A-CaRe: Revalidatieprogramma's voor kankerpatiënten

Arts in het ziekenhuis

Voor een kankerpatiënt houdt kanker niet op na de behandeling. Een groot deel van de (ex)patiënten heeft tot jaren erna nog last van vermoeidheid en andere lichamelijke klachten. Om klachten tijdens en na de behandeling van kanker te voorkomen, is een onderzoeksprogramma naar revalidatie opgezet. 

Uit eerdere studies weten we al dat kracht- en conditietraining een positief effect hebben op de gezondheid van kankerpatiënten. Met het Alpe d’HuZes Cancer Rehabilitation Research program (A-CaRe) wordt de rol van beweging verder bestudeerd.

Dit willen we bereiken

Het doel van A-CaRe is het ontwikkelen van op maat gesneden revalidatieprogramma’s voor (ex)kankerpatiënten. Het streven is om deze opgenomen te krijgen in het basiszorgpakket.

Dit wordt onderzocht

A-CaRe richt zich op 2 soorten onderzoek: klinisch onderzoek (A-Care 1), waarbij patiënten worden betrokken, en A-CaRe 2 Move (A-Care 2), waarbij de invloed van patiënten centraal staat.

  • A-CaRe 1: klinisch onderzoek

Er worden 4 klinische studies uitgevoerd waarbij het effect van beweeg- en trainingsprogramma’s wordt geëvalueerd op vermoeidheid, fysiek functioneren en kwaliteit van leven. Het gaat om revalidatie na chemotherapie, tijdens chemotherapie, na stamsteltransplantatie en van kinderen met kanker. 

  • A-CaRe 2 Move

Dit subprogramma richt zich op patient empowerment. Dit houdt onder meer in dat de patiënt meer invloed krijgt op beslissingen en acties die de gezondheid beïnvloeden. Een veelbelovende ontwikkeling is de mogelijkheid om met technologie de patiënt thuis te behandelen. Verder is het voor de patiënt belangrijk om weer aan het werk te kunnen gaan en in de thuisomgeving te revalideren.

A-CaRe 2 Move bestaat uit 5 onderdelen: patient empowerment, telerevalidatie, terugkeer naar werk, kosteneffectiviteit en invoering van de zorgprogramma's.

De onderzoekscentra

De onderzoeken van A-CaRe worden uitgevoerd in het:

  • VU medisch centrum
  • Antoni van Leeuwenhoek

A-CaRe fietst Alpe d'HuZes

Het team van A-CaRe deed meerdere keren mee aan Alpe d'HuZes. Prof. Hans Brug, projectcoördinator A-Care 1 vertelt: "Ik vond mijn deelname aan Alpe d’HuZes zeer indrukwekkend en confronterend. Het is daarom goed om als wetenschapper aan zo’n fondsenwervend evenement mee te doen."

Dit levert het op

Uit de resultaten blijkt fysieke training tijdens en na behandeling voor verschillende groepen kankerpatiënten haalbaar te zijn en gunstige effecten te hebben op het fysieke functioneren en kwaliteit van leven. Er is steeds meer bewijs dat fysieke training ook gunstig kan zijn voor klinische uitkomstmaten zoals botdichtheid, chemotherapiedosis en overleving.

Dankzij de inspanningen van A-CaRe is op 1 oktober 2013 Oncopol van start gegaan, een arbeidsrevalidatieprogramma binnen de Nationale Politie. A-CaRe heeft hiervoor 3 politiebonden benaderd. Oncopol biedt ondersteunende behandeling aan politiemensen met kanker: medische zorg gecombineerd met vroegtijdige revalidatie en terugkeer naar de werkomgeving.

Kijk voor meer informatie op de website van Oncopol