Wat gebeurt er met je testament?

Oudere man met kleinkind

Hoe wordt je testament na je overlijden afgewikkeld?

​Heb je een testament laten opstellen door de notaris? Dan zorgt de notaris ervoor dat je testament wordt ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Na je overlijden is je testament op verzoek van een belanghebbende door elke notaris in Nederland op te vragen bij het CTR. 

De notaris informeert de erfgenamen over het bestaan en de inhoud van het testament. 

KWF in je testament

Heb je KWF in je testament opgenomen? Dan stelt de notaris en/of de executeur KWF hier na je overlijden van op de hoogte. 

Bij een legaat ontvangen wij meestal een vast geldbedrag of een percentage uit de nalatenschap. Is KWF benoemd tot erfgenaam? Dan nemen wij al je bezittingen en schulden over. Of we delen we die met je andere erfgenamen. Denk hierbij aan onroerend goed, inboedel, auto, kunst, bankrekeningen of effecten. 

Team Nalaten zorgt ervoor dat je nalatenschap zeer zorgvuldig wordt afgewikkeld:

  • onroerend goed wordt altijd getaxeerd voordat het wordt verkocht;
  • waardevolle inboedel laten wij taxeren en waar nodig veilen;
  • aandelen worden zo snel mogelijk verkocht, omdat wij geen financieel risico willen lopen;
  • wat er gebeurt met emotionele spullen, hangt af van uw persoonlijke wensen. Deze zijn omschreven in een codicil.

    Meer over het codicil

Hoe wordt je testament afgewikkeld?

Elke nalatenschap wordt afgesloten met een rekening en verantwoording opgesteld door de notaris of executeur. Dit is een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven vanaf de datum van overlijden. Nadat de rekening en verantwoording door ons is goedgekeurd, verlenen wij de executeur ‘kwijting en decharge’. Dit betekent dat de werkzaamheden en verplichtingen als executeur zijn voltooid en de nalatenschap is afgewikkeld.

Bankrekeningnummer KWF

Betreft de donatie een legaat of erfenis? Dan kun je het bedrag, na aanvaarding door KWF, overmaken op bankrekeniningnummer: NL84 RABO 0153117796 t.n.v. KWF. Vermeld in de omschrijving van de overboeking graag duidelijk je contactgegevens, zodat we de gift kunnen bevestigen.