Implementatieonderzoek

Patiënt krijgt zorg in ziekenhuis

Onderzoek ter bevordering van implementatie

Binnen het KWF Programma Onderzoek & Implementatie is het mogelijk om financiering aan te vragen voor implementatieonderzoek. Projectvoorstellen voor implementatieonderzoek kunnen worden ingediend binnen de reguliere financieringsvormen (onderzoeksproject, Young Investigator Grant, unieke hoogrisicoprojecten). Implementatieonderzoek is dus géén aparte financieringsvorm binnen het programma.

Implementatie in ruimere zin (het toegankelijk maken van effectieve innovaties) wordt een aparte financieringsvorm buiten het KWF Programma Onderzoek & Implementatie.

Scope 

Implementatieonderzoek omvat wetenschappelijke studies naar methoden om de systematische opname van onderzoeksresultaten en evidence-based interventies in de (klinische) praktijk te bevorderen en daarmee de kwaliteit en effectiviteit van oncologische zorg te verbeteren of verbeteringen op het gebied van preventie en kwaliteit van leven te bewerkstelligen.

Een projectvoorstel dient een onderzoeksfocus te hebben waarbij een  wetenschappelijke vraag leidend is. Het gaat om vragen zoals:

  • Wat zijn barrières of juist succesfactoren bij de implementatie van een (evidence-based) innovatie / nieuwe methode?
  • Welke implementatiestrategieën zijn effectief en welke juist niet?
  • Waarom werkt een implementatiestrategie in de ene zorgpraktijk wel en in de andere niet?
  • Wat zijn onbedoelde en onverwachte effecten van de implementatie?
  • In hoeverre is een innovatie / nieuwe methode doorgevoerd in de organisatie?
  • Op welke manier kan het resultaat van de implementatie zo goed mogelijk worden geborgd op de lange termijn? 

Alle informatie over implementatieonderzoek is te vinden in de  Guidelines van het Programma Onderzoek & Implementatie. Heb je na het lezen van de Guidelines alsnog een vraag? Neem dan contact op met onze science liaisons.

Meer informatie over (de financiering van) Implementatie in engere zin (het daadwerkelijk ontsluiten van effectieve innovaties) volgt later.