Incidentie baarmoederhalskanker lokaal aangepakt

incidentie baarmoederhalskanker lokaal aangepakt

Wat biedt KWF

Projectfinanciering voor GGD’en om op lokaal en regionaal niveau een aanpak voor kankerpreventie te ontwikkelen.

missie baarmoederhalskanker

Hoe?

Door voorkomen en voortijdig opsporen van baarmoederhalskanker door:

 • verhogen HPV-vaccinatiegraad
 • en/of verhogen deelname aan bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

En daar leveren wij inspiratie voor!

inspiratie kopje

pixel

 • breng in kaart waar de behoefte ligt om de toegankelijkheid van vaccinatie- en screeningsmogelijkheid te vergroten (in communicatie, bereikbaarheid van de locatie, etc)
 • doe (lokaal) onderzoek naar redenen om niet (of wel) te vaccineren of met het bevolkingsonderzoek mee te doen. Zie ter inspiratie het Actieplan Verhogen Vaccinatiegraad van de gemeente Amsterdam
 1. gebruik dit inzicht om te kijken of genoemde redenen om wel te vaccineren/mee te doen aan bevolkingsonderzoek te gebruiken zijn in de groepen die niet meedoen
 2. maak waar mogelijk aanvullend communicatie op maat voor verschillende groepen
 • betrek relevante organisaties:
 1. uitvoerders: vaccinatie-experts, huisartsenpraktijken
 2. sociale netwerken in de wijk
 3. scholen: basis en middelbaar
 • investeer in zorgprofessionals om hen effectieve gesprekken met hun cliënten te laten voeren over HPV en het bevolkingsonderzoek (bijv. middels scholing)
 • vind meer inspiratie voor ophogen HPV-vaccinatiegraad bij het RIVM

streep rood