Sneldiagnose

vrouwelijke onderzoeker in een laboratorium

Veel sneller zekerheid

Het programma Sneldiagnose is ontstaan uit de taskforce 'Wachten is geen optie' van Stichting Alpe d'HuZes. Tijdens een bijeenkomst tussen hoogleraren Bedrijfsprocessen en hoogleraren Oncologie werd besproken hoe het komt dat de tijd die verstrijkt voordat patiënten uitsluitsel krijgen over de vraag of ze kanker hebben, per ziekenhuis zo verschilt.

Dit willen we bereiken

Het doel van het programma Sneldiagnose is het drastisch verkorten van de angstige en stressvolle periode van onzekerheid bij patiënten van wie wordt vermoed dat zij kanker hebben. Dit betekent dat de tijd vanaf doorverwijzing door de huisarts tot het moment van bespreken van de diagnose met de patiënt sterk verkort moet worden.

Bij sneldiagnose vindt het diagnosegesprek bij 80% van de kankerpatië​nten binnen 48 uur plaats en bij 100% van de patiënten binnen 5 werkdagen. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd ongeveer 3 weken.

De doelstelling van het programma is om in een aantal ziekenhuizen sneldiagnose in te voeren. Deze ziekenhuizen functioneren als ‘best practice’ voor andere ziekenhuizen die ook met sneldiagnose aan de slag willen. Het uiteindelijke doel is dat alle ziekenhuizen sneldiagnose aanbieden en alle inwoners van Nederland toegang hebben tot sneldiagnose.

Dit wordt onderzocht

Het eerste project, Sneldiagnose 2011, bestond grotendeels uit een vooronderzoek: hoe kan sneldiagnostiek worden ingevoerd? Aan dit project is 1.204.280 euro toegekend vanuit het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. In februari 2012 is de eindevaluatie goedgekeurd. Het vervolgproject Sneldiagnose 2012 is kort daarop van start gegaan. Hiervoor was 4.113.949 euro beschikbaar. Eind december 2013 is de eindevaluatie goedgekeurd en het programma Sneldiagnose afgerond.

Dit heeft het opgeleverd:

In 4 ziekenhuizen is sneldiagnose opgestart:

  • Antoni van Leeuwenhoek (Amsterdam, 16 tumorsoorten)
  • Radboudumc (Nijmegen, opstartfase nog in gang, 16 tumorsoorten)
  • LUMC (Leiden, 20 tumorsoorten)
  • UMCU (Utrecht, 24 tumorsoorten)

Daarnaast is een aantal ziekenhuizen geïnspireerd door het programma Sneldiagnose. Zonder daadwerkelijke ondersteuning en financiering zijn zij op eigen kracht bezig met de invoering van sneldiagnose. 

KWF Kankerbestrijding en de 4 ziekenhuizen werken nauw samen om de opgedane kennis en ervaring te borgen en beschikbaar te stellen voor ziekenhuizen die sneldiagnose zelfstandig willen implementeren.

Ziekenhuizen die goed scoren op sneldiagnostiek konden een certificering krijgen van de projectgroep Sneldiagnose.
De volgende ziekenhuizen hebben op dit moment zo'n certificaat voor borstkankerdiagnostiek:

  • Radboudumc (Nijmegen)
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • Alexander Monro Borstkankerziekenhuis (Bilthoven)

Met de afronding van het programma Sneldiagnose is er geen mogelijkheid meer om een keurmerk te verkrijgen. De projectgroep Sneldiagnose heeft aangegeven de mogelijkheden te onderzoeken of zij op eigen kracht of met/vanuit een andere instantie in de toekomst certificaten te kunnen uitreiken.