Diagnostiek, behandeling en registratie

Onderzoeker Renske Altena

In 2013 werd een onderzoekscall (een oproep aan wetenschappers om onderzoeksvoorstellen in te dienen) uitgeschreven met de focus op 2 thema’s:

 1. Verbetering van diagnostiek en/of behandeling in de (na)zorg voor kankerpatiënten.
 2. Registratie van tumorgegevens van patiënten voor het starten van nieuwe behandelprogramma’s. 

Alleen voorstellen die voldoen aan de missie van Alpe d’HuZes en bijdragen aan de missie van KWF Kankerbestrijding zijn in behandeling genomen. 

Resultaat van de call

De oproep resulteerde in maar liefst 177 vooraanmeldingen. Na een eerste selectieronde zijn 43 projectleiders uitgenodigd om een volledige aanvraag in te dienen. Uiteindelijk kwamen 18 projecten in aanmerking voor financiering.

Gehonoreerde projecten

 1. ELDAPT: Elderly with locally advanced Lung cancer: Deciding through geriatric Assessment on the oPtimal Treatment strategy. Maastro Clinic. Dr. A.C. Dingemans. €1.298.500,-

 2. Brachytherapy for rectal cancer: a better balance between tumor control and side effects. Leids Universitair Medisch Centrum. Prof. dr. C.A.M. Marijnen. €1.357.200,-

 3. Decision-support for couples with hereditary cancer and child wish: weighing pros and cons of reproductive options regarding transmission of gene mutations. Universiteit Maastricht. Dr. L.A.D.M. van Osch. €453.163,-

 4. Safety, feasibility and cost-effectiveness of genotype- and phenotype-directed individualized dosing of fluoropyrimidines. NKI-AVL. €1.146.640,-

 5. Risk management of contralateral breast cancer: development and validation of an online decision aid for physicians and patients. NKI-AVL. Dr. ir. M.K. Schmidt. €1.193.720,

 6. Towards evidence based guidelines for supportive care in childhood oncology. Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. W.J.E. Tissing. €391.800,-

 7. INFLAME: towards optimal treatment of inflammatory breast cancer patients. Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. C.P. Schröder. €530.960,-

 8. Towards an optimal diagnosis: standardization of pathology reporting. Radboud UMC Nijmegen. Prof. dr. I.D. Nagtegaal. €153.900,-

 9. Molecular stool test for postpolypectomy surveillance. VU University Medical Center. Prof. dr. G.A. Meijer. €1.498.900,-

 10. Saving breast cancer patients from ineffective cytotoxic treatment. Universitair Medisch Centrum Utrecht. Prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch. €981.340,-

 11. Treatment of gastrointestinal stromal tumors based on serial mutation analysis of circulating tumor DNA: GALLOP. Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. A.K.L. Reyners. €1.446.155,-

 12. Development of a HOVON Lymphoma Biobank Facility. VU medisch centrum. Dr. D. de Jong. €1.197.015,-

 13. Identification of under-treated and over-treated acute myeloid leukemia patients, using minimal residual disease and leukemia stem cell frequency. VU medisch centrum. Dr. G.J. Schuurhuis. €409.120,-

 14. Gadofosveset-enhanced axillary MRI for re-staging of axillary lymph nodes after neoadjuvant systemic therapy in clinical node positive breast cancer patients. Universiteit Maastricht. Prof. R.G.H. Beets - Tan. €496.980,-

 15. Improving clinical management of colon cancer through CONNECTION, a nation-wide Colon Cancer Registry and Stratification effort. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Prof. dr. J.P. Medema. €3.367.235,-

  Interview met Jan Paul Medema

 16. The Dutch Pancreatic Cancer Project (PACAP): prospective multicenter registry, biobank, online expertpanel and intervention study. Academisch Medisch Centrum Amsterdam. Dr. M.G. Besselink. €1.402.450,-

 17. Optimizing palliative treatment in patients with bone metastases of the long bones: the OPTIMAL study. Leids Universitair Medisch Centrum (A). Dr. P.D.S. Dijkstra. €509.855,-

 18. Management of low risk ductal carcinoma in situ: watchful waiting or not? A randomized, non-inferiority trial. NKI-AvL. Dr. J.G. Wesseling. € 740.920,-

 19. A randomized trial comparing conventional with stereotactic radiotherapy for pain reduction and quality of life in spinal metastases. Radboudumc Nijmegen. Dr. P.M. Braam.

  Update: Deze studie is in juni 2018 voortijdig beëindigd vanwege inclusieproblemen. Dat betekent dat het niet is gelukt om binnen de termijn voldoende patiënten te vinden om aan het onderzoek deel te nemen. Van het projectbudget van € 1.075.230 is € 965.951 teruggevloeid naar het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Dit geld heeft een nieuwe bestemming gekregen binnen de Alpe d’HuZes-thema’s Ambitie, Nieuwe Ontwikkelingen en Hermannetjes.

 20. Determination of new biological parameters in patients with resectable colorectal liver metastases. Erasmus MC Rotterdam. Prof. dr. C. Verhoef. € 1.314.194,-