Meld je aan als praktijkplek

Benut de kennis en ervaring van (ex)kankerpatiënten voor jouw organisatie

In september 2024 start de eerste lichting studenten met de opleiding tot ervaringsdeskundig professional op het gebied van kanker, waarbij leren en werken worden gecombineerd. Om de ervaringsdeskundigheid van de studenten in de praktijk toe te passen en te benutten, zijn passende praktijkplekken onmisbaar. Ontdek hoe waardevol de kennis, ervaring en inzichten van (ex)kankerpatiënten kunnen zijn voor jouw organisatie en meld je aan.  

Gerwin Witvoet, Medisch Psycholoog (Medische Oncologie) UMC Groningen: “Door tijdig te kijken naar wat iemand met kanker nodig heeft, wat het eigen sociale netwerk daarin kan betekenen en dat netwerk te mobiliseren, kunnen psychosociale klachten minder groot of zelfs voorkomen worden. Een ervaringsdeskundig professional heeft meer zicht op de leefwereld van patiënten en kan daardoor beter inschatten wat een patiënt nodig heeft om met de ziekte en de impact daarvan om te gaan.” 

Wanneer is dit voor mij interessant? 

Binnen diverse werkvelden en organisaties is aangetoond dat ervaringsdeskundig professionals succesvol kunnen worden ingezet in verschillende situaties. Bijvoorbeeld:  

 • In een zorgomgeving waarbij mensen met klachten geholpen worden bij hun herstel of persoonlijke ontwikkeling.
 • Bij een bedrijf waar medewerkers worstelen met (mentale) klachten door kanker of een andere ingrijpende ziekte en daardoor veel afwezig zijn.
 • Bij een organisatie die te maken heeft met de behandeling of begeleiding van (ex)kankerpatiënten en deze nog beter wil afstemmen op hun behoeften.
 • Als toevoeging op een medisch (oncologisch) behandelteam waarbij het perspectief van de ervaringsdeskundige nu ontbreekt.
 • Naast een zorgprofessional die zich bezighoudt met het begeleiden van groepen, scholing of coaching.
 • Bij een organisatie die het patiëntperspectief meer centraal wil stellen in beleidsvraagstukken maar niet weet hoe.
 • Bij een bedrijf dat vanuit Human Resources (meer) oog wil hebben voor de impact van kanker op de werkvloer.
 • Als er binnen jouw organisatie medewerkers zijn die kanker hebben (gehad) en voor wie deze opleiding een kans is om (weer) aan de slag te gaan in een passende functie.

Carlo Schippers, Verpleegkundig Specialist UMC Utrecht: “In onze begeleiding van patiënten met slokdarm- en maagkanker werken we al samen met ervaringsdeskundige vrijwilligers. Patiënten en naasten hebben vaak heel concrete vragen over het leven met de gevolgen van ziekte of behandelingen. We zien dat uitleg hierover door iemand zonder witte jas dan goed begrepen en gewaardeerd wordt. En door samen met ervaringsdeskundigen op te trekken, kunnen wij onze voorlichting weer verbeteren. Het is belangrijk om dit nog structureler in te bedden in het proces.” 

Wat gaan de studenten leren? 

Studenten krijgen de ruimte om de basisprincipes van ervaringsdeskundigheid te bestuderen, te ervaren en op professionele wijze in te zetten. Binnen de opleiding zullen zij: 

 • Werken aan het ontwikkelen van hun professionele identiteit als ervaringsdeskundige.
 • Leren hoe zij hun eigen ervaringen kunnen inzetten om anderen te ondersteunen bij hun persoonlijk (herstel)proces en het hervinden van maatschappelijke rollen.
 • Leren ervaringskennis, praktijkkennis en theoretische kennis met elkaar te integreren om dit praktisch en beleidsmatig in te zetten. 

Bekijk hier het beroepscompetentieprofiel

Wat zoeken we in een praktijkplek?

 • Enthousiasme om de capaciteiten van ervaringsdeskundig professionals te benutten.
 • Een plek waar de student voor de duur van de opleiding (1 of 2 jaar) 2 of meer dagen per week kan werken.
 • Tijd om een visie en taakomschrijving te ontwikkelen voor de inzet van ervaringsdeskundig professionals binnen jouw organisatie.
 • Adequate begeleiding van een ervaringsdeskundig professional.
 • Een plek waar de student (tijdelijk) in dienst komt en daarvoor minimaal een stagevergoeding ontvangt.
 • Bereidwilligheid om de opgedane ervaring met andere organisaties te delen​ en bij te dragen aan onderzoek naar de resultaten van dit project.

Meer informatie of aanmelden?

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar Margriet van Dijk.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op de websites van de hogescholen: Fontys Hogeschool Hanzehogeschool Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool Saxion Hogeschool Windesheim