De beste medicijnen voor iedere kankerpatiënt

Betaalbare en beschikbare geneesmiddelen

KWF vindt dat kankergeneesmiddelen voor iedereen beschikbaar moeten zijn. Het aantal kankerpatiënten en het aantal nieuwe geneesmiddelen stijgt. KWF wil voorkomen dat innovatieve geneesmiddelen niet kunnen worden voorgeschreven, omdat ze te duur zijn.

Resultaten en successen

KWF heeft de afgelopen jaren veel gedaan en bereikt:

  • Aanbevelingen EU-wetgeving voor geneesmiddeltoegankelijkheid 
  • Oprichting European Fair Pricing Network
  • Verkorting vergunningsprocedure ggo-geneesmiddelen
  • Rapport '5 Componenten voor duurzame toegang tot medicijnen'
  • Oprichting Eruopese Taskforce for Equal Access to Cancer Drugs
  • Rapport 'Toegankelijkheid van Dure Kankergeneesmiddelen'

European Fair Pricing Network

KWF heeft in november 2020 het European Fair Pricing Network gelanceerd. Met dit Europese collectief wil KWF ervoor zorgen dat kankerpatiënten in heel Europa tijdig de beste medicijnen krijgen voor een eerlijke prijs.

Betere toegang tot cel- en gentherapie

Cel- en gentherapie zijn veelbelovende nieuwe kankerbehandelingen, maar slechts beperkt beschikbaar. KWF wil dat cel- en gentherapieën beter doorontwikkeld worden zodat patiënten er sneller, vaker en tegen een eerlijke prijs over kunnen beschikken.

Contact

Patrick Ooms
Coördinator ​​toegang geneesmiddelen​​
E-mail: pooms@kwf.nl

Astrid en Sander - podcast Dure medicijnen

Sander Schimmelpenninck in gesprek met Astrid

In de podcast 'Levensloop' praat Sander met Astrid (47) over dure medicijnen. Astrid kreeg ze net op tijd: 'Ik heb het gered, maar vele anderen niet.'

Astrid - Dure Geneesmiddelen portret

Astrid leeft nog dankzij dure medicijnen

Astrid overleefde uitgezaaide huidkanker, maar beseft dat ze geluk had: ‘Nieuwe medicijnen moeten zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor een eerlijke prijs.’ KWF-directeur Johan van de Gronden vertelt wat hiervoor nodig is.

Als je geen tijd hebt om te wachten

'Elke dag dat een medicijn niet beschikbaar is, kost mensenlevens.’ Astrid had uitgezaaide huidkanker, maar moest wachten op een veelbelovend medicijn. Ze praat met Sander over het gevaar van torenhoge prijzen.

Bestaande geneesmiddelen breder toepassen

Prof. Emile Voest biedt nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten voor wie geen opties meer beschikbaar leken.

Rapporten

KWF heeft diverse adviesrapporten opgesteld om de problemen bij het ministerie van VWS te agenderen.