Implementatie van biomarkers in de praktijk

LTP Biomarkers

KWF heeft een langetermijnprogramma ontwikkeld om de meest veelbelovende biomarker(s) door te vertalen naar de praktijk. De insteek is om het project te blijven ondersteunen totdat de biomarker op nationale schaal geïmplementeerd is. Dit doel moet in een zo kort mogelijk, maar wel realistisch tijdsbestek worden behaald. De financiering door KWF stopt of wordt aangepast als de biomarker een stadium heeft bereikt waarin de verdere ontwikkeling (gedeeltelijk) door een derde (commerciële) partij wordt overgenomen.

Dit programma verschilt van onze andere programma’s, omdat we hier niet uitgaan van werken op projectbasis met een afgebakend tijdsbestek en projectteam. De basis van het programma is een goed uitgedacht en strak opgezet ontwikkelplan. Monitoring en evaluatie van de voortgang en het behalen van de milestones en doelstellingen vinden op een andere manier en frequenter plaats dan bij onze reguliere financieringsvormen. Hiervoor is een internationale evaluatiecommissie verantwoordelijk. Naast adviezen voor verbetering kan deze evaluatiecommissie vragen om het projectplan, het budget en zelfs het projectteam aan te passen als hierdoor het doel sneller wordt bereikt. De evaluatiecommissie stelt ook go/no-go-momenten vast die medebepalend zijn of de financiering kan worden gecontinueerd.

Een uitkomst van een evaluatie kan dus zijn dat de commissie KWF adviseert om het project tussentijds te beëindigen als het einddoel niet meer haalbaar geacht wordt (fail fast principe). Het langetermijnprogramma brengt dus een risico met zich mee, maar biedt meer zekerheid op de lange termijn als de ondernomen ontwikkel- en implementatiestappen succesvol blijken te zijn. De insteek is wel om dit samen tot een succes te maken! Om de slagingskans te vergroten wordt het projectteam ondersteund en geadviseerd door een apart expert panel (steering committee). De samenstelling van dit panel past bij de behoeften van de specifieke ontwikkelingsfase van de biomarker en kan tussentijds veranderen.

Het programma staat open voor elk tumortype waarvoor een biomarker wordt ontwikkeld. Een voorwaarde is dat er een duidelijke klinische behoefte is aan de biomarker in het oncologische veld. Dat betekent dat deze moet bijdragen aan een betere kwaliteit van leven door het verbeteren van de huidige behandeling (wat ook het weglaten van een behandeling kan zijn). Dit wordt bij voorkeur bereikt zonder de kosten van de behandeling te verhogen. Klinische noodzaak en goedkeuring door de uiteindelijke gebruikers van de biomarker moeten worden gecombineerd met het juiste ontwikkelingsteam om de ambitieuze doelen te bereiken.

Checklist

Om in aanmerking te komen moet de ontwikkeling van de biomarker al in een vergevorderd stadium zijn (technology readiness level 4). De geschiktheid voor het langetermijnprogramma zal worden bepaald m.b.v. een checklist:

>> DOWNLOAD CHECKLIST


Let op: de checklist dient voorafgaand aan de vooraanvraag te worden ingevuld en ingediend per mail via [email protected]. Zonder checklist wordt de vooraanvraag niet in behandeling genomen!

Alleen projecten met een biomarker in deze ontwikkelfase zullen worden uitgenodigd om een vooraanvraag in te dienen. De rest verwijzen wij graag naar de andere financieringsmogelijkheden van KWF voor biomarkerprojecten (themacall en open call).

Voor deze call gelden de KWF Financieringsvoorwaarden 2022 en het KWF Accountantsprotocol 2022.

Tijdpad

Opening checklist: 14 september 2023
Sluiting checklist: 6 november 2023 (12.00 's middags)
Opening vooraanvragen: 3 oktober 2023
Sluiting vooraanvragen: 5 december 2023 (12.00 's middags)
Opening volledige aanvraag: 30 januari 2024
Sluiting call:  9 april 2024 (12.00 's middags)
Toekenningsbesluit: Juli 2024