KWF Werkgemeenschappen

Ilse

Stimuleren van samenwerking

Om samenwerkingsverbanden tussen onderzoekers te stimuleren, heeft KWF Kankerbestrijding werkgemeenschappen ingericht. Deze werkgemeenschappen worden gefinancierd door KWF. Hiermee kunnen onderzoekers op een bepaald vakgebied in Nederland nieuwe ontwikkelingen samen delen en nieuw onderzoek op elkaar afstemmen.  

Achtergrond

De werkgemeenschappen van KWF Kankerbestrijding bestaan al tientallen jaren. In die tijd zijn er vele gekomen en gegaan. Op dit moment zijn er 2 actief: 

Psychosociale oncologie
Tumorimmunologie

De leden van de werkgemeenschappen zijn onderzoekers die een lopend KWF-project hebben, een project willen indienen, of eerdere KWF-projecten hebben uitgevoerd. Het doel van deze werkgemeenschappen is het stimuleren van de samenwerking tussen alle onderzoekers op een bepaald vakgebied in Nederland.

De 3 werkgemeenschappen hebben alle een voorzitter en secretaris. De manier van bijeenkomen is verschillend: sommige werkgemeenschappen komen meerdere keren per jaar bij elkaar om concept protocollen te bespreken, anderen komen alleen bijeen in de vorm van een conferentie, waarbij lopend onderzoek wordt besproken. 

Psychosociale Oncologie

De KWF-werkgemeenschap Psychosociale Oncologie beoogt de uitwisseling van kennis op het gebied van de psychosociale oncologie tussen haar leden en de onderlinge bekendheid van haar leden te bevorderen. Dit doet zij door (ten minste) tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, een vergadering te beleggen. Tijdens deze vergaderingen presenteren onderzoekers lopend onderzoek en plannen voor toekomstig onderzoek.

Buitenlandse gasten worden zo nu en dan uitgenodigd voor het geven van een gastpresentatie. Bovendien wordt tijdens de vergaderingen tijd ingeruimd om elkaar te ontmoeten en te spreken. Leden van de werkgroep zijn junior en senior onderzoekers (promovendi, projectleiders, onderzoeksassistenten) en andere geïnteresseerden die betrokken zijn bij onderzoek in het veld van de psychosociale oncologie. De werkgroep bestaat al ruim 20 jaar.

Voorzitter:
Dr. Vera Atema, adviseur Kanker & Leven (IKNL)
E-mail: [email protected]

Secretaris:
Dr. Michiel Greidanus, postdoctoraal onderzoeker (Amsterdam UMC, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid).
E-mail: [email protected]

Contactpersoon KWF Kankerbestrijding:
Drs. Janneke van Doorn
E-mail: [email protected]

Website:
www.kwfpsychosocialeoncologie.nl

Tumorimmunologie

De KWF-werkgemeenschap Tumorimmunologie organiseert jaarlijks een congres op nationaal niveau voor wetenschappelijk onderzoek aangaande tumor immunologische vraagstukken. Het is een tweedaags congres, toegankelijk voor alle wetenschappelijk onderzoekers, research-analisten en medici, en wordt gehouden op een centrale plek in Nederland, namelijk in Breukelen. OIO's, AIO's en postdocs krijgen de gelegenheid hun recente resultaten aangaande tumor immunologisch onderzoek te presenteren, met als doel de wetenschappelijke interacties op nationaal niveau, zowel basaal als (pre)klinisch, te bevorderen.

Binnenlandse en buitenlandse gastsprekers worden uitgenodigd om hun visie en nieuwste resultaten aangaande tumor immunologisch onderzoek te presenteren. Daarnaast wordt de onderzoekers de gelegenheid gegeven te discussiëren met de gastsprekers en andere toonaangevende onderzoekers afkomstig uit Nederland over hun gepresenteerde data.

Voorzitter:
dr. Tuna Mutis (VUmc)
[email protected]

Secretaris:
dr. Els Verdegaal (LUMC)
[email protected]

Penningmeester:
dr. Willemijn Hobo (Radboudumc)
[email protected]

Contactpersoon KWF Kankerbestrijding:
dr. Kevin Kos
E-mail: [email protected]

Website:
kwf-dtim.nl