Instituutoverstijgende programma's

Onderzoeker Renske Altena

Samenwerken en expertise bundelen

Om samenwerking te bevorderen en expertise te bundelen, zijn programma’s gefinancierd die in meerdere instituten plaatsvinden. Deze worden instituutoverstijgende programma's genoemd. In aanmerking kwamen projecten op het gebied van:

 • onderzoek
 • implementatie (invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid)
 • zorg

Bij voorkeur vormden alle Nederlandse instituten met expertise op het gebied van het programma een samenwerkingsverband.

Zo werd geselecteerd

De aanvragen die aan de voorwaarden voldeden, zijn door de Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding ter beoordeling voorgelegd aan onafhankelijke, buitenlandse experts. 

De Wetenschappelijke Raad van KWF Kankerbestrijding bracht (mede) op basis van het oordeel van de referenten advies uit over de subsidieaanvragen.

Het bestuur van KWF Kankerbestrijding heeft op basis van het advies van de Wetenschappelijke Raad de beslissing genomen om de subsidieaanvraag te financieren of af te wijzen.

Dit wordt onderzocht

Enkele voorbeelden van gefinancierde instituutoverstijgende programma's:

 1. Center for Personalized Cancer Care (CPCC). Prof. dr. ir. E. Cuppen. UMC Utrecht. Meer informatie: Center for Personalized Cancer Treatment

 2. Een zorgprogramma voor Nederlandse overlevers van Hodgkin-lymfoom. Dr. J.M.M. Raemakers. Nederlands Kanker Instituut.
 3. Een online gemeenschap ter ondersteuning van jongvolwassenen met kanker. Prof. dr. W.T.A. van der Graaf. Radboudumc.
 4. Een taskforce voor voeding bij kanker. Dr. S. Beijer. Integraal Kankercentrum Zuid. 
 5. Behandeling op geleide van MRI. Prof. dr. E.G.E. de Vries. UMC Groningen.
 6. NET-QUBIC: een grootschalig, langlopend onderzoek naar de kwaliteit van leven bij hoofd-halskankerpatiënten en hun partners en mantelzorgers. Prof. dr. I.M. Verdonck-de Leeuw.
 7. De rol van het micromilieu van alvleeskliertumoren bij het voorspellen van het behandelresultaat. Dr. H.W.M. Laarhoven. AMC Amsterdam.
 8. EUROPTAKE - het in beeld brengen van de opname van het medicijn cetuximab in diverse Europese landen. Prof. dr. G.A.M.S. van Dongen. VU Medisch Centrum Amsterdam.