Verwachte bestedingen

Vrouw met hoofddoekje in groepsgesprek

Bestedingsplan 2024

Ieder jaar in oktober wordt het geld dat bijeen is gebracht door Alpe d'HuZes gestort in het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Dit fonds wordt beheerd door KWF Kankerbestrijding. Sinds 2014 is KWF ook geheel verantwoordelijk voor de besteding van de opbrengsten.

Stichting Alpe d’HuZes blijft wel richting geven aan het beleid door thema’s voor bestedingen aan te dragen. In afstemming met KWF Kankerbestrijding worden deze thema’s jaarlijks vastgesteld en vormen daarmee de kern van het bestedingsplan. De beschikbare budgetten worden jaarlijks definitief vastgesteld aan de hand van de opbrengst van het voorafgaande jaar, plus eventuele onderbesteding uit de voorgaande jaren.

Waar gaat het geld naartoe?

Het geld uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds wordt besteed binnen de volgende 3 thema’s: 

  1. Ambitie: het stimuleren van jonge, talentvolle onderzoekers (o.a. Bas Mulder Award).
  2. Hermannetjes: financiële ‘duwtjes in de rug’ met als doel om kennisbenutting te versnellen of knelpunten op te lossen
  3. Nieuwe Ontwikkelingen: extra kansen creëren voor baanbrekende ideeën

Deze thema’s reflecteren de uitdrukkelijke keuze van Alpe d’Huzes om ambitieus te zijn en jong talent een kans te geven (thema Ambitie), kennisbenutting van onderzoeksresultaten te versnellen (thema Hermannetjes) en extra ruimte te bieden aan baanbrekende ideeën en innovatie (thema Nieuwe Ontwikkelingen).