Salaris medewerkers KWF

Vrouw op het werk

Wat is het salaris van onze directie?

Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het salaris van onze directie. Wij begrijpen dat. Donateurs zijn terecht kritisch over de manier waarop hun geef-euro wordt besteed. We leggen daarom graag uit wat deze functie inhoudt en welk salaris daaraan is gekoppeld. 

Directie

We zijn actief op het brede terrein van kankerbestrijding: van financiering van onderzoek tot kanker voorkomen en het ondersteunen van patiënten. Met ruim 100.000 vrijwilligers en 224 beroepskrachten (fte) zijn we een grote organisatie. Het salaris van onze bestuurder is afgestemd op de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt.

We hebben één bestuurder: Johan van de Gronden. Hij is in loondienst. Johan gebruikt een leaseauto. Zijn salaris was in 2020 € 151.629, inclusief vakantiegeld. De sociale lasten en pensioenpremie waren € 28.210. En de fiscale bijtelling voor de leaseauto min eigen bijdrage was per saldo nul.

Er zijn aan Johan geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Normen voor salarissen

Het salaris van onze bestuurder wordt vastgesteld door onze Raad van Toezicht. Het voldoet aan alle regels van de overheid en de branche. Dit zijn de CBF-Erkenning, de Balkenende-norm/WNT-norm en de norm van de brancheorganisatie, Goede Doelen Nederland. Deze normen houden rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. De branchevereniging houdt in haar richtlijn een maximum van € 156.754 aan (2019) als jaarsalaris van een directeur.

Van elke gedoneerde euro gaat 84 eurocent naar onze doelen: minder kanker, meer genezing, een betere kwaliteit van leven voor (ex)kankerpatiënten en goede zorg voor iedereen die niet meer beter wordt. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een goede besteding van het ontvangen geld. Lees meer over de salarissen binnen onze organisatie of bekijk de verantwoording van onze inkomsten en uitgaven in ons jaarverslag 2019.

Medewerkers

We hebben 224 beroepskrachten (fte), krijgen hulp van 100.000 vrijwilligers en koesteren ongeveer 1 miljoen donateurs. Onze bestuurder vertegenwoordigt al deze mensen. Hij is ook eindverantwoordelijk voor het imago, de bedrijfsvoering, de missie en de impact die we hebben op het brede terrein van kankerbestrijding. Dat bestaat bijvoorbeeld uit:

 • zelfstandige fondsenwerving
 • financiering van kankeronderzoek
 • preventie
 • beleidsbeïnvloeding
 • kennisdeling

Rondom onze organisatie zijn ongeveer 100.000 vrijwilligers actief. Dit zijn onder anderen:

 • collectanten en besturen van lokale afdelingen
 • wetenschappers (internationaal) voor beoordeling van projectaanvragen
 • wetenschappelijke adviseurs
 • medische en psychosociale adviseurs voor de inhoud van voorlichting

Zij ontvangen geen beloning.  

Hoeveel verdienen medewerkers?

We hebben 224 beroepskrachten (fte) voor:

 • de ondersteuning van vrijwilligers
 • het waarborgen van continuïteit
 • een verantwoorde, effectieve en efficiënte werving en besteding

De brutosalarissen per maand waren in 2020 als volgt:
(in €, bij een voltijds aanstelling, ingedeeld naar functiegroepen)

Van ​Tot
​Leidinggevende A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.240  ​€ 8.332
​Adviseur A t/m E, schaal 9 t/m 13 ​€ 3.240 € 8.332
​Specialist C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.240 ​€ 5.858
​Coördinator C t/m E, schaal 9 t/m 11 ​€ 3.240 ​€ 5.858
​Medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8 ​€ 2.378 ​€ 3.968
​Ondersteunend medewerker F t/m I, schaal 5 t/m 8  € 2.378 € 3.968​

 
Naast salaris ontvangen de medewerkers 8 procent vakantiegeld en er is een beperkt aantal secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling en goede opleidingsmogelijkheden. We kennen geen 13e maanduitkering of andere bonusregelingen. 

Openheid

We vinden dat iedereen recht heeft op informatie over de beloningsstructuur van onze organisatie. Daarom publiceren we sinds het jaarverslag van 2001 onze salarissen.