Opleiding ervaringsdeskundig professional

Voor professionele hulp en ondersteuning bij kanker

In Nederland leven ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Een groot deel van de kankerpatiënten die langer dan 10 jaar geleden een kankerdiagnose kregen, heeft last van klachten als gevolg van de ziekte of behandeling.* Dat heeft niet alleen grote impact op hun levens, maar op de hele maatschappij. De zorg, ondersteuning en begeleiding beter laten aansluiten op de behoeften van mensen die kanker hebben (gehad) is een belangrijk aandachtspunt bij KWF. Omdat ook de inzet van ervaringsdeskundig professionals daarbij van grote meerwaarde kan zijn, gaan we mensen die de impact van kanker hebben ervaren opleiden tot ervaringsdeskundig professional. Dit doen we samen met 6 hogescholen en verschillende partijen uit het oncologisch veld, en mede dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij.   

Annebel Schipper, Woordvoerder KWF: “Op veel gebieden is de meerwaarde van vrijwillige en professionele ervaringsdeskundigheid al aangetoond. We zijn trots dat we nu samen met de hogescholen, de Nationale Postcode Loterij en partijen waaronder werkgevers, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties gaan onderzoeken wat ervaringsdeskundig professionals kunnen betekenen voor ondersteuning bij kanker. We hopen hiermee echt een mooie stap te maken in betere ondersteuning van de patiënt.” 

Meerwaarde voor patiënten 

Mensen die worstelen met klachten door kanker vinden niet altijd (h)erkenning bij zorgverleners of werkgevers. Voor deze (ex)patiënten is een ervaringsdeskundig professional iemand die:

  • vanuit eigen ervaring begrijpt waar zij doorheen gaan, en daarmee een belangrijk klankbord
  • kan ondersteunen bij het leren omgaan met de gevolgen van kanker
  • de weg kan wijzen naar professionele en informele zorg

Meerwaarde voor de zorg, bedrijven en instanties 

De druk op de zorg en arbeidsmarkt is groot en neemt door vergrijzing en personeelstekorten naar verwachting alleen maar toe. Ervaringsdeskundig professionals kunnen:

  • een aanvulling zijn op de bestaande zorg en ondersteuning en arbeidsmarkt. 
  • met hun ervaring en inzichten de verbinding tussen patiënt en zorgverleners, patiëntenorganisaties of werkgevers verstevigen.
  • een adviserende rol vervullen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, oncologische teams, vrijwilligersorganisaties, gemeenten, kennisorganisaties en bedrijven.

Meerwaarde voor de ervaringsdeskundigen 

We zien vaak dat mensen die met kanker te maken hebben (gehad) hun ervaring willen inzetten om anderen te helpen. Voor hen is de opleiding een mogelijkheid om:

  • een nieuwe richting te geven aan hun carrière
  • mee te helpen om de zorg en ondersteuning en het werk beter aan te laten sluiten op de behoeften van mensen met en na kanker

Studenten en praktijkplekken gezocht

We geven 50 studenten de mogelijkheid om in september 2024 te starten met de opleiding tot Ervaringsdeskundig Professional. Dat kan bij 6 hogescholen: Fontys Hogeschool Hanzehogeschool Hogeschool van Amsterdam Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool Saxion Hogeschool Windesheim. Met steun van de Nationale Postcode Loterij wordt het collegegeld volledig door KWF vergoed.    

Wil je je aanmelden als student? Lees meer over de opleiding en waar je je kunt aanmelden.

Wil je de kennis van ervaringsdeskundig professionals benutten voor jouw organisatie? Lees meer over het aanbieden van een praktijkplek.

 

* Bron: Doneer Je Ervaring-peiling, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)