Straling

Hoogspanningskabels

Teveel straling kan ongezond zijn

Straling is altijd om je heen. Dat is niet erg, maar teveel straling kan ongezond zijn. En zorgt er soms voor dat je meer kans hebt op kanker. Hoe zit dat precies? We leggen het uit.

Wat is straling?

Straling komt overal om je heen voor. Het komt van:

  • Zendmasten
  • Hoogspanningskabels
  • Mobiele telefoons
  • Medische apparaten, zoals scans en röntgenapparaten

Meestal is het niet teveel en word je er niet ziek van. Maar op sommige plekken kan teveel straling zijn. En dat kan slecht zijn voor je gezondheid.

Heb je door straling meer kans op kanker?

Er wordt nog veel onderzoek gedaan naar straling en je kans op kanker. Dit is wat we weten:

Hoogspanningskabels en leukemie

Rond een hoogspanningskabel zit elektromagnetische straling. De Gezondheidsraad heeft hier onderzoek naar laten doen. Daaruit bleek dat er aanwijzingen zijn dat volwassenen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen vaker leukemie hebben. Dat kan komen door de magnetische velden rond hoogspanningslijnen.

KWF ondersteunt het advies van de Gezondheidsraad aan de overheid:

  • Bouw woningen niet te dicht bij hoogspanningskabels
  • Zorg voor meer ondergrondse hoogspanningskabels

Mobiele telefoons: 4G en 5G

Het is niet aangetoond dat blootstelling aan 4G en 5G van je mobiele telefoon ongezond is. Of dat je er kanker van kunt krijgen. Er wordt nog wel onderzoek naar gedaan. Het lijkt niet waarschijnlijk. Maar we kunnen het niet helemaal uitsluiten.