Wat gebeurt er met uw testament?

Oudere man met kleinkind

Hoe wordt uw testament na uw overlijden afgewikkeld

​Heeft u een testament laten opstellen door de notaris? Dan zorgt de notaris ervoor dat uw testament wordt ingeschreven bij het Centraal Testamenten Register (CTR). Na uw overlijden is uw testament op verzoek van een belanghebbende door elke notaris in Nederland op te vragen bij het CTR. 

De notaris informeert de erfgenamen over het bestaan en de inhoud van het testament. 

KWF in uw testament

Heeft u KWF in uw testament opgenomen? Dan stelt de notaris en/of de executeur KWF hier na uw overlijden van op de hoogte. 

Bij een legaat ontvangen wij meestal een vast geldbedrag of een percentage uit de nalatenschap. Is KWF benoemd tot erfgenaam? Dan nemen wij al uw bezittingen en schulden over. Of we delen we die met uw andere erfgenamen. Denk hierbij aan onroerend goed, inboedel, auto, kunst, bankrekeningen of effecten. 

Team Nalaten zorgt ervoor dat uw nalatenschap zeer zorgvuldig wordt afgewikkeld:

  • onroerend goed wordt altijd getaxeerd voordat het wordt verkocht;
  • waardevolle inboedel laten wij taxeren en waar nodig veilen;
  • aandelen worden zo snel mogelijk verkocht, omdat wij geen financieel risico willen lopen;
  • wat er gebeurt met emotionele spullen, hangt af van uw persoonlijke wensen. Deze zijn omschreven in een codicil.

    Meer over het codicil

Hoe wordt uw testament afgewikkeld?

Elke nalatenschap wordt afgesloten met een rekening en verantwoording opgesteld door de notaris of executeur. Dit is een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven vanaf de datum van overlijden. Nadat de rekening en verantwoording door ons is goedgekeurd, verlenen wij de executeur ‘kwijting en decharge’. Dit betekent dat de werkzaamheden en verplichtingen als executeur zijn voltooid en de nalatenschap is afgewikkeld.