Voortgang onderzoek naar borstkanker

Bevolkingsonderzoek borstkanker mobile screening

Geven voor onderzoek naar borstkanker

Elke dag sterven ongeveer 9 mensen aan de gevolgen van borstkanker. Het aantal diagnoses stijgt nog steeds. Jaarlijks krijgen bijna 15.000 vrouwen en ruim 100 mannen borstkanker. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we gelukkig wel steeds meer over de ziekte. Zakenvrienden van KWF steunen onderzoeken naar betere behandelingen van borstkanker, de rol van het afweersysteem, betere manieren om de ziekte vroeg op te sporen en onderzoek naar kwaliteit van leven.

Vroege ontdekking

Bevolkingsonderzoek

Door de invoering van het bevolkingsonderzoek zijn de overlevingskansen gestegen. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen elke 2 jaar een oproep om een mammogram te laten maken. Hierdoor worden tumoren vaak ontdekt als ze nog klein zijn. Daarbij is de kans groter dat een behandeling werkt.

Er lopen meerdere onderzoeken met als doel om het bevolkingsonderzoek nog verder te verbeteren. KWF financiert er daar ook een aantal van.

Onnodig zware behandeling voorkomen

Jaarlijks wordt bij ongeveer 2.500 vrouwen DCIS vastgesteld, een afwijking die kan uitgroeien tot borstkanker, maar dat meestal niet doet. Omdat dit onderscheid nog niet is te maken, worden vrouwen met DCIS uit voorzorg allemaal behandeld met een borstamputatie of een borstsparende operatie, vaak gevolgd door bestraling.

KWF en het Britse Cancer Research UK investeren ieder 7,5 miljoen pond in een groot internationaal onderzoek van dr. Jelle Wesseling: “Onze ambitie is te kunnen bepalen welke vrouwen met DCIS een behandeling nodig hebben en welke vrouwen die zware ingreep bespaard kan blijven.”

Lees meer over het Grand Challenge-onderzoek

Immunotherapie

Met immunotherapie, een behandeling die het eigen afweersysteem stimuleert om kankercellen aan te vallen, zijn de afgelopen jaren enorme successen geboekt. Bij borstkanker blijven de resultaten achter. Onderzoek moet uitwijzen in hoeverre immunotherapie toepasbaar is bij borstkanker.

Afweersysteem afleren chemotherapie tegen te werken

Maximaal effect van chemotherapie is van belang voor iedere patiënt. Bij borstkanker wil ons eigen afweersysteem dat effect nog wel eens tegenwerken. Dr. Karin de Visser onderzoekt hoe dat komt en of het is af te leren.

Lees meer over het onderzoek

Chemo-radio-immunotherapie: een nieuwe tripletherapie?

Dr. Inge Verbrugge onderzoekt of laag gedoseerde chemotherapie, bestraling en immunotherapie elkaars effect versterken. Ze richt zich in eerste instantie op hoofd-halskanker, maar verwacht dat deze tripletherapie ook voor borstkankerpatiënten zinvol is.

Lees meer over het onderzoek

Immunotherapie op maat bij uitgezaaide borstkanker

Onder het Pink Ribbon-label financiert KWF een onderzoek van Marleen Kok van het Antoni van Leeuwenhoek. Zij doet onderzoek naar  immunotherapie bij triple negatieve borstkanker (een agressieve, moeilijk te behandelen vorm van borstkanker die vooral jonge vrouwen treft).

Lees meer over het onderzoek