Waarom steunen met een grote gift?

Lachend koppel man en vrouw van

Wat kunt u betekenen met een grote gift?

​Kanker raakt ons allemaal. 1 op de 3 Nederlanders krijgt de diagnose kanker. We kunnen de ziekte steeds beter genezen, maar toch sterven er jaarlijks nog zo'n 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Daarmee is de ziekte in ons land doodsoorzaak nummer 1.

Ons ideaal 

Het goede nieuws is dat we steeds beter weten hoe kanker ontstaat en hoe we het kunnen bestrijden en voorkomen. Die vooruitgang is hoopgevend. KWF is vastberaden om kanker nog sneller en beter te bestrijden. Ons doel:

  • minder kanker
  • meer genezing
  • betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Waarom steunen?

De 5-jaaroverlevingskans is gestegen van 25% in 1955 (het jaar dat KWF werd opgericht) tot 64% in 2015 ( IKNL ). Samen met onderzoekers, artsen, patiënten, vrijwilligers en donateurs bereikten we dus al veel. Maar we zijn er nog niet. Met elkaar blijven we stappen zetten om ervoor te zorgen dat op een dag niemand meer hoeft te sterven aan kanker. Help ons dit doel te bereiken. Want alleen samen komen we steeds dichterbij.

Bekijk de mogelijkheden om KWF te steunen met een grote gift.

Uw grote gift goed besteed

Als donateur bent u terecht kritisch over de manier waarop uw grote gift wordt besteed. We leggen daarom graag uit waar het geld naar toe gaat. Lees meer over de inkomsten en uitgaven van KWF in 2017.