Roken gezond op de kaart in Zuidoost-Brabant

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

In de kankeratlas van het IKNL blijkt dat het aantal nieuwe gevallen van longkanker in regio Zuidoost-Brabant, met name in de steden Eindhoven en Helmond, hoger is dan gemiddeld in Nederland. Roken is de belangrijkste risicofactor voor longkanker. In 2022 rookte in regio Zuidoost-Brabant ongeveer 20% van de 18 t/m 39 jarigen. Dit is de leeftijdsfase waarin volwassenen een gezin gaan stichten en waarin jonge kinderen opgroeien binnen een gezin. In regio Zuidoost-Brabant geeft 5% van de vrouwen aan tijdens de zwangerschap te hebben gerookt.
Roken voorafgaande aan of tijdens (de eerste periode van de) de zwangerschap kan gevolgen hebben voor het verloop van de zwangerschap en de gezondheid van het kind. Ook hebben kinderen die tijdens de zwangerschap van de moeder bloot hebben gestaan aan roken, meer kans om te gaan roken of verslaafd te raken aan tabak.
Het doel is om bij zwangere vrouwen en hun partner het roken terug te dringen en kinderen op te laten groeien in een rookvrije omgeving. Daarvoor zal worden ingezet op het bevorderen van de samenwerking rondom de rookvrije start tussen de verschillende beroepsgroepen uit de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg en het verhogen van de kennis over en het gebruik van onderdelen van Rookvrije Start (Trimbos). Professionals zien hierbij het belang in van het besteden van extra aandacht aan mensen die roken met een laag opleidingsniveau en/of beperkte gezondheidsvaardigheden en weten hoe ze deze groep kunnen ondersteunen. We willen voor de VSV’s en de jeugdgezondheidszorg in Brabant-Zuidoost een gezamenlijk stoppen-met-roken beleid opzetten, implementeren, evalueren en borgen. Tenslotte willen we de bekendheid van de stoppen-met-roken poli’s in Brabant-Zuidoost onder de VSV’s, de lokale coalities Kansrijke Start en inwoners vergroten, en deze toegankelijk maken voor zwangere vrouwen en hun partners.
Samenwerkingspartners zijn onder andere de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's) in de regio, de Jeugdgezondheidszorg van regio Brabant-Zuidoost, Sinfuma en (lokale) sleutelfiguren. De GGD-en hebben in een gezamenlijk overleg besloten tot het oprichten van een leernetwerk om daarin optimaal te kunnen leren van elkaars ervaringen. Tenslotte betrekken we ook de einddoelgroep bij deze aanpak.