Infrastructurele initiatieven

Onderzoeker met buisjes

Ondersteunende voorzieningen

Infrastructurele initiatieven zijn middelen of diensten die het oncologisch wetenschappelijk onderzoek ondersteunen of mogelijk maken. Het wetenschappelijk onderzoek zelf maakt geen deel uit van de financieringsvorm. 

Het uiteindelijke doel is het verkrijgen van kennis en voorzieningen die vaker en sneller leiden tot concrete onderzoeksresultaten en toepassingen op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling.

KWF verwacht dat wanneer de (financiële) steun is afgelopen, het infrastructurele initiatief zelf kan voorzien in de continuïteit en implementatie. We zien onze financierende rol derhalve als tijdelijk en niet gericht op de lange termijn. 

Call 2021: Zeldzame kanker

De nadruk van de call Infrastructurele Initiatieven 2021 ligt op de ontwikkeling van een nationaal platform voor vroege opsporing en diagnostiek van zeldzame kankers

Het platform dient breed gedragen en toegankelijk te zijn en gericht op meerdere zeldzame kankersoorten.

Conform de Europese definitie (RareCancersEuropeIKNL) zijn kankersoorten zeldzaam wanneer de incidentie minder dan 6 op 100.000 personen per jaar bedraagt.

Criteria

Het platform functioneert als een technologiegedreven expertisehub die bijdraagt aan:

  • Begrip van de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan (groepen) zeldzame kankersoorten
  • Versnelling van het opsporen en valideren van biomarkers voor vroege opsporing van zeldzame kankersoorten
  • De ontwikkeling van technologieën voor robuuste en informatieve detectie.
  • Het stimuleren van een integrale en multidisciplinaire benadering; van innovatieve technologieontwikkeling tot diagnostische validatie in een klinische setting
  • Het vergroten van de capaciteit en expertise (training) ter versterking van het onderzoeksveld op het gebied van zeldzame kankers.

Het is mogelijk dat KWF op basis van de vooraanmeldingen projectleiders benadert en adviseert om hun voorstellen samen te voegen tot één gezamenlijke aanvraag.

Aanvullende voorwaarden

  • De (potentiële) toepasbaarheid van het beoogde initiatief moet helder uiteen worden gezet 
  • In het geval van een bestaand Europees initiatief, moet de link met het beoogde platform duidelijk worden gemaakt
  • De link met bestaande (data)infrastructuren moet duidelijk worden uitgewerkt, in overeenstemming met de richtlijnen voor FAIR datagebruik (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar)
  • In lijn met het Open Wetenschapsbeleid moeten de verkregen data worden opgeslagen in openbare, (inter)nationale databanken

Buiten scope

  • Validatie van targets voor weesgeneesmiddelproductie valt buiten de scope van Infrastructurele initiatieven 2021

Budget

Het streefbudget voor deze call is 5 miljoen euro in totaal. 

Meer informatie

Raadpleeg de Guidelines voor meer informatie over Infrastructurele initiatieven

Tijdpad (let op: vanwege de coronacrisis is de call verlengd!)

Voorlopige aanvraag     
Opening call 8 mei 2020
Sluiting call 12 augustus 2020 (12.00 uur)
Volledige aanvraag  
Opening  21 september 2020
Sluiting  4 november 2020 (12.00 uur)
Toekenningsbesluit december 2020