Overleving van kanker

Oudere man met kleinkind

Steeds meer mensen leven langer met kanker of genezen

​Kanker is een ingewikkelde ziekte die vaak niet makkelijk te genezen is. Toch overleven steeds meer mensen kanker. Sommige genezen, andere mensen leven lang met kanker zonder veel klachten. De 5-jaars overlevingscijfers van kanker zijn dankzij kankeronderzoek van de afgelopen 70 jaar gestegen van 25% naar 67%. Een enorme verbetering!

Genezing of overleving?

Bij kanker is het moeilijk aan te geven wanneer iemand echt genezen is. Ook na een behandeling die je krijgt om te genezen, is er een kans dat de ziekte terugkomt. We praten daarom niet over genezingspercentages, maar over overlevingspercentages. En dan meestal de 5-jaarsoverleving.

5 jaar na de diagnose is namelijk een belangrijk moment: de kans dat kanker daarna nog terugkomt is bij veel kankersoorten vrij klein. Maar het kan wel. Meestal geldt: hoe langer de periode dat de ziekte niet terugkomt, hoe kleiner de kans dat dit nog gebeurt.

Cijfers verschillen per kankersoort

Op dit moment overleeft gemiddeld 67% van de patiënten de eerste 5 jaar. Maar de overlevingskansen verschillen sterk per soort kanker. Zo hebben patiënten met borst-, prostaat- of huidkanker goede overlevingskansen (rond de 90%). Maar voor bijvoorbeeld patiënten met long- of alvleesklierkanker is de 5-jaarsoverleving veel slechter: voor longkanker 25% en bij alvleesklierkanker maar 5%.

Overlevingscijfers sinds de oprichting van KWF

Genezen lukt niet altijd

Helaas kan kanker niet altijd vroeg ontdekt worden. En ook als kanker wel vroeg ontdekt wordt, betekent dat niet altijd dat iemand kan genezen. Er zijn namelijk wel 100 verschillende soorten kanker die allemaal op een andere manier behandeld moeten worden. En dat is niet altijd makkelijk.

Lees waarom kanker vaak zo moeilijk te genezen is

Kanker vroeg ontdekken geeft betere overlevingskansen

Kanker kan laat ontdekt worden. De ziekte is dan vaak al zo ver doorgegroeid in de rest van het lichaam dat het moeilijker is om iemand te genezen. Ontdek je kanker voordat het is uitgezaaid of doorgegroeid? Dan zijn de overlevingskansen vaak beter. Daarom is het belangrijk om kanker - als dit kan - vroeg te ontdekken.

Op sommige soorten kanker worden mensen vanaf een bepaalde leeftijd gescreend. In een bevolkingsonderzoek wordt onderzocht of je kanker of een voorstadium van kanker hebt. Dit gebeurt in Nederland bij:

baarmoederhalskanker: vrouwen van 30 – 60 jaar
borstkanker: vrouwen van 50 - 75 jaar
darmkanker: mannen en vrouwen van 55 - 75 jaar