Amsterdam,
06
november
2023
|
09:44
Europe/Amsterdam

KWF en CRUK gaan samen geneesmiddelen ontwikkelen voor onderbelichte doelgroepen

KWF Kankerbestrijding en zusterorganisatie Cancer Research UK (CRUK) gaan een strategisch partnerschap aan om veelbelovende kankergeneesmiddelen (sneller) bij patiënten te krijgen. Door samen te werken en kennis te delen is deze ambitie succesvoller en op grotere schaal te realiseren. De nadruk ligt op kankersoorten waarvoor amper geneesmiddelen beschikbaar zijn.

De ontwikkeling van geneesmiddelen bestaat uit verschillende onderzoeksfases. Vooral de overgang van het laboratorium (preklinisch onderzoek) naar de kliniek (klinisch onderzoek) verloopt moeizaam. Deze stap is echter cruciaal om nieuwe, waardevolle behandelingen beschikbaar te maken. Het partnerschap tussen KWF en CRUK heeft als doel om dit te realiseren voor veelbelovende geneesmiddelen die zijn ontwikkeld in Nederlandse en Britse (academische) laboratoria.

Kankersoorten met de hoogste medische noodzaak

Beide partijen gaan op zoek naar geschikte projecten om te nomineren voor klinische doorontwikkeling. Onderzoekers kunnen ook zelf voorstellen aandragen. De focus ligt op veelbelovende, academisch ontwikkelde geneesmiddelen voor zogeheten unmet medical needs (kankersoorten waarvoor geen gedegen behandeling bestaat). Zo kunnen patiënten die dat het hardst nodig hebben profiteren van nieuwe geneesmiddelen die er anders misschien nooit waren gekomen. Juist deze middelen stranden vaak vanwege onvoldoende winstpotentieel.

In aanmerking komen middelen die voortvloeien uit preklinisch onderzoek en klaar zijn voor de volgende fase. Daarnaast betreft het geneesmiddelen waarvan de ontwikkeling spaak is gelopen door gebrek aan financiering, materialen of infrastructuur.

Centre for Drug Development

Binnen het partnerschap stelt KWF financiering beschikbaar voor geneesmiddelontwikkeling in de vroeg-klinische fase. Dit betreft studies naar veiligheid, werking en werkzaamheid bij een eerste groep patiënten. Binnen CRUK is het Centre for Drug Development (CDD) verantwoordelijk voor dit soort studies. Het centrum heeft ruime ervaring in het begeleiden van innovatieve geneesmiddelen naar de kliniek. Het CDD ziet daarom toe op de opstart en uitvoer van de door KWF gefinancierde studies.

Zorgvuldige beoordeling

Genomineerde projecten doorlopen eerst een strenge beoordelingsprocedure. Deze bestaat uit een interne beoordeling door experts van het CDD en een externe beoordeling door de New Agents Committee (een commissie van internationale geneesmiddelexperts). Goedgekeurde projecten worden ondergebracht bij het CDD, waarna ze van start kunnen gaan.

Eventuele vervolgstadia (zoals de overdracht van licentierechten aan derden) kunnen plaatsvinden binnen CRUK’s innovatietak: Cancer Research Horizons.

PIPELINE

De samenwerking met CRUK sluit naadloos aan bij  PIPELINE-call van KWF. Deze is opgezet om academisch ontwikkelde geneesmiddelen naar de klinische praktijk te brengen.

/ Meer informatie over deze call