Salaris medewerkers KWF

Vrouw op het werk

Wat is het salaris van onze directie?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directie. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop wij hun gegeven geld besteden. We leggen daarom graag uit wat deze functie inhoudt en welk salaris daarbij hoort. 

Directie

We zijn actief op het brede terrein van kankerbestrijding: van financiering van onderzoek tot kanker voorkomen en het ondersteunen van patiënten. Dat bestaat bijvoorbeeld uit:

 • zelfstandige fondsenwerving
 • financiering van kankeronderzoek
 • preventie
 • beleidsbeïnvloeding
 • kennisdeling
 • samenwerking

Met tienduizenden vrijwilligers en ongeveer 200 medewerkers zijn we een grote organisatie. Onze bestuurders vertegenwoordigen al deze mensen. Zij zijn ook eindverantwoordelijk voor een goede besteding van het ontvangen geld, het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die we hebben.
Het salaris van onze bestuurders is afgestemd op de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

2 bestuurders

We hebben 2 bestuurders: Carla van Gils en Dorine Manson (per 1 jan 2024).
Per 1 januari 2024 is Johan van de Gronden directeur af. Onderstaande tekst gaat over oud directeur Johan en over Carla.  Beide directeuren gebruik(t)en een leaseauto.

 • Johan was in fulltime loondienst. Zijn salaris was in 2022 € 161.590, inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie was € 16.918. De belaste vergoedingen waren € 1.080, dit is voornamelijk de fiscale bijtelling voor de leaseauto min de eigen bijdrage.
 • Carla is in parttime loondienst (24 uur per week). Haar salaris was in 2022 € 85.603, inclusief vakantiegeld. De pensioenpremie was € 10.566. Haar belaste vergoedingen waren € 1.079, ook dit bestaat voornamelijk uit de fiscale bijtelling voor de leaseauto min de eigen bijdrage.

Johan en Carla krijgen geen leningen, voorschotten of garanties.

Normen voor salarissen

Onze Raad van Toezicht bepaalt het salaris van onze bestuurders. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn:

 • de CBF-Erkenning
 • de Balkenende-norm/WNT-norm
 • de norm van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en grootte van de organisatie. In de richtlijn van de branchevereniging staat een maximum van € 173.960 (2022) als jaarsalaris van een directeur.

Lees meer over de salarissen of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag.

Medewerkers

We hebben ongeveer 200 medewerkers in dienst (2022: 190 fte) en krijgen hulp van tienduizenden vrijwilligers. Dit zijn onder andere:

 • vrijwilligers van de lokale collecteteams
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen
 • wetenschappelijke adviseurs
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting

Vrijwilligers ontvangen geen beloning.  

Hoeveel verdienen medewerkers?

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over onze beloningsstructuur. Daarom publiceren we onze salarissen.

De brutosalarissen per maand waren in 2022:
(in € bij een voltijds aanstelling)

Rol Van Tot Schalen
Leider € 6.727,00  € 11.551,00 12-13
Generalist € 5.198,00  € 9.610,00 10-12
Professional € 2.785,00  € 7.425,00 6-10
Vakspecialist € 2.405,00  € 5.411,00 5-8
Allrounder € 1.941,00  € 3.980,00 3-6
Vakkracht € 1.717,00  € 2.970,00 1-4
Hulpkracht € 1.717,00  € 2.427,00 1-2

Naast salaris ontvangen de medewerkers 8% vakantiegeld en er is een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. We kennen geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen.