Stappenplan nalaten

nalatenschap els notaris

Nalaten in 6 stappen 

Wilt u nalaten aan KWF? Dan kunt u dat kenbaar maken in uw testament. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. Om het uzelf gemakkelijk te maken, kunt het onderstaande stappenplan volgen.

Stap 1: Erfgenaam of legataris? 

Afhankelijk van wat u wilt nalaten kiest u eerst of u uw dierbaren en/of KWF Kankerbestrijding als (mede-) erfgenaam of als (mede-)legataris benoemt. 

Erfgenaam 
Kies erfgenaam als u een percentage van uw erfenis wilt nalaten. Als erfgenaam heeft het goede doel alleen of samen met andere erfgenamen recht op de gehele nalatenschap. Dit deel, meestal een percentage, wordt ook wel de erfstelling genoemd. Het goede doel en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap.

Legataris
Wilt u een geldbedrag of goederen nalaten? Kies dan een legataris, deze ontvangt een legaat. Dit kan een vaststaand geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een huis of een schilderij.

Stap 2: Kiest u een executeur? 

Hoewel het niet verplicht is, is het zeer verstandig een executeur in uw testament te benoemen. Deze persoon wikkelt na uw overlijden uw nalatenschap af. Vraag deze persoon vooraf of deze ook daadwerkelijk de taken van het executeurschap wil en kan uitvoeren. Als u KWF als enig erfgenaam benoemt, kunnen we ook als executeur voor u optreden. 

Stap 3: Uw wensen vastleggen 

Laat altijd uw wensen door een notaris vastleggen, een eigen handgeschreven verklaring is namelijk niet voldoende. Het opmaken van uw testament kunt u door de notaris laten doen of online.

Notaris 
Maak een afspraak met uw notaris en bespreek uw wensen. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten. De notaris maakt uw testament op.

Online 
U kunt in plaats van een eerste gesprek bij de notaris een online module invullen, bijvoorbeeld via NuTestament.nl. Daar regelt u eenvoudig online, voor een vast bedrag een testament. Dit is voordeliger, omdat u zelf online het voorwerk doet. Vervolgens hoeft u alleen nog naar de notaris om het testament te ondertekenen. Zie stap 5.

Stap 4: Ontwerptekst 

Na de inventarisatie van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u samen met een toelichting per post of email. Neem deze goed door.

Stap 5: Ondertekenen 

Maak een (vervolg)afspraak met de notaris om de tekst samen door te nemen. U kunt altijd wijzigingen aanbrengen. Wanneer alles naar wens is, ondertekent u het testament. Uw testament kan in de toekomst op ieder moment door u bij de notaris worden gewijzigd.

Als u het testament heeft ondertekend, krijgt u een kopie thuisgestuurd. De notaris bewaart het origineel van uw testament en registreert deze bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Zo is het testament altijd vindbaar na uw overlijden.

Stap 6: Informeer het goede doel 

Heeft u besloten om na te laten aan KWF, dan stellen we het op prijs als u dat aan ons laat weten. Dit is niet verplicht, maar alleen op deze manier kunnen we u bedanken, uitnodigen voor bijeenkomsten en betrekken bij onze activiteiten. Wij laten u namelijk graag zien waar u later aan bijdraagt.