De beste medicijnen voor iedere kankerpatiënt

Geneesmiddelen betaalbaar en beschikbaar houden

KWF vindt dat kankergeneesmiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn, ongeacht de prijs ervan. Het aantal nieuwe kankerpatiënten en het aantal nieuwe geneesmiddelen stijgt. KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven, omdat ze te duur zijn.

Contact

Patrick Ooms

Coördinator ​​toegang geneesmiddelen​​

E-mail: pooms@kwf.nl

European Fair Pricing Network

KWF heeft in november 2020 het European Fair Pricing Network gelanceerd. Met dit Europese collectief wil KWF ervoor zorgen dat kankerpatiënten in heel Europa tijdig de beste medicijnen kunnen krijgen voor een eerlijke prijs.

Succes: kortere vergunningprocedure

Mede dankzij inspanningen van KWF kan onderzoek naar medicijnen met genetisch gemodificeerde organismen sneller plaatsvinden. Voor ggo-geneesmiddelen gelden strenge regels, maar KWF heeft duidelijk gemaakt dat de milieurisico's van ggo's bij kankerbehandelingen minimaal zijn. De doorlooptijd van de verplichte vergunningprocedure voor dit type onderzoek is daarop verkort van 120 dagen tot maximaal 56 dagen.

Bestaande geneesmiddelen breder toepassen

Hoogleraar medische oncologie Emile Voest schenkt met zijn DRUP-studie mogelijkheden aan patiënten waarvoor geen opties meer beschikbaar leken.

Rapporten

KWF heeft adviesrapporten opgesteld om de problemen bij het ministerie van VWS te agenderen.

Tijdlijn

KWF zet zich al jaren in voor betere toegang tot de beste medicijnen. Ook wanneer deze veel geld kosten.