Huidkankerpreventie regio Haaglanden

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

In regio Haaglanden is de incidentie van huidkanker verhoogd ten opzichte van de rest van Nederland. Door de geografische ligging van regio Haaglanden hangt de verhoogde incidentie van huidkanker waarschijnlijk samen met de ligging aan de kust en het zongedrag van inwoners. Om huidkanker zoveel mogelijk te voorkomen, is het daarom belangrijk dat inwoners in regio Haaglanden zich bewust zijn van het belang van zonbescherming en de risico’s van UV-straling. Met de projectfinanciering van het KWF zet GGD Haaglanden in op een tweejarig project (2024-2025) voor het terugdringen van huidkanker onder inwoners in regio Haaglanden. GGD Haaglanden zet daarbij in op drie pijlers:

  1. Bewustwording
    Het vergroten van de bewustwording van het belang van zonbescherming onder zoveel mogelijk inwoners in regio Haaglanden om daarmee het risico op de ontwikkeling van huidkanker te verminderen.      Hiervoor wordt een landelijke campagne over zonbescherming ontwikkeld in samenwerking met het Huidfonds en andere GGD’en. De campagne richt zich onder andere op het bereiken van risicogroepen, zoals kinderen en adolescenten. De campagne wordt daarom ook op scholen, sport- en speeltuinverenigingen, kinderopvang en consultatiebureaus uitgezet. Daarnaast worden slimme zonnebrandpalen geplaatst die real-time smeeradvies geven op strategische locaties in regio Haaglanden, zoals aan het strand en andere recreatiegebieden. 
  2. Educatie
    Het beschermen van de jeugd door voorlichting over het belang van zonbescherming via educatieve programma’s en zonwerende maatregelen op kindlocaties en onderwijsinstellingen.                                  Via de bestaande contacten van de GGD met scholen en kinderdagopvanglocaties worden de instellingen over zonwerende maatregelen geadviseerd en worden educatieve lesprogramma’s aan leerlingen, studenten en docenten aangeboden. Hierbij wordt aangesloten bij bestaande initiatieven, zoals de Zonnetjesweek, dagritmekaarten, gezondekinderopvang.nl en de zomercampagne voor het voortgezet onderwijs ‘Hoe lekker ga jij?’. Ook wordt aandacht besteed aan zonbescherming tijdens landelijke buitenactiviteiten zoals koningsspelen en nationale buitenspeeldag. 
  3. Borging in beleid
    Het op de lange termijn borgen van gemeentelijk beleid voor structurele inzet op huidkankerpreventie in regio Haaglanden om inwoners te beschermen tegen UV-straling. Hierbij valt te denken aan het opstellen van een lokaal hitteplan en het integreren van UV-bescherming in verschillende beleidsdomeinen zoals ruimtelijke ordening, sport en/of het lokaal gezondheidsbeleid. GGD Haaglanden zal, vanuit de bestaande expertise en de geleerde lessen van deze subsidie, gemeenten adviseren en ondersteunen bij de borging van huidkankerpreventie op de lange termijn.  

Om bovenstaande doelstellingen te realiseren werkt GGD Haaglanden nauw samen met alle negen gemeenten in regio Haaglanden en relevante, maatschappelijke partners zoals o.a. kinderopvanglocaties, onderwijsinstellingen, sport- en speeltuinverenigingen. Daarnaast wordt samengewerkt met GGD-GHOR Nederland en andere GGD’en die projecten op huidkankerpreventie uitvoeren, waarbij kennis en ervaringen in een leernetwerk worden uitgewisseld. Verder wordt nauw samengewerkt met het Huidfonds, mede vanwege hun ervaring met het uitvoeren van de bewustwordingscampagne “Kleren, Smeren en Weren” en de bijbehorende voorlichtingsmaterialen. Met behulp van monitoring en evaluatie zal het project tussentijds en na afloop worden geëvalueerd. De inzichten, adviezen en geleerde lessen worden zowel tijdens als na afloop van het project benut om de inzet op huidkankerpreventie op de lange termijn te borgen.