De beste medicijnen voor iedere kankerpatiënt

Betaalbare en beschikbare geneesmiddelen

KWF vindt dat kankergeneesmiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. KWF wil dat veelbelovende medicijnen worden doorontwikkeld naar de klinische praktijk en daar tegen een eerlijke prijs worden voorgeschreven aan de patiënt.

Resultaten en successen

KWF heeft de afgelopen jaren veel gedaan en bereikt:

European Fair Pricing Network

KWF heeft in november 2020 het European Fair Pricing Network gelanceerd. Met dit Europese collectief wil KWF ervoor zorgen dat kankerpatiënten in heel Europa tijdig de beste medicijnen krijgen voor een eerlijke prijs.

€5,3 miljoen voor betere toegang cel- en gentherapie

KWF wil dat patiënten sneller, vaker en tegen een eerlijke prijs kunnen beschikken over veelbelovende cel- en gentherapieën. Daarom investeren we €5,3 miljoen in het cel- en gentherapieplatform DARE-NL.

Contact

Anke Hövels
Coördinator ​​toegang geneesmiddelen​​
E-mail: [email protected]

Astrid en Sander - podcast Dure medicijnen

Sander Schimmelpenninck in gesprek met Astrid

In de podcast 'Levensloop' praat Sander met Astrid (47) over dure medicijnen. Astrid kreeg ze net op tijd: 'Ik heb het gered, maar vele anderen niet.'

Astrid - Dure Geneesmiddelen portret

Astrid leeft nog dankzij dure medicijnen

Astrid overleefde uitgezaaide huidkanker, maar beseft dat ze geluk had: ‘Nieuwe medicijnen moeten zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor een eerlijke prijs.’ Oud KWF-directeur Johan van de Gronden vertelt wat hiervoor nodig is.

Als je geen tijd hebt om te wachten

'Elke dag dat een medicijn niet beschikbaar is, kost mensenlevens.’ Astrid had uitgezaaide huidkanker, maar moest wachten op een veelbelovend medicijn. Ze praat met Sander over het gevaar van torenhoge prijzen.

Bestaande geneesmiddelen breder toepassen

Prof. Emile Voest biedt nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten voor wie geen opties meer beschikbaar leken.

Rapporten

KWF heeft diverse adviesrapporten opgesteld om de problematiek rondom dure geneesmiddelen bij het ministerie van VWS te agenderen.