Onderzoek naar zeldzame kanker

Onderzoeker AmsterdamUMC

Europese aanpak zeldzame kanker

KWF heeft samen met 4 andere Europese kankerfondsen ruim 21 miljoen euro toegekend aan onderzoek naar nieuwe medicijnen voor patiënten met zeldzame vormen van kanker. Dankzij deze internationale samenwerking is het mogelijk om studies op te zetten met voldoende deelnemers en bewijskracht. Zo krijgen patiëntgroepen voor wie zelden nieuwe medicijnen beschikbaar komen, toch uitzicht op nieuwe behandelmogelijkheden.

Wanneer is kanker zeldzaam?

Een kankersoort is zeldzaam wanneer jaarlijks minder dan 6 op de 100.000 Nederlanders deze ziekte krijgen. Met het huidige aantal Nederlanders (d.d. 4 maart 2024) komt dat neer op maximaal 1.078 nieuwe patiënten per jaar. Een kankersoort die jaarlijks maar 5 Nederlanders treft, is dus zeldzaam, maar een kankersoort die jaarlijks 1.000 mensen treft ook. Niet alleen onbekende soorten zoals hoornvlieskanker of bijnierschorskanker zijn zeldzaam, maar ook gangbare soorten zoals leverkanker en keelkanker.

Er zijn heel veel verschillende soorten zeldzame kanker. In totaal wel meer dan 200. Bij elkaar opgeteld krijgen dus heel veel mensen te maken met zeldzame kanker: ruim 20.000 patiënten per jaar. Dat is ongeveer 1 op de 5 mensen met kanker.

Meer cijfers over zeldzame kanker

Waarom is extra aandacht voor zeldzame kanker zo belangrijk?

Mensen met een zeldzame vorm van kanker lopen vaak tegen extra problemen aan. Ze moeten meestal langer wachten op de (juiste) diagnose, er zijn minder (effectieve) behandelopties, er is minder kennis en informatie en er zijn weinig lotgenoten om ervaringen mee uit te wisselen. Ook zijn de overlevingskansen voor mensen met een zeldzame vorm van kanker gemiddeld minder gunstig. 

Daarom zet KWF zich in voor betere zorg en vooruitzichten voor patiënten met zeldzame kanker. Het financieren van onderzoek is daar een belangrijk onderdeel van.

Minder goede overlevingskansen

Mensen met een zeldzame vorm van kanker hebben minder goede overlevingskansen dan mensen met kanker die vaker voorkomt. Dit verschil is in de loop der jaren alleen maar groter geworden. In 20 jaar tijd steeg de 5-jaarsoverleving van zeldzame kanker van 46% naar 53%. Bij niet-zeldzame kanker van 57% naar 70%. 

Knelpunten

Een belangrijk probleem is dat zeldzame kankersoorten vaak in een laat stadium ontdekt worden. De tumor is dan al groot of uitgezaaid. Dat verkleint de kans op een effectieve behandeling en een goede afloop.

Een ander probleem is dat er veel minder behandelingen beschikbaar zijn. En dat er maar weinig nieuwe behandelingen bijkomen. Behandelingen werken ook vaak minder goed. Bijvoorbeeld omdat ze ontwikkeld zijn voor andere kankersoorten. 

Er is dus veel meer kennis nodig, maar onderzoek naar zeldzame kanker is extra moeilijk. Door een tekort aan tumorweefsel is laboratoriumonderzoek minder goed mogelijk. En dat is juist zo belangrijk om zeldzame kanker beter te leren begrijpen: hoe ontstaat zo'n tumor, hoe groeien kankercellen, wat zijn hun zwakke plekken? Bij patiëntenstudies (klinisch onderzoek) speelt hetzelfde probleem: er zijn vaak te weinig patiënten om betrouwbaar onderzoek op te kunnen zetten met voldoende bewijskracht. 

Onderzoek naar nieuwe medicijnen is grotendeels afhankelijk van de farmaceutische industrie. Helaas tonen zij weinig interesse in zeldzame kanker. Medicijnen voor tumoren die niet zo vaak voorkomen, leveren namelijk veel minder geld op. Daarom wordt er veel minder in geïnvesteerd.

Wij steunen onderzoek

Mede dankzij onze donateurs kunnen we tientallen onderzoeken naar zeldzame kanker mogelijk maken. Van fundamenteel onderzoek naar de biologie van kanker tot klinisch onderzoek naar betere diagnostiek, behandeling en kwaliteit van leven. Een paar voorbeelden:

In onze onderzoekdatabase vind je al onze onderzoeken vanaf 2017. Je kunt filteren op kankersoort. We financieren onderzoek naar tientallen verschillende soorten zeldzame kanker.

KWF financiert ook onderzoeken die zich richten op meerdere soorten kanker of kanker in het algemeen. Denk aan fundamenteel onderzoek naar celdeling of DNA-schade, onderzoek naar nieuwe bestralingstechnieken of onderzoek naar psychosociale problemen zoals angst en vermoeidheid. De uitkomst van deze onderzoeken kunnen ook relevant zijn voor patiënten met zeldzame kanker.

Wij stimuleren (inter)nationale samenwerking

Samenwerking is essentieel om vooruitgang te boeken en tot nieuwe doorbraken te komen. In kleine landen zoals Nederland is onderzoek naar zeldzame kankersoorten vaak niet haalbaar vanwege de kleine patiëntaantallen. Ook in grotere landen is dat niet vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk om onderzoekers te stimuleren om kennis en data te delen en gezamenlijk onderzoek op te zetten. Door internationale schaalvergroting zijn belangrijke onderzoeksvragen toch te beantwoorden. KWF neemt hierin graag het voortouw en heeft al meerdere samenwerkingsverbanden tot stand gebracht:

KWF heeft samen met 4 andere Europese ruim 21 miljoen euro toegekend aan onderzoek naar nieuwe medicijnen voor patiënten met zeldzame vormen van kanker. Het betreft 3 onderzoeken naar acute lymfatische leukemie (o.a. bij baby's) en een onderzoek naar osteosarcoom (een vorm van botkanker):

Lees het nieuwsbericht.

KWF heeft 5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan een infrastructuur voor de vroege opsporing en diagnostiek van zeldzame kanker. Het platform COHERENT richt zich op bloedkankers, het platform FORCE op 'solide' tumoren (vaste tumoren in organen en weefsels). 

Lees het nieuwsbericht.

Het doel van het BlueBerry-project is het ontwikkelen van een internationale database voor zeldzame kankers met zoveel mogelijk gegevens van patiënten, hun tumor, hun behandeling en hun ziekteverloop. Met deze kennis willen de onderzoekers toekomstige patiënten met een zeldzame tumor beter en op maat kunnen behandelen.