Financieren in trajecten

Onderzoeker Renske Altena

De focus van het KWF Programma Onderzoek & Implementatie ligt op het sneller, beter en vaker vertalen van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen voor (potentiële) patiënten en zorgverleners. Elke geïnvesteerde euro moet zoveel mogelijk impact hebben op de missiedoelen van KWF: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten.

Het onderzoeksproces

Dit willen we bereiken door in te zetten op zogenaamde ontwikkelingstrajecten. Met een ontwikkelingstraject bedoelen we alle stappen die een vinding moet doorlopen om uiteindelijk toegepast te kunnen worden in de praktijk. Het volledige onderzoeksproces wordt onderverdeeld in 3 trajecten: Exploratie, Ontwikkeling en Implementatie. Elk traject bestaat uit meerdere onderzoeksfases, in totaal 6. De zevende fase (infrastructuur) beslaat alle trajecten. 

Binnen iedere onderzoeksfase kan een projectvoorstel ingediend worden. Bij de indiening moeten het relevante ontwikkelingstraject en de mogelijke vervolgstap(pen) al geschetst worden. Elke onderzoeksfase heeft specifieke criteria en voorwaarden wat betreft financieringsvormen, beoordeling, monitoren van voortgang en opties tot continuering. 

Klik op de blokken in de rechter kantlijn voor meer informatie over de verschillende trajecten en hoe jouw onderzoek hierin past.