Kanker Lokaal op de Kaart GGD West-Brabant

start binnenkort

Onderzoekssamenvatting

A.     Achtergrond en probleemstelling

Uit de IKNL Kankeratlas blijkt dat in de periode 2011-2020 in de kernen Sprundel (48%) en St. Willebrord (116%), en de Bredase wijk Heilaar-Tuinzigt (54%) de diagnose longkanker ver boven de verwachting was op basis van het Nederlands gemiddelde. Veruit de meeste gevallen van longkanker zijn het gevolg van het roken van sigaretten, een pijp of sigaren. Om de longkankerincidentie in West-Brabant terug te dringen richten we ons met deze aanvraag op preventie en het stimuleren van stoppen met roken, met specifieke aandacht voor kwetsbare inwoners

B.     Onderzoeksrichting/voorgestelde oplossing
 1) opzet en implementatie van de (gezamenlijke) zorgpaden, dit zal naar verwachting effectief zijn. Dit is effectief omdat het zorgpad eraan bij draagt dat alle zorgverleners stoppen met roken op een vergelijkbare manier bespreekbaar maken met (aanstaande) ouders en dat zij weten hoe en naar wie ze door kunnen verwijzen voor hulp bij stoppen met roken.
2) De bestaande stoppen-met-roken-hulp helpt vaak niet bij mensen die hiermee te maken hebben. Dit vraagt om een andere aanpak waarbij er samengewerkt wordt mét de mensen om wie het gaat. Zo leren we welke stoppen-met-roken-hulp wél aansluit en zorgen we ervoor dat mensen daar ook terechtkomen. Dit gaan we doen volgens de principes van co-creatie

C.     Relevantie

Veruit de meeste gevallen van longkanker zijn het gevolg van het roken van sigaretten, een pijp of sigaren. Hoe meer en hoe langer iemand heeft gerookt, des te groter is de kans op longkanker. In Nederland rookte in 2022 19% van de 18-64 jarigen3.  

De sterfte aan longkanker lag in West-Brabant in de periode 2017-2020 10% hoger dan in Nederland1. Uit de IKNL Kankeratlas4 blijkt dat in de periode 2011-2020 in de kernen Sprundel (48%) en St. Willebrord (116%), en de Bredase wijken Heuvel (79%) en Heilaar-Tuinzigt (54%) de diagnose longkanker ver boven de verwachting was op basis van het Nederlands gemiddelde.

D.     Onderzoeksvragen

E.      Onderzoeksopzet

Deze aanvraag richt zich op twee actielijnen. De eerste actielijn is gericht op een Rookvrije Start. Deze actielijn heeft als doel dat het percentage rokende (aanstaande) zwangere vrouwen, hun partners en ouders of verzorgers van kinderen in de hele regio West-Brabant daalt. De tweede actielijn is gericht op het verbeteren van de lokale stoppen-met-roken infrastructuur in de Bredase wijk Tuinzigt en in de kernen Sint Willebrord en Sprundel in gemeente Rucphen. Met deze actielijnen willen we de samenwerkingen in de regio en in de gemeenten omtrent preventie en SMR-hulp versterken.

F.      Verwachte uitkomsten

(1) het percentage (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partners en ouders of verzorgers van kinderen dat rookt daalt en (2) het percentage rokers in de wijk Tuinzigt en de kernen Sint Willebrord en Rucphen daalt.

G.     Omschrijving stappen nodig om resultaat te implementeren

1) De GALA doelen en de ketenaanpak Kansrijke start uit het IZA worden als brugfunctie gebruikt voor het borgen van de actielijn
2) mogelijk co-financiering zoeken, samenwerkingsafspraken maken en opnemen in reguliere werkzaamheden