Programma Proof of Concept

Proof of Concept vignet

KWF wil met het Programma Proof of Concept (PoC) een impuls geven aan impactvolle vindingen zodat deze sneller de patiënt bereiken. De focus van het programma ligt op het uitstippelen van de route richting (klinische) toepassing.

Onderzoekers staan tijdens dit traject voor diverse uitdagingen. Welke ontwikkelingen of validatiestappen zijn nodig? Welke stakeholder moet wanneer worden betrokken? Hoe verhoudt de vinding zich tot het huidige marktaanbod of tot vergelijkbare initiatieven elders? Wie gaat er straks voor betalen? Om de vinding toepasbaar te maken in de praktijk zijn mogelijk ook technische aanpassingen nodig of moeten IP-rechten worden beschermd. Ook kan het nodig zijn om aanvullende expertise in te huren of een samenwerking met een bedrijf aan te gaan.

In het PoC-programma wordt aan de onderzoeker gevraagd om samen met de technology transfer office (TTO) van het onderzoeksinstituut een roadmap op te stellen met de stappen die nodig zijn voor de doorvertaling en implementatie van de vinding in de praktijk.

Voorwaarden

 • De PoC-aanvraag moet gerelateerd zijn aan een huidig KWF-project (tot maximaal 6 maanden na afronding).
 • De PoC-aanvraag kan worden ingediend tijdens de looptijd van het KWF-project tot maximaal 6 maanden na einddatum.
 • Alle onderzoeksfases komen in aanmerking.
 • Looptijd: 6-18 maanden (richtlijn).
 • Budget: 150.000,- euro, inclusief BTW (richtlijn). Budget kan worden aangevraagd voor aanvullende expertise en werkzaamheden die binnen de scope van het PoC-programma vallen en niet in het bijbehorende KWF-project zijn begroot.
 • Een verbintenisbrief van het TTO van de hoofdaanvrager is verplicht. Een brief van het TTO is ook verplicht als het TTO niet bij het project betrokken is. Hierin moet duidelijk worden onderbouwd waarom het TTO niet aan het project kan meewerken.
 • De inzet van 0,5 fte wetenschappelijk personeel is niet verplicht.
 • De projectleider op het KWF-project hoeft niet projectleider te zijn op de PoC-aanvraag. Indien de projectleider van het KWF-project niet betrokken is als projectleider op de PoC-aanvraag en ook niet als deelnemende partij, dan moet de projectleider op het KWF-project schriftelijk toestemming geven voor indiening en uitvoering van de PoC-aanvraag.
 • Het is mogelijk om voor een KWF-project meerdere PoC-aanvragen in te dienen, mits er verschillende vindingen worden doorontwikkeld. 
 • Een eventuele voortijdige beëindiging van het KWF-project leidt tot heroverweging van de PoC-toekenning.

Verder gelden de KWF Financieringsvoorwaarden 2022 en het KWF Accountantsprotocol 2022.

Binnen scope

Het PoC-programma is een brug naar de volgende onderzoeksfase. In aanmerking komen KWF-projecten met veelbelovende resultaten waar tenminste al een eerste validatie heeft plaatsgevonden. De vinding is in een stadium waar stappen moeten worden gezet richting een concreet product, applicatie, richtlijn etc. Er is dus zicht op een concrete toepassing, maar de route is nog niet (helemaal) in beeld. Het KWF-project mist ook aanknopingspunten om de vinding verder te ontwikkelen, zoals:

 • Aanvullende expertise die de route naar de praktijk kent*
 • Analyse van de kosteneffectiviteit (HTA)*
 • Input van een business developer*
 • Aanpassingen van de vinding of communicatiemateriaal/training* voor samenwerking met een commerciële partij
 • Businesscase*
 • Activiteiten om de IP-positie of een patentaanvraag te versterken
 • Laatste aanpassingen zodat de vinding voldoet aan de Europese verordeningen voor medische hulpmiddelen (MDR) en/of in-vitro diagnostiek (IVDR) of een CE-markering kan verkrijgen.

* Alleen als deze expertise niet aanwezig is binnen het instituut of het lokale TTO.

Buiten scope

De onderstaande (onderzoeks)activiteiten komen niet in aanmerking:

 • Validatiestudies
 • Implementatieprojecten, dus het landelijk uitrollen van de vinding
 • Uitbreiding van werkzaamheden/budgetten die al aangevraagd zijn binnen het lopende KWF-project
 • Projecten die in aanmerking komen voor een reguliere KWF-financiering, zoals een onderzoeksproject, Young Investigator Grant, Unique High Risk-project of consortiumproject.

Aanvraag- en beoordelingsprocedure

We adviseren om vóór het indienen van een voorstel de geschiktheid te toetsen bij de science liaison die aan het KWF-project verbonden is.

De call opent op 25 april 2023 (12.00 CET). Projectaanvragen kunnen worden ingediend tot 4 juli 2023 (12.00 CET) via het KWF Grant Management System (GMS).

Voor budgetaanvragen is het format in GMS leidend. Het budget voor aanvullende expertise die niet valt binnen de NFU salarisschalen kan worden aangevraagd als ‘service provider’.   

Na sluiting van de call zal een externe commissie de aanvragen beoordelen. De uitslag wordt eind oktober 2023 bekendgemaakt.

Contact

Meer weten over dit programma? Neem dan contact op met KWF via pocprogramme@kwf.nl.