Salaris medewerkers KWF

Vrouw op het werk

Wat is het salaris van onze directie?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directie. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit wat deze functie inhoudt en welk salaris daaraan is gekoppeld. 

Directie

We zijn actief op het brede terrein van kankerbestrijding: van financiering van onderzoek tot kanker voorkomen en het ondersteunen van patiënten. Met tienduizenden vrijwilligers en ca. 200 beroepskrachten (2021: 188 fte) zijn we een grote organisatie. Het salaris van onze bestuurders is afgestemd op de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

We hebben 2 bestuurders: Johan van de Gronden en Carla van Gils.

Johan is in fulltime loondienst en gebruikt een leaseauto. Zijn salaris was in 2021 € 153.900, inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie was € 16.017. En de belaste vergoedingen waren € 1.080, dit betrof voornamelijk de fiscale bijtelling voor de leaseauto min de eigen bijdrage. Er zijn aan Johan geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Carla is met ingang van 1 juni 2021 gestart. Zij is in parttime loondienst (24 uur per week) en maakt gebruik van een NS Business Card voor het reizen. Haar salaris bedraagt € 81.855 op jaarbasis (€47.749 voor de periode juni-december 2021), inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie voor 2021 betrof €5.833 en haar belaste vergoeding € 39. Er zijn aan Carla geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Normen voor salarissen

Het salaris van onze bestuurders wordt vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De branchevereniging houdt in haar richtlijn een maximum van € 168.839 aan (2021) als jaarsalaris van een directeur.

Van elke gedoneerde euro gaat 83 eurocent naar onze doelen:

 • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
 • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
 • We zetten ons in voor emotionele zorg en ondersteuning voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
 • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een goede besteding van het ontvangen geld. Lees meer over de salarissen binnen onze organisatie of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag.

Medewerkers

We hebben ca. 200 beroepskrachten (2021: 188 fte) en krijgen hulp van tienduizenden vrijwilligers. Onze bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen. Zij zijn ook eindverantwoordelijk voor het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die we hebben op het brede terrein van kankerbestrijding. Dat bestaat bijvoorbeeld uit:

 • zelfstandige fondsenwerving
 • financiering van kankeronderzoek
 • preventie
 • beleidsbeïnvloeding
 • kennisdeling

Rondom onze organisatie zijn tienduizenden vrijwilligers actief. Dit zijn onder anderen:

 • collectanten en besturen van lokale afdelingen
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen
 • wetenschappelijke adviseurs
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting

Zij ontvangen geen beloning.  

Hoeveel verdienen medewerkers?

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over de beloningsstructuur van onze organisatie. Daarom publiceren we onze salarissen.

De brutosalarissen per maand waren in 2021 als volgt:
(in € bij een voltijds aanstelling)

Rol

Van

Tot

Schalen

Leider

€ 6.583,00

 € 11.305,00

12-13

Generalist

€ 5.087,00

 € 7.267,00

10-12

Professional

€ 2.726,00

 € 7.267,00

6-10

Vakspecialist

€ 2.354,00

 € 5.296,00

5-8

Allrounder

€ 1.900,00

 € 3.895,00

3-6

Vakkracht

€ 1.680,00

 € 2.907,00

1-4

Hulpkracht

€ 1.680,00

 € 2.375,00

1-2

Naast salaris ontvangen de medewerkers 8% vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. We kennen geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.