KWF in uw testament

Lachend echtpaar

Nalaten aan KWF, hoe werkt dat?

Ruim 800 keer per jaar valt een testament open waarin KWF Kankerbestrijding is benoemd. Mensen die besluiten te geven na leven, maken ongeveer 30% van alle door KWF gefinancierde onderzoeken naar kanker mogelijk. Hierdoor dragen zij op een bijzondere manier bij aan de gezondheid van volgende generaties. 

KWF in testament opnemen

Wat laat ik na, aan wie en waarom? Er komen vermoedelijk vast veel vragen bij u op als u nadenkt over uw nalatenschap. En als u dit voor uzelf op een rijtje heeft gezet, is de volgende vraag waarschijnlijk: hoe regel ik alles? Overweegt u KWF op te nemen in uw testament? Dan kunt u dat op verschillende manieren doen. 

Erfenis of legaat 

KWF kunt u op 2 manieren in uw testament opnemen:

  • Door KWF te benoemen als (mede)erfgenaam. U bepaalt zelf welk recht wij krijgen op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt meerdere personen of goede doelen tot erfgenaam benoemen;
     
  • Door KWF te benoemen tot legataris. KWF krijgt dan een legaat. Dit is een vastgesteld geldbedrag, een percentage van uw nalatenschap of een bepaald goed. Bijvoorbeeld 1.000 euro, 10% van uw nalatenschap, een schilderij of een huis. 

Vruchtgebruik

Goed om te weten: u kunt 1 of meerdere eigendommen nalaten onder het recht van vruchtgebruik. Naasten kunnen dan uw eigendommen blijven gebruiken tot een moment dat u gekozen heeft. Uw partner kan bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen totdat hij of zij overlijdt. Zo steunt u KWF via uw testament, en laat u ook uw dierbaren goed verzorgd na.  

Bespreek uw wensen met de notaris

Uit ervaring weten we dat het een hoop rust geeft, als iemand weet dat na het overlijden alles goed is geregeld.  Bespreek daarom altijd uw wensen met een notaris. U beslist zelf welk deel van de erfenis u nalaat, de notaris informeert u over de mogelijkheden, kosten en geeft advies. Het laten opmaken van een testament gaat altijd via een notaris. 

Nalaten aan iets dat u belangrijk vindt

Wilt u dat uw nalatenschap op een specifieke plek terechtkomt? Een bepaald kankeronderzoek bijvoorbeeld? Laat ons dit weten, zodat we samen met u kijken naar de mogelijkheden. U kunt contact opnemen via ons algemene nummer 020 - 570 05 00 of nalateninfo@kwf.nl

KWF in het testament, en dan?          

Laat u na aan KWF, dan ontvangen we na overlijden een gift via uw testament. Ons team juristen, allen gespecialiseerd in het familie- en erfrecht, zorgt voor een zorgvuldige afwikkeling, geheel naar uw wens.