167

Alpe d’HuKids is een fiets- en loopevenement voor kinderen, waarmee zij geld inzamelen voor onderzoek naar (kinder)kanker. De opbrengst van de eerste editie (41.367 euro) komt ten goede aan een onderzoek naar de langetermijneffecten van bestraling bij kinderen. De resterende projectkosten worden gefinancierd uit algemene KWF/Alpe d’HuZes-gelden.

Terug naar boven