Financieringsvormen

Onderzoekers Luyers en Berkelmans

De flexibele financieringsstructuur

Binnen het Programma Onderzoek & Implementatie bestaan verschillende financieringsvormen. Voor elke financieringsvorm geldt dat het grootste deel van het werk in Nederland moet worden uitgevoerd. De projectleider is tijdens het project in dienst bij een Nederlandse instelling. Samenwerken met andere organisaties, ook in het buitenland, is toegestaan. Als de samenwerking een complex karakter heeft, bijvoorbeeld door deelname van private partijen, is mogelijk een samenwerkingsovereenkomst vereist.

KWF biedt de volgende financieringsvormen aan:

Onderzoeksproject

Dit betreft de meest gangbare vorm van onderzoek waarin één of enkele wetenschappelijke vragen centraal staan. De looptijd hangt af van de complexiteit van het onderzoek en de benodigde methodiek, maar bedraagt meestal 4 jaar. Er is geen limiet qua aan te vragen budget, maar het bedrag dient uiteraard overeen te stemmen met de voorgestelde werkzaamheden en benodigdheden. 

Voor meer informatie, zie de Guidelines

Young Investigator Grant

Deze financieringsvorm is bestemd voor jonge artsen en onderzoekers in de beginfase van hun wetenschappelijke carrière. De Young Investigator Grant (YIG) biedt hen de kans hun eigen onafhankelijke onderzoekslijn op te zetten. 

Voor meer informatie, zie de Guidelines

Unieke hoogrisicoprojecten

Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid om een 'wild idee' te toetsen of voorwerk uit te voeren om te kijken of een idee daadwerkelijk kansen in zich heeft. De verwachte impact is groot ('high risk high gain').

Voor meer informatie, zie de Guidelines

Consortium project

De financieringsvorm voor grotere samenwerkingsverbanden met 4 of meer partijen. 

Voor meer informatie, zie de Guidelines

Infrastructurele initiatieven

De financieringsvorm voor het geven van een impuls aan infrastructurele initiatieven die ondersteunend zijn aan oncologisch wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Budget

Er is geen bovengrens voor het aan te vragen budget, maar per kostenpost kan een maximum gelden. Personeelskosten zijn gebaseerd op de CAO van de NFU. 

Meer details staan in de Guidelines

Buitenland

Binnen alle financieringsvormen bestaat de mogelijkheid om buitenlandse stages op te voeren.