Unieke kansen

Onderzoeker

Origineel en ongewoon

Onder dit thema scharen wij unieke, vooruitstrevende onderzoeksprojecten die niet binnen bestaande financieringsvormen passen, maar wel bijdragen aan de missies van KWF en Alpe d’HuZes. Deze kunnen worden onderverdeeld in:

 • Unieke hoogrisicoprojecten: deze projectvorm biedt de mogelijkheid om een goed, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd idee in korte tijd uit te werken om vast te stellen of het idee daadwerkelijk kansen biedt. Het gaat om niet-bestaande onderzoekslijnen met voornamelijk theoretische onderbouwing, maar met hoge potentie om tot doorbraken binnen de kankerbestrijding te leiden.
 • Baanbrekende projecten: deze projectvorm is uniek in de zin dat de projecten zich op het snijvlak tussen disciplines bevinden of in een discipline die ongewoon is binnen het kankeronderzoek. Ook projecten met samenwerkingen tussen disciplines of met een internationaal karakter passen binnen deze projectvorm. Omdat de projecten op gedegen voorwerk gebaseerd moeten zijn, zijn de risico's relatief laag.

Gefinancierd onderzoek

Unieke hoogrisicoprojecten 

2023:

Vierde toekenningsronde 2022:

Derde toekenningsronde 2022:

Tweede toekenningsronde 2022:

Tweede toekenningsronde 2021:

 • De sleutel vinden om oncogene RAS-mutanten te inactiveren. Dr. Alan Gerber. Amsterdam UMC - locatie VUmc. € 156.102,50
 • Het tot stand brengen van MUSIC (mutatie signatuur catalogus) voor DNA dubbelstrengsbreuken. Prof. dr. Marcel Tijsterman. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). € 189.664,00

Eerste toekenningsronde 2021:

 • Afhankelijkheid van Erk-signalering van de frequentie van geneesmiddelentoediening bij colorectale kanker. Dr. Katharina Sonnen. Hubrecht Instituut. € 273.610,50
 • Samen beslissen over de behandeling van kanker met patiënten met een migratie-achtergrond of met een lagere opleiding. Prof. dr. Anne Stiggelbout. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). € 173.664,10


Toekenningsronde 2020:

 • iCARe – Immuuntargeting van de tumorvasculatuur met CAR-T-cellen. Dr. Judy van Beijnum. Amsterdam UMC - locatie VUmc. € 166.664,00
 • De rol van CTCF in baarmoederkanker. Prof. dr. Wouter de Laat. Hubrecht Instituut. € 285.727,46
 • Analyse van ontwikkeling binnen een tumor vanuit verschillende invalshoeken. Dr. Cornelis van Bergen. LUMC. € 176.860,30
 • Samenleven met metastase: invloed van het microbioom bij metastasering van dikkedarmkanker. Dr. Annemarie Boleij. Radboudumc. € 179.619,00

Tweede toekenningsronde 2019:

 • Adoptieve T-celtherapie als behandeling voor terugkeer van leverkanker na levertransplantatie; een pre-klinische ontwikkelingsstudie. Dr. Dave Sprengers. Erasmus MC Rotterdam. € 154.454,00
 • Voorlopers van dikkedarmkanker in de schijnwerpers. Dr. Annemarie Boleij. Radboudumc Nijmegen. € 167.112,80
 • RINSE- Rapid Neuroblastoma Sensor. Prof.dr. Ariane Briegel. Universiteit Leiden. € 151.214,00
 • Verkennend onderzoek naar de systemische immuuneffecten van een selectieve en lokale kankertherapie. Dr. Sabrina Santos Oliveira. Universiteit Utrecht. € 153.061,00
 • Detectie van sporadische DNA-mutaties voor een nauwkeurige schatting van het risico op kanker. Dr. Jos Poell. VUmc Amsterdam (VUmc CCA). € 115.685,15

Eerste toekenningsronde 2019:

 • AI-DOC: artificial intelligence voor een betere opsporing van kanker. Prof.dr. Henk van Weert. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. € 235.435,90
 • Welke bloedtest is het meest geschikt om de ziekte te monitoren bij borstkankerpatiënten die neoadjuvante chemotherapie ondergaan? Prof. dr. ir. John Martens. Erasmus MC Rotterdam. € 166.141,20
 • Neurocognitieve problemen door de behandeling van hersenkanker – Ontrafeling van de rol van eiwitklontering. Dr. Lara Barazzuol. UMC Groningen. € 150.922,50
 • De rol van darmflora in vroege herkenning van patiënten met acute myeloide leukemie (AML)met een hoog risico op IC opname. Dr. Walter van den Bergh. UMC Groningen. € 145.018,00

Tweede toekenningsronde 2018:

 • Cardiale veranderingen na bestralen met hogefractiedoses voor vroeg stadium longkanker.  Dr. Barbara Stam. Antoni van Leeuwenhoek / Nederlands Kanker Instituut.  € 182.450,85
 • Service design voor Shared Decision-Making: het versterken van de team-aanpak en het adaptief vermogen van alle betrokkenen in het besluitvormingstraject. Prof.dr.ir. Anne Stiggelbout. LUMC Leiden.  € 164.988,75
 • Stimuleert deeltjesbestraling het immuunsysteem beter dan klassieke bestraling? Een preklinische studie. Dr. Ala Yaromina. Maastricht UMC+.   € 151.479,50
 • Onnodige chirurgie voorkomen door goedaardige van kwaadaardige renale cysten te onderscheiden aan de hand van CT beeldvorming: Een kwantitatieve beeldvormingsbenadering. Dr. Henry Woodruff. Maastricht UMC+ .  € 150.131,40
 • PROACTING: Gebruik van kunstmatige intelligentie om de effectiviteit van neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker te voorspellen. Dr. Francesco Ciompi. Radboudumc Nijmegen.  € 199.959,58
 • Minimaal invasieve chirurgische behandeling van botmetastasen. Dr. Ingrid van der Geest. Radboudumc Nijmegen.  € 146.062,00
 • Het definiëren van een vasculair fenotype van alvleesklierkanker met CT-perfusie en radiomics. Dr. John Hermans. Radboudumc Nijmegen.  € 229.405,60
 • Optimalisatie van Natural Killer-celtherapie tegen eierstokkanker door mRNA-gemedieerde IL-15-expressie in de buikholte. Prof.dr. Roland Brock. Radboudumc Nijmegen.  € 116.502,75
 • Ontwikkeling van een nieuwe methode om een T-cel immunotherapie te ontwikkelen tegen recidief van leukemie bij kinderen. Dr. Stefan Nierkens. UMC Utrecht.  € 187.146,00
 • Richting nanomedicijnen die de effector immuunrespons nabootsen. Dr. Niels Bovenschen. UMC Utrecht.  € 149.755,00
 • De rol van regulatoire B-cellen in het micromilieu van urogenitale tumoren. Dr. Katja Jordanova. VUmc Amsterdam.  € 148.924,20

Eerste toekenningsronde 2018:

 • Oplosbaar adenylyl cyclase: een potentiële tumor suppressor. Prof. dr. Ronald Oude Elferink. AMC Amsterdam. € 166.346,00
 • Een verbeterde methode voor de detectie van chromosomale translocaties in tumordiagnostiek. Prof. dr. Wouter de Laat. Hubrecht Instituut. € 299.773,50
 • Glioblastoomorganoïden als patiëntmodel voor het bestuderen van tumorheterogeniteit en ontdekken van biomarkers en behandeling-resistentie mechanismen. Prof. dr. Marc Vooijs. Maastricht UMC+. € 155.012,00
 • Het cel voor cel meten van de response op therapie om resistente cellen te ontdekken. Dr. Klaas Mulder. Radboudumc. € 220.646,00

  Interview met Klaas Mulder
   
 • Killer-immuuncellen epigenetisch programmeren voor immuuntherapie tegen kanker. Dr. Fred van Leeuwen. Antoni van Leeuwenhoek. € 164.746,50
 • Van gefixeerde naar functionele pathologie: definieren van phenotypes die prognose en response bepalen. Prof. dr. Lodewyk Wessels. Antoni van Leeuwenhoek. € 151.443,00

Tweede toekenningsronde 2017:

 • Empowering the T cell killing machinery to eradicate cancer cells and prevent outgrowth. Dr. Victor Peperzak. UMC Utrecht. € 144.693,00

Eerste toekenningsronde 2017:

 • Dr. Nicolas Leveille. TRACE and RECALL clonal population dynamics to model colorectal cancer tumor growth. Academic Medical Center.  € 149.695,00
 • Dr. Dik van Gent. Developing a validated Cancer-on-Chip prototype for personalized medicine Erasmus. University Medical Center Rotterdam.  € 170.420,00
 • Dr. Pim French. Nuclear EGFR in Glioblastomas as a target for therapy Erasmus University Medical Center Rotterdam.  € 165.042,00
 • Prof. Philippe Lambin. Trojan horses against cancer: the use of harmless clostridia bacteria to continuously produce immunomodulatory anti-cancer agents specifically within the tumor.  Maastricht UMC+ (Academic Hospital Maastricht).  € 152.042,00
 • Prof. Monique den Boer. Challenging the dogmatic use of ABL1-directed tyrosine kinase inhibitors in BCR-ABL1-positive acute lymphoblastic leukemia. Princess Maxima Center for Pediatric Oncology.  € 149.028,00
 • Prof. Bas Weusten. Tailored lymphadenectomy using Sentinel node Navigation surgery in submucosal esophageal Adenocarcinoma Patients: SNAP-II study. UMC Utrecht.  € 201.484,50
 • Dr. Tobias Dansen. Towards understanding molecular and pre-clinical aspects of loss of protein homeostasis in cancer. UMC Utrecht.  € 267.388,50

  Interview met Tobias Dansen
   
 • Dr. Victor Thijssen. Exploring the immunomodulatory activity of galectin-cytokine interactions. VU University Medical Centre.  € 173.819,50

Tweede toekenningsronde 2016: 

 • Dr. Inge Verbrugge. Inducing and sustaining anti-tumor immunity by chemo-radiotherapy . The Netherlands Cancer Institute.  € 151.857,20

  Interview met Inge Verbrugge
   
 • Dr. Josephine Dorsman. A novel functional genomics approach to reveal crucial genetic events in human retinoblastoma carcinogenesis. VU University Medical Centre.  € 200.792,00
 • Prof. Regina Beets-Tan. Radiomics for the prediction of response to neoadjuvant treatment in rectal carcinoma. The Netherlands Cancer Institute.  € 152.565,40
 • Dr. Jan Theys. Targeting oxLDL: a novel complementary intervention to increase cancer therapy efficacy. Maastricht UMC+ (Maastricht University).  € 149.944,50
 • Prof. Onno Kranenburg. Organoid cultures and organoid-initiated metastasis models to study metastatic human colon cancer with microsatellite instability. UMC Utrecht.  € 153.753,90
 • Dr. Romana Netea-Maier. Myeloid cell reprograming in the context of radioiodine therapy in patients with non-medullary thyroid carcinoma. Radboud University Medical Center.  € 151.946,00
 • Dr. Marleen Kok. Mapping immunosuppressive cascades in breast cancer patients treated with immunotherapy. The Netherlands Cancer Institute.  € 160.693,00
 • Dr. Catalina Arteaga de Castro. Improving non-invasive assessment of aggressiveness and staging of localized prostate cancer with 7T-MRI and 68Ga-PSMA PET/CT. UMC Utrecht.  € 151.029,40  

Eerste toekenningsronde 2016:

 • Developing a mass spectrometry-based screening method to identify targets for immunotherapy to cure and prevent hepatitis B-related liver cancer. Dr. Sonja Buschow. ErasmusMC Rotterdam. € 149.437,-
 • Toward removing the UN from BRCA2 variants of UNknown significance: Importance of protein domains in conformational flexibility. ProfClaire Wyman. ErasmusMC Rotterdam. € 149.999,90
 • HLA class I-restricted neoantigens as targets for immunotherapy of acute myeloid leukemia. Dr. Marieke GriffioenLeids Universitair Medisch Centrum. € 150.640,50
 • Blood vessel stabilization induced by targeting pericytes in cancer therapies. Dr. Franck Lebrin. Leids Universitair Medisch Centrum. € 150.000,-
 • Prediction and modification of treatment response in esophageal cancer. Prof. John Plukker. Universitair Medisch Centrum Groningen. € 146.214,50
 • Exploring the role of long non-coding RNAs in B-cell lymphoma. Prof. Anke van den Berg. Universitair Medisch Centrum Groningen. € 149.972,50
 • Evaluating genomic heterogeneity at the single cell level as a predictor of response to treatment of NSCLC patients. Prof. Harry Groen Universitair Medisch Centrum Groningen. € 151.361,60
 • Chromorexis: Structure and clinical relevance of a newly discovered genome rearrangement phenomenon. Prof. Bauke Ylstra. VUmc Cancer Center Amsterdam. € 182.999,90
 • RNA modifying enzymes diversify the microRNA repertoire and function during early stage cancer development. Dr. Renske Steenbergen. VUmc Cancer Center Amsterdam. € 158.240,-   

Vóór 2016:

 • Proof of concept study for the use of Ibrutinib as upfront targeted agent in children with precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia. Erasmus MC. Prof. dr. M.L. den Boer. € 307.000,-
 • Improved screening of esophageal cancer by optical detection of field cancerization. AMC. Prof. dr. J.J. Bergman. € 151.300,-
 • Patient-friendly screening for head and neck, lung and esophageal cancer based on optical measurements of the buccal mucosa. TNO. Dr. A. Amelink. € 295.900,-
 • Holmium micro-brachytherapy: an innovative intratumoral treatment modality in head and neck cancer. UMC Utrecht. Dr. F. Nijsen. € 280.200,-
 • Cranking up tumor-specific T cell responses in metastatic breast cancer. Erasmus MC. Dr. R. Debets. € 562.400,-
 • Towards a unified assay for the detection of driver mutations with Treatment implications in lung cancer. UMC Groningen. Dr. K. Kok. € 225.308,-
 • Vitiligo susceptibility as a genetic predictive biomarker for responsiveness to immune checkpoint inhibitors. AMC Amsterdam. Dr. R.M. Luiten € 150.792,-
 • Colon cancer subtype identification through profiling small RNAs in plasma microvesicles. UMC Utrecht. Dr. O.W. Kranenburg. € 150.000,-
 • Potential new treatment for patients with non-muscle invasive bladder cancer with a high risk of progression to invasive disease. Erasmus MC Rotterdam. Prof. dr. E.C. Zwarthoff. € 150.544,-
 • Towards liquid biopsies through leukapheresis: organoid culture of circulating tumor cells from blood of prostate cancer patients; is it feasible? Erasmus MC Rotterdam. Dr. M.P.J.K. Lolkema. € 221.147,-
 • Can lipid lowering drugs improve treatment response in glioblastoma? Phase 0 preclinical trials for hypoxic modification in Glioblastoma. Universiteit Maastricht. Dr. M.A.G.G. Vooijs. € 149.477,-
 • Aptamer-based multivalent cancer therapeutics: the road to efficient breast cancer detection and treatment. Radboudumc. Dr. P.N. Span. € 195.240,-

Baanbrekende projecten

 • The Clinical Introduction of the MRI Linac System. UMC Utrecht. Prof. dr. ir. J.J.W. Lagendijk. € 2.136.611,-
 • From men to mice and back again - completing a 60 year innovation cycle with "armed" clostridia as safe and specific weapons to fight cancer. Universiteit Maastricht. Dr. J. Theys. € 2.085.386,00,-
 • Primary Radioactive Iodine Seed localisation in the Axilla in axillary node positive breast cancer combined with Sentinel node procedure (RISAS) following neoadjuvant chemotherapy (NAC): a new surgical approach in order to predict more accurately axillary response following NAC thereby reducing the need for completion axillary lymph node dissection and its subsequent morbidity. Amphia Ziekenhuis Locatie Langendijk. Dr. E.J.T. Luiten. € 378.243,-
 • Urinary extracellular vesicles and their content as novel markers for minimally invasive diagnosis and prognosis of prostate cancer. Erasmus MC Rotterdam Prof. dr. ir. G. Jenster € 2.015.599,-
 • Personalised Sarcoma Care; predicting outcome and improving the balance between prognosis and quality of life for sarcoma patients. Leids Universitair Medisch Centrum. Dr. M.A.J. van de Sande. € 298.974,-
 • In vivo tracking of Wnt-responsive mammary stem cells: Better and brighter. Universiteit van Amsterdam FNWI. Dr. R. van Amerongen. € 266.416,-
 • Optimizing surgical results for oral squamous cell carcinoma by intra-operative assessment of resection margins using Raman spectroscopy. Erasmus MC Rotterdam. Dr. S. Koljenovic. € 635.580,-