Persoonsgebonden onderzoeksprojecten voor jonge onderzoekers

Onderzoeker met buisjes

Uitgelezen kans voor jong onderzoekstalent (Young Investigator Grant)

KWF biedt jonge onderzoekers de kans om een onafhankelijke oncologische onderzoekslijn te initiëren. Getalenteerde jonge onderzoekers en clinici wordt de gelegenheid geboden hun eigen onderzoeksvoorstellen in te dienen, die in een aparte competitie worden beoordeeld. 

De Young Investigator Grant (YIG) is bedoeld als opstap voor de jonge onderzoeker naar een eigen niche binnen het oncologische onderzoeksveld. Een interview maakt onderdeel uit van de beoordelingsprocedure om te toetsen of een kandidaat in staat is om een onafhankelijke onderzoekslijn op te zetten en de verantwoordelijkheid als projectleider op zich te nemen.

Specifieke voorwaarden:

  • Het betreft een eigen onderzoekslijn van de jonge onderzoeker. Het gaat hier met nadruk niet om continuering van een lopende onderzoekslijn.
  • De YIG heeft een hypothese-gedreven onderzoeksvraag. Na afloop van een gedefinieerde looptijd en analyse kan de hypothese bevestigd of verworpen worden.
  • De richtlijn voor de looptijd van een Young Investigator Grant is 4 jaar. Een looptijd langer dan 4 jaar moet daarom goed onderbouwd worden.
  • De termijn voor het indienen van een persoonsgebonden project is maximaal 5 jaar na de promotie. De totaal gesommeerde tijd die na de promotie is besteed aan een opleiding tot klinisch/medisch specialist kan hierbij worden opgeteld, mits dit minimaal 6 weken voor de deadline van de call is aangevraagd.
  • Indien een kandidaat van mening is een andere gegronde reden te hebben voor verlenging van de indieningstermijn, dan kan ook contact worden opgenomen met KWF tot uiterlijk 6 weken voor de deadline van de call. De kandidaat dient officiële documenten te kunnen overleggen ter onderbouwing van de reden waarvoor verlenging wordt gevraagd. Indien KWF deze reden gegrond verklaart, dan kan de indieningstermijn met een maximum van 2 jaar worden verlengd.
  • De projectleider (=jonge onderzoeker) werkt gedurende de looptijd verplicht minimaal 0,5 fte per jaar aan specifiek dit project.
  • De projectleider (=jonge onderzoeker) dient bij de start van het project gepromoveerd te zijn en een aanstelling te hebben bij een Nederlandse organisatie die optreedt als hoofdinstituut.

De YIG is beschikbaar binnen de trajecten Exploratie en Ontwikkeling

Behalve de Young Investigator Grant bieden ook de andere financieringsvormen mooie mogelijkheden voor jonge onderzoekers. Het staat jonge onderzoekers vrij om projecten in te dienen (als projectleider) binnen de 'reguliere’ onderzoeksprojecten, de unieke hoogrisicoprojecten en consortia. Zie voor alle voorwaarden voor de Young Investigator Grant en andere financieringsvormen de KWF guidelines.

De Young Investigator Grants die uit de opbrengsten van Alpe d'HuZes (thema Ambitie) gefinancierd worden, blijven bekendstaan onder de naam Bas Mulder Award.