Bas Mulder Award

Bas Mulder Award-winnaars

Onderzoeksprijs voor jonge talentvolle onderzoekers

Bas Mulder, een van de vele jonge deelnemers van Alpe d’HuZes, overleed in 2010 op 24-jarige leeftijd aan lymfklierkanker. Bas wist gedurende de 4 jaar van zijn ziekte mensen van alle leeftijden te inspireren. Hij liet zien dat je altijd iets van je leven kunt maken, hoe moeilijk het ook is of hoe kort het ook duurt. Aan wat je overkomt kun je meestal niets doen, maar aan hoe je ermee omgaat des te meer. Ter ere van hem is de Bas Mulder Award in het leven geroepen. 

Dit willen we bereiken

Met de Bas Mulder Award stimuleren we jonge talentvolle onderzoekers om baanbrekend onderzoek te verrichten en het uiterste van zichzelf te vergen. We geven hiermee een krachtige impuls aan de missies van Alpe d’HuZes en KWF Kankerbestrijding. 

Procedure

Jaarlijks ontvangt KWF een groot aantal onderzoeksvoorstellen van jonge artsen en/of onderzoekers die zich hebben bewezen in de patiëntenzorg en/of het wetenschappelijk kankeronderzoek. De beoordelingscommissies beoordelen hun onderzoeksvoorstellen op kwaliteit, haalbaarheid en relevantie. Een select aantal ontvangt een uitnodiging om hun onderzoek mondeling toe te lichten. Mede op basis van deze gesprekken wordt besloten wie in aanmerking komt voor de Bas Mulder Award.

Dit wordt onderzocht

Sinds de invoering van de Bas Mulder Award in 2011 staat de teller op ruim 80 talentvolle winnaars en innovatieve onderzoeksvoorstellen met een grote verscheidenheid aan thema’s. Hieronder het volledige overzicht.

Dr. Joep Grootjans
Typering van het humane peritoneale immuunsysteem om nieuwe immuun-modulerende therapie te ontwikkelen voor peritoneaal gemetastaseerde dikkedarmkanker
Amsterdam UMC - locatie AMC

Dr. Julia Houthuijzen
Inhibitie van kanker-geassocieerde fibroblasten als behandelstrategie voor invasief lobulair borstkanker
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Joost Agelink van Rentergem
Computationele Klinische Neuropsychologie: Procesmodellen om de cognitieve problemen van (ex)kankerpatiënten beter te begrijpen
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Lisanne de Boer
Intra-operatieve real-time weefselkarakterisatie voor betere uitkomsten bij patiënten die behandeld worden met een robot-geassisteerde radicale prostatectomie
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. David Huels
Ontwikkeling van de darmen en darmkanker wordt gecontroleerd door de extracellulaire matrix
Amsterdam UMC - locatie AMC

Dr. Tessa Brabander
Herbehandeling met 225Ac-DOTATAAT voor patiënten met uitgezaaide neuroendocriene tumoren
Erasmus MC Rotterdam

Dr. Kim Kampen
Oncogene metabole map in leukemie; De weg naar verbeterde therapeutische strategieën
Maastricht UMC+ (Maastricht Universiteit)

Dr. Lisanne van Dijk
Het verbeteren van predictie en preventie van bestralingsbijwerkingen van hoofd-halskankerpatiënten door middel van artificiële intelligentie en medische beeldvorming
UMC Groningen

Dr. Antoine Khalil
Beheersing van leidercellen die primaire borsttumorinvasie en metastatische uitgroei aansturen
UMC Utrecht

Dr. Niels Heemskerk
Antistoftherapie en bloedvatremmers samensmelten tot een krachtiger antikankermedicijn!
Amsterdam UMC - locatie VUmc

Dr. Marleen Kok
Verbeteren van immunotherapie bij triple negatief mammacarcinoom
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Wouter Scheper
Diepgaande karakterisering van T-celreactiviteit tegen kanker voor verbeterde immuuntherapie
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Melanie Schellekens
Veerkracht versterken van mensen met uitgezaaide kanker die behandeld worden met immunotherapie of doelgerichte therapie
Helen Dowling Instituut

Dr. Frederik Verweij
Het ontrafelen van de rol van exosomen in de progressie van colorectale kanker met live microscopie
Hubrecht Instituut

Dr. Vicky Lehmann     
Fertiliteitspreservatie voor kankerbehandeling: Langetermijneffecten op de kinderwens, relaties en seksualiteit van jongvolwassenen.              
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Dr. Winan van Houdt
Ontwikkeling van een translationeel platform van primaire wekedelensarcomen cellijnen en organoids als predictiemodel voor therapierespons op systemische en locoregionale therapie. 
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. ir. Mathijs Sanders
Inductie van methylatie-schade om mechanismes ten grondslag van klonale uitgroei te bestuderen. 
Erasmus MC Rotterdam

Dr. Gabriel Paiva Fonseca       
Dosis- en bewegingsmetingen in brachytherapie.              
Maastricht UMC+ (Maastricht Universiteit)

Dr. Sanne ten Broeke 
LYNCH-GPS: Een Gen- en Pathway-Specifieke studie van de route tot darmkanker ontwikkeling in Lynchsyndroom-patiënten.          
UMC Groningen

Dr. Femke Jansen
Langetermijngevolgen voor patiënten met hoofd-halskanker en hun naasten: late symptomen, zorgbehoeften en zorggebruik.
Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Daniël Miedema   
De groei van darmkanker      
Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Dr. Jonne Raaijmakers             
Genomen uit balans; geen probleem voor de kankercel?              
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Stijn Keereweer    
Geleid door licht: Tumor-gerichte fluorescente stoffen helpen bij het volledig wegsnijden van een kankergezwel in de mondholte  
Erasmus MC Rotterdam

Dr.ir. Steven Petit       
De COMPLETE studie: Het bepalen van indicatoren die voorspellen of de behandeling voor keelkanker patiënten aanslaat            
Erasmus MC Rotterdam

Dr. Juan Garaycoechea            
De rol van cellulaire metabolieten in het patroon van DNA mutaties in verschillende weefsels  
Hubrecht Instituut

Dr. Hester Trompetter             
Patiëntgerichte ontwikkeling en effectiviteit van Acceptance-en-Commitment-Therapie voor kwaliteit van leven bij cancer survivors met chronische pijn na chemotherapie-geïnduceerde neuropathie (QLIPP-CIPN)
Tilburg University

 

Dr. Daniela Thommen
Dysfunctionele T-cellen als marker voor de effectiviteit van PD1/PD-L1-therapie in kanker. 
Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut

Dr. Julie Nonnekens
Een stralende toekomst: verbetering van gerichte radionuclidentherapie via modulatie van DNA-schade in de tumor.
Erasmus MC Rotterdam

Dr. Astrid van der Veldt
Safe Stop-QoL: kwaliteit van leven na eerder staken van nivolumab of pembrolizumab bij patiënten met gevorderd melanoom.
Erasmus MC Rotterdam

Dr. Jose Custers
Angst voor progressie bij patiënten met gevorderde kanker die langdurig, levensverlengend, behandeld worden.
Radboudumc Nijmegen

Dr. Simone Dalm
De toepassing van “click-chemie” voor effectieve en veilige behandeling van prostaatkanker met radioactieve stoffen.
ErasmusMC Rotterdam

Interview met Simone Dalm

Dr. Baoxu Pang
Systematische evaluatie van regulatorische gebieden in het kankergenoom.
Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Marieke van der Schaaf
De rol van het brein in kankergerelateerde vermoeidheid. Hoe ziektegedrag aanhoudt na genezing.
Radboudumc

Dr. Hanke Matlung
Over hoe kankercellen therapeutische antistofgemedieerde destructie van neutrofielen kunnen weerstaan.
Sanquin

Dr. Saskia Suijkerbuijk
Mechanistisch inzicht in de rol van celcompetitie in leveruitzaaiingen van dikkedarmkanker.
Antoni van Leeuwenhoek

Dr. Jarom Heijmans 
ER-stress en chaperone-eiwit Grp78 in de ontwikkeling van darmkanker.
AMC Amsterdam

Dr. Rebekka Schneider-Kramann 
Ontrafeling van de mechanismen van maligne transformatie in del (5q) myelodysplastisch syndroom om de ziekte-initiërende hematopoietische stamcellen selectief te elimineren.
ErasmusMC Rotterdam

Dr. Rob Verhoeven 
Oorzaken en effecten van variatie in de behandeling van patiënten met slokdarm- of maagkanker.
IKNL

Dr. Nadine Pronk - van Montfoort
Oncolytische virussen maken de weg vrij voor effectieve immuuntherapie van kanker.
Leids Universitair Medisch Centrum

Dr. Dannis Van Vuurden 
ROGUE-project: Vergroten van stralingsgevoeligheid van hooggradig glioom en diffuus intrinsiek ponsglioom door gerichte, ultrageluid-gemedieerde medicatie-toediening richting de hersenen.
Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie

Dr. Elvira Bakker 
De RSPO-LGR signaleringsroute als oorzaak van borstkanker.
UMC Utrecht

Dr. Schelto Kruijff
Intra-operatief-fluorescent geleide chirurgie (IOFGC) bij schildklierkanker om overbehandeling en postoperatieve morbiditeit te verminderen.
UMC Groningen

Dr. Mathilde Jalving 
Verbeteren van het anti-kankereffect van immunotherapie door het gericht beïnvloeden van de tumorstofwisseling bij patiënten met uitgezaaid melanoom (TAMIC).
UMC Groningen

Dr. Lara Barazzuol 
Preventie van radiotherapie geïnduceerd neurocognitief disfunctioneren; biologische mechanismen en mogelijkheden voor protonentherapie.
UMC Groningen

Dr. Meeke Hoedjes 
Methode voor het bevorderen van dUurzaMe leefstijlverandering in postmenopauzale borstkanker overlevenden: de OPTIMUM-studie .
Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Johannes Textor 
Individualisering van immunotherapie met behulp van causale netwerken.
Radboudumc 

Dr. Leila Akkari 
Verbetering van de standaard van zorg resultaten voor glioom door modulatie van de functies van tumor-geassocieerde macrofagen en microglia.
Nederlands Kanker Instituut

Valerie Wiersma, MSc
Exploratieve studies naar het gebruik van Galectin-9 voor het behandelen van acute myeloide leukemie (AML).
UMC Groningen

Interview met Valerie Wiersma

Dr. Job de Lange 
Zwakke chromosoomringen in kankercellen: een unieke achilleshiel met een onbekende oorsprong.
VUmc Amsterdam

Dr. Joannes Jacobs 
Verbeterde bloedtest voor het meten van minimale restziekte bij patiënten met het multipel myeloom.
Radboudumc

Interview met Joannes Jacobs

Dr. Raphaele van Litsenburg 
De effectiviteit van online gedragstherapie op het verbeteren van slaapproblemen bij overlevers van kinderkanker.
VUmc

Interview met Raphaele van Litsenburg

Dr. Qiuwei Pan
Instituut: ErasmusMC Rotterdam
Project: Identificatie van tumorvormende cellen bij leverkanker en hun interacties met het hepatitisvirus.

Interview met Qiuwei Pan

Dr. Emma de Pater
Instituut: ErasmusMC Rotterdam
Project: Rol van GATA2-gereguleerde ontwikkeling van de bloedcelvorming in het ontstaan van erfelijke myeloïde maligniteiten.

Dr. Tjalling Bosse
Instituut: Leiden Universitair Medisch Centrum
Project: Therapie op maat voor baarmoederkankerpatiënten.

Dr. Liesbeth van Vliet.
Instituut: NIVEL
Project: De 'last van het weten’ verlichten door het verbeteren van communicatie met ernstig zieke borstkankerpatiënten. 

Dr. Jarno Drost
Instituut: Princes Maxima Centrum voor Kinderoncologie
Project: Het bestuderen van slecht prognose pediatrische niertumoren in patiëntspecifieke nierorganoïden.

Dr. Sandra Heskamp.
Instituut: Radboudumc Nijmegen
Project: Voorspellen van de respons op immunotherapie.

Dr. M.E. Belderbos
Instituut: UMC Groningen
Project: Voorspellen van behandelongevoeligheid bij acute lymfatische leukemie.

Dr. D.E. Hilling
Insituut: Leids Universitair Medisch Centrum
Project: Evaluatie en verbetering van het 'watch and wait'-beleid bij endeldarmkanker.

Dr. ir. G.J.S. Litjens
Instituut: Radboudumc
Project: Verminderen van overbehandeling bij prostaatkanker met behulp van digitale pathologie en 'deep learning'.

Dr. P. Kvistborg
Instituut: Nederlands Kanker Instituut
Project: De invloed van checkpoint-blokkade op de kwaliteit van tumorspecifieke T-cellen.

Dr. R.M. Spaapen
Sanquin Research
Project: Gesuikerde lichaamsvetten als nieuw immunotherapeutisch doelwit.

Dr. V. Peperzak
Instituut: AMC Amsterdam
Project: Identificeren van MCL-1 remmers om B-celkankers beter te kunnen genezen.

Interview met Victor Peperzak

Dr. N.F. de Miranda
Instituut: LUMC
Project: Geïndividualiseerde immunotherapie in de behandeling van dikkedarmkanker.

Dr. J.S.D. Mieog
Instituut: LUMC
Project: Voorkomen van incomplete tumorverwijdering bij patiënten met alvleesklierkanker

 

Dr. W. Zwart
Instituut: Antoni van Leeuwenhoek
Project: Identificatie van nieuwe toepassingen voor bestaande hormoonmedicatie.

Drs. A. van der Waart
Instituut: Radboudumc
Project: Aanvullende behandeling met geoptimaliseerde afweercellen bij stamceltransplantaties.

Dr. T. van Meerten
Instituut: UMC Groningen
Project: Versterken van het effect van immunotherapie bij lymfklierkanker.

Dr. T.S. Plantinga
Instituut: Radboudumc
Project: De rol van autofagie en ontsteking bij tumordedifferentiatie en therapieresistentie bij schildklierkanker.

Dr. M. de Bruyn
Instituut: UMC Groningen
Project: Reactivering van onderdrukte afweercellen bij eierstok- en baarmoedertumoren.  

​Dr. I. Henselmans
Instituut: ​AMC
Project: Het stimuleren van gedeelde besluitvorming wanneer genezing niet meer mogelijk is.

Dr. I. Verbrugge​
Instituut: ​NKI
Project: ​Het verbeteren van het effect van immunotherapie door lokale bestraling.

Interview met Inge Verbrugge

Dr. J. Wind
Instituut: AMC
Project: ​Maatwerk in de nazorg voor patiënten met dikkedarm- en endeldarmkanker.

Dr. S.V. Hato
Instituut: Radboudumc
Project: ​Zoektocht naar een biomerker waarmee het effect van dendritische celvaccinaties te voorspellen is.

Dr. R.S.N. Fehrmann
Instituut: UMC Groningen
Project: ​De volgende stap richting betere uitkomsten voor patiënten met genetisch instabiele tumoren.

Drs. W. Hobo
Instituut: Radboudumc
Project: Aanpakken van remmende moleculen in het micromilieu van de tumor.

Dr. T.C. Kwee
Instituut: UMC Utrecht
Project: Meten van de vroege respons op de behandeling met behulp van MRI bij patiënten met grootcellig B-cellymfoom.

Dr. W.B. Nagengast
Instituut: UMC Groningen
Project: ​Een betere behandeling voor patiënten met endeldarmkanker.

Dr. L. Hawinkels
Instituut: ​LUMC
Project: Endogline: merker voor uitzaaiingen en doelwit voor behandeling.
​​
Interview met Luuk Hawinkels

Dr. L.M. Buffart
Instituut: VUmc
Project: Optimale revalidatie en ondersteunende zorg (POLARIS).

Drs. W.J. Norde
Instituut: Radboudumc
Project: Doorbreken van de rem op antitumorimmuniteit.