Onderzoeken naar voeding en kanker

kanker-en-voeding

De rol van voeding bij kanker ​

Het is bekend dat gezond eten de kans op kanker verkleint. Veel onduidelijker is de invloed van voeding op de gezondheid van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Onder hen leven dan ook veel vragen over adequate voeding.

Dit willen we bereiken

Meer kennis over de rol van voeding tijdens en na de behandeling van kanker. Dit moet leiden tot bruikbare aanbevelingen voor (ex)kankerpatiënten.

Dit doen we

Vanuit het Alpe d'HuZes KWF Fonds is geld beschikbaar gesteld voor:

Leerstoel Voeding en kanker

Prof. dr. Ellen Kampman is persoonlijk hoogleraar Voeding en Kanker aan de Wageningen Universiteit. Daarnaast is ze door de stichting Alpe d’HuZes benoemd tot gewoon hoogleraar Voeding en Kanker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

De leerstoel heeft 2 hoofddoelstellingen: 

 1. Onderzoek uitvoeren naar het verbeteren van de prognose van kankerpatiënten door middel van voedingsinterventies.

 2. Voorlichting verbeteren en gericht voedingsadvies geven aan kankerpatiënten.

De leerstoel staat onder toezicht van een college van curatoren en zal in 2014 door KWF worden geëvalueerd. De aanstelling is voor een termijn van 5 jaar en loopt in 2015 af.

Onderzoeksprojecten

Financiering kon worden aangevraagd voor onderzoek op het gebied van:

 • de effectiviteit van voedingsinterventies bij kankerpatiënten
 • de gedragsmatige aspecten van voedingsgewoonten en - keuzes bij (ex)kankerpatiënten 

In de periode 2011-2013 zijn de volgende 6 projecten gehonoreerd:

 1. Goede opname van voeding ondanks darmontsteking door chemotherapie. Prof. dr. E.H.H.M. Rings. UMC Groningen.
 2. Hoe ontstaan de veranderingen in lichaamssamenstelling gedurende de behandeling voor borstkanker? Prof. dr. ir. E. Kampman. Wageningen UR.
 3. Effect van voedingsinterventie tijdens chemotherapie bij patiënten met uitgezaaide darmkanker. Dr. M.A.E. van Bokhorst-d.v.d.Schueren. VU medisch centrum.
 4. Indicatoren van een ongezond dieet en leefstijl om de gezondheidskwaliteit voor overlevers van dikkedarmkanker te kunnen voorspellen. Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg. Universiteit Maastricht.
 5. Het effect van dieet en leefstijlfactoren bij patiënten met blaaskanker. Dr. ir. A. Vrieling. UMC Nijmegen St. Radboud.

  Bekijk de video
   

 6. Vitamine-D-status bij patiënten met darmkanker. Dr. F.J.B. van Duijnhoven. Wageningen UR.

Een zevende project op het gebied van voeding en kanker (Een taskforce voor voeding bij kanker van dr. S. Beijer) is gefinancierd vanuit het Alpe d'HuZes-thema 'instituutoverstijgende programma's'.

Instituutoverstijgende programma's