FOSTER-CabOS: Europees gerandomiseerde fase-3-studie, waarbij Cabozantinib wordt geëvalueerd versus placebo als onderhoudsbehandeling na afloop van standaardbehandeling bij nieuw gediagnosticeerde osteosarcoompatiënten

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

Osteosarcoom (OS) is een zeldzame kanker die voorkomt bij adolescenten, jongvolwassenen en sommige ouderen. Decennia lang is er geen verbetering in overleving bekomen en zijn er geen nieuwe medicijnen geïncludeerd in de eerstelijnsbehandeling. Het hoogste risico op herval van de ziekte is voornamelijk gedurende het eerste jaar na het einde van de standaardbehandeling.
Multi -target-gerichte kinaseremmers ( MTKI ) als monotherapie hebben werkzaamheid aangetoond op het gebied van ziektebestrijding bij patiënten met recidief osteosarcoom. De vraag is of deze kinaseremmers kunnen worden geïntroduceerd in eerstelijnsbehandeling, omdat ze mogelijk slecht worden verdragen indien geassocieerd met chemotherapie.

Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing

Het doel is om de ziektevrije overleving van patiënten met OS te verbeteren, door cabozantinib, een MTKI, te introduceren als onderhoudsbehandeling van 12 maanden.

Relevantie

Bij gunstig resultaat is er een direct voordeel voor patiënten met verbetering van overleving en vermindering van ziekte herval. Door de ruime deelnemingscriteria kunnen zowel jonge als oudere patiënten, woonachtig in een Europees land, aan deze studie deelnemen.  De piekincidentie van OS ligt in  de adolescentie wat betekent dat er een aanzienlijk potentieel levensjaren betrokken zijn, belangrijk voor de volksgezondheid. Verbetering van overleving leidt tot vermindering van de last voor gezondheidszorg. Voor oudere patiënten kan een onderhoudsbehandeling met orale therapie , welke doorgaans goed verdragen wordt, hen in staat stellen weer aan het werk te gaan en aldus de last voor de gezondheidszorg te verminderen. Voor het eerst in OS onderzoek zal een moleculaire prognostische merker worden geëvalueerd als stratificatiefactor bij de randomisatie. Dit kan mee helpen bepalen of sommige patiënten meer winst boeken dan andere en een eerste stap zijn naar gepersonaliseerde behandeling.

Onderzoeksvragen

  • Verbetering van ziektevrije overleving rekening houdend met kwaliteit van leven.
  • Evaluatie van hoe de behandeling verdragen wordt.
  • Evaluatie van de eventuele voordelen ten opzichte van de risico’s  
  • Nagaan hoe de tumorbiologie bepalend kan zijn voor de keuze van de behandeling.  

Onderzoeksopzet

De gerandomiseerde fase-3-studie vergelijkt cabozantinib  met een dummy-vergelijkingsmedicijn
Biologisch onderzoek van tumormateriaal en bloedstalen om factoren te identificeren die  de werkzaamheid van cabozantinib mogelijks beïnvloeden.

Het onderzoek bestaat uit:
Registratie vóór de start van de standaardbehandeling met deelname aan biologisch onderzoek
Randomisatie aan het einde van de standaardbehandeling cabozantinib versus placebo, willekeurig toegewezen.

Verwachte uitkomsten

 Implementatie van een efficiëntere eerstelijns behandeling voor patiënten met OS.  
Uitbreiding van de marktvergunning van cabozantinib, indien positief resultaat.
Implementatie van nieuwe (biologische) prognostische merkers in de stratificatie van en evolutie naar gepersonaliseerde behandeling.

Stappen nodig om resultaat te implementeren

Indien onderzoek succesvol is zal:

  • Een 12 maand durende onderhoudsbehandeling met cabozantinib toegevoegd worden aan de standaardbehandeling voor patiënten met osteosarcoom en in de klinische praktijk  toegediend worden in de partnercentra van het FOSTER-consortium en tevens verspreid worden wereldwijd.
  • IPSEN, de farmaceutische industrie die cabozantinib ontwikkelt, een uitbreiding van de marktvergunning voor deze indicatie vragen aan EMA en HTA-organen
  • Biologische classificatie een subgroep van patiënten kunnen identificeren die meer baat hebben bij de onderhoudsbehandeling.