Alpe d'HuZes en leven met kanker

Vrouw lachend met zoontje

Verbeteren kwaliteit van leven van kankerpatiënten

Veel kankerpatiënten hebben last van vermoeidheid, slaapproblemen of pijn. Angst en depressie zijn psychische problemen die veel voorkomen. Het thema (Samen)leven met kanker richt zich op het omgaan met de lichamelijke gevolgen van de ziekte en de behandeling, en op het voorkomen en behandelen van psychische problemen. Dit willen we bereiken Meer kennis over de kwaliteit van leven van patiënten en hun dierbaren tijdens, gedurende en na hun behandeling. Meer inzicht in de relatie tussen depressie, kwaliteit van leven en overleven. Dit moet leiden tot een optimale kwaliteit van leven voor kankerpatiënten en hun naasten.

Vanuit het Alpe d’HuZes KWF Fonds is geld beschikbaar gesteld voor:

De leerstoel 'Leven met kanker'

Prof. dr. Irma Verdonck-De Leeuw is aangesteld als bijzonder hoogleraar Leven met Kanker aan het VUmc te Amsterdam. Zij is psycholoog, logopedist en taalkundige. De leerstoel heeft als doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van kankerpatiënten op psychologisch en sociaal vlak. Vanuit de leerstoel wordt onderzoek verricht naar:

 • Diagnostiek en screening
 • Evidence-based behandeling
 • (Verdere) ontwikkeling van voorspellende modellen

De bijzonder hoogleraar is als projectleider verbonden aan de volgende projecten:

 • NET-QUBIC: een grootschalig, langlopend onderzoek naar de kwaliteit van leven bij hoofd-halskankerpatiënten en hun partners en mantelzorgers.
 • OncoNavigator: een programma dat zich richt op het monitoren van de kwaliteit van leven in de klinische praktijk.
 • Zinvol leven met kanker: een project dat zich richt op het ontwikkelen, toepassen en evalueren van de groepstraining Zinvol Leven met Kanker.

Onderzoeksprojecten op het gebied van (Samen)leven met kanker

Veel onderzoek richt zich op preventie, diagnose en genezing, maar amper op (samen)leven met kanker. Vanuit het Alpe d’HuZes/KWF-Fonds wordt daarom geïnvesteerd in 19 onderzoeksprojecten op het gebied van (samen)leven met kanker:

 1. De rol van de eerste lijn bij overlevers van kanker. Prof. dr. F.G. Schellevis. NIVEL.
 2. Meten van de kwaliteit van leven bij kinderkanker. Prof. dr. M.A. Grootenhuis. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
 3. Zinvol leven met kanker. Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw. Vrije Universiteit Amsterdam.
 4. Effecten van training en dieet bij overlevers van dikkedarmkanker. Prof. dr. ir. M.P. Weijenberg. Universiteit Maastricht.
 5. Een internetgebaseerde training om de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren. Prof. dr. A.M. van Dulmen. NIVEL.
 6. Seksueel herstelprogramma voor vrouwelijke overlevers van kanker. Dr. M.M. ter Kuile. Leids Universitair Medisch Centrum.
 7. Geestelijke verzorging door verpleegsters in de curatieve oncologie. Dr. A. Garssen. Helen Dowling Instituut.
 8. Internetgebaseerde behandeling van depressie bij patiënten met glioom. Dr. M. Klein. VU medisch centrum Amsterdam.
 9. Lichamelijk functioneren van oudere overlevers van borstkanker. Dr. G.J. Liefers. Leids Universitair Medisch Centrum.
 10. Zelfhulp voor partners van patiënten die last hebben van angst en somberheid. Prof. dr. E.T. Bohlmeijer. Universiteit Twente.
 11. Stressreductie bij longkankerpatiënten gebaseerd op Mindfullness. Prof. dr. A.E.M. Speckens, Radboudumc.
 12. Cancer@work, hoe kan de terugkeer naar werk verbeterd worden? Dr. A.G.E.M. de Boer. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
 13. Screening en behandeling van gevoelens van angst en somberheid. Prof. dr. J. Dekker, VU medisch centrum Amsterdam.
 14. Duurzame werkhervatting: wat is het geheim? Dr. U. Bültmann. Universitair Medisch Centrum Groningen.
 15. Geestelijke verzorging van kankerpatiënten. Dr. H.W.M. van Laarhoven. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
 16. Effect van e-therapie op chronische vermoeidheid. Dr. M.L. van der Lee. Helen Dowling Instituut.
 17. Gedeelde zorg na chemotherapie bij zaadbalkanker. Prof. dr. J.A. Gietema, Universitair Medisch Centrum Groningen.
 18. Een seksueel herstelprogramma voor vrouwen met gynaecologische kanker die bestraald worden. Dr. M.M. ter Kuile. Leids Universitair Medisch Centrum.
 19. Optimale timing van fysieke training tijdens behandeling met chemotherapie. Dr. A.M.E. Walenkamp. Universitair Medisch Centrum Groningen.

De looptijd van de projecten varieert tussen de 24 en 60 maanden.