Tijdlijn Toegang geneesmiddelen

Capsules, medicijnen, medicatie, pillen, injectie, geneesmiddelen

Wat doet KWF?

Sinds 2015 zet KWF zich extra in op het gebied van de toegankelijkheid van medicijnen. Hieronder een kort overzicht van belangrijke momenten in dit dossier.

November 2023: samenwerking met Cancer Research UK

KWF Kankerbestrijding en zusterorganisatie Cancer Research UK (CRUK) gaan een strategisch partnerschap aan om veelbelovende kankergeneesmiddelen (sneller) bij patiënten te krijgen. Door samen te werken en kennis te delen is deze ambitie succesvoller en op grotere schaal te realiseren. De nadruk ligt op kankersoorten waarvoor amper geneesmiddelen beschikbaar zijn.

 

December 2021: oprichting cel- en gentherapieplatform DARE-NL

KWF heeft €5,3 miljoen toegekend aan DARE-NL, een nieuw nationaal platform voor de ontwikkeling van cel- en gentherapie. Met dit unieke samenwerkingsverband wil KWF de beschikbaarheid van veelbelovende cel- en gentherapieën verbeteren zodat meer patiënten kunnen profiteren van hun levensreddende potentieel. Vrijwel elk Nederlands kankeronderzoeksinstituut is aangesloten om van DARE-NL een succes te maken.

 

September 2021: Rapport Cel- en gentherapie

Cel- en gentherapie is een veelbelovende nieuwe groep geneesmiddelen voor de behandeling van kanker. Ondanks hun grote belofte stranden veel cel- en gentherapieën in hun ontwikkeling en bereiken de patiënt niet. In het rapport ‘Cel- en gentherapie naar de oncologische klinische praktijk’ beschrijft KWF de onderliggende knelpunten en de mogelijkheden om deze te overwinnen.

Mei 2021: Virtuele Beleidsdialoog EU-wetgeving

De EU-wetgeving voor geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziektes is na respectievelijk 15 en 21 jaar aan herziening toe. KWF reageerde op de oproep van de EU om hiervoor aanbevelingen te doen met een Virtuele Beleidsdialoog. Het resultaat is een set aanbevelingen op het gebied van o.a. onderzoeksprioriteit, transparantie, duurzame investering en Europese gelijkheid. Het doel is bevordering van de ontwikkeling en toegankelijkheid van betaalbare medicijnen voor kinderen en patiënten met zeldzame ziekten.

December 2020: Oprichting European Fair Pricing Network

KWF Kankerbestrijding wil dat kankerpatiënten (tijdig) toegang hebben tot de beste medicijnen voor een betaalbare, inzichtelijke en eerlijke prijs. KWF heeft daarom kankerorganisaties uit heel Europa bij elkaar gebracht en het European Fair Pricing Network (EFPN) opgericht. Dit collectief moet een einde maken aan ondoorzichtige en te hoge medicijnprijzen.

December 2020: Verkorte vergunningprocedure ggo-geneesmiddelen

Het ministerie van VWS heeft de doorlooptijd verkort van de verplichte vergunningprocedure voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen die gebruik maken van genetisch gemodificeerde organismen. Voor deze zogeheten ggo-geneesmiddelen gelden strenge regels, maar partijen zoals het RIVM, HollandBIO. COGEM en KWF hebben duidelijk kunnen maken dat de milieurisico's minimaal zijn bij ggo's die gebruikt worden voor kankerbehandelingen. 

In de media:

Mei 2019: Constructieve ideëen voor geneesmiddelenontwikkelingen

​Op 23 mei overhandigde License to Heal het rapport “Innovatief, toegankelijk, betaalbaar” aan minister Bruins. Dit rapport, een samenwerkingsverband van de tien politieke jongerenorganisaties, is het resultaat van een reeks rondetafelgesprekken. Het rapport geeft een mooi overzicht van constructieve ideeën om tot een toekomstbestendig model voor geneesmiddelenontwikkeling te komen. License to Heal geeft concrete aanbevelingen en heeft daarbij ook ruimte gelaten om verdere ideeën en suggesties terug te laten komen. 
Lees het hele rapport.​

Februari 2017: KWF presenteert 5-puntenplan tijdens Politiek Café

​​KWF wil dat nieuwe kankergeneesmiddelen toegankelijk zijn en blijven voor alle kankerpatiënten. 2017 is vanwege de landelijke verkiezingen een cruciaal jaar. Hoe gaat een volgend kabinet invulling geven aan de visie van Minister Schippers? En hoe zorgen we er samen voor dat innovatieve middelen de patiënt blijven bereiken? Om antwoorden te krijgen organiseerde KWF op 8 februari 2017 een politiek café over dure geneesmiddelen waarbij Kandidaat Kamerleden van de SP, VVD en D66, partijen uit het veld en patiënten met elkaar in gesprek gingen. Tijdens het politiek café lanceerde KWF een 5 puntenplan dat een nieuw kabinet kan gebruiken als stappenplan om de toegankelijkheid van dure geneesmiddelen te waarborgen. 

December 2016: Minister Schippers ontvangt rapport met de resultaten van de ideeënbox

​Op 1 december 2016 bood KWF aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bijzonder rapport aan. Het gaat om een bundeling van 18 innovatieve ideeën om dure geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit op basis van een oproep die KWF afgelopen zomer deed aan diverse stakeholders in de geneesmiddelenbranche.

Oktober 2016: Europese samenwerking binnen task force dure medicijnen officieel afgetrapt

KWF is op 31 oktober 2016 in Parijs officieel begonnen als voorzitter van de Europese task force waarin wordt samen gewerkt om de toegang tot nieuwe innovatieve - maar dure - kankermedicijnen te waarborgen. Inmiddels hebben 12 landen zich verenigd in deze task force.

Minister Edith Schippers (VWS) is blij met deze task force. Ook zij wil een gezamenlijke internationale aanpak van de problematiek van te dure kankermedicijnen. 'Regeringen kunnen dat niet alleen en moeten steun zoeken bij kankerbestrijdingsorganisaties, patiëntengroepen, kennisinstellingen en behandelaren', zo stelde ze in Parijs, waar ze sprak op de World Cancer Leaders’ Summit. Een dergelijk nieuw front van regeringen en non-gouvernementele organisaties is een belangrijke stap in de aanpak van een problematiek die wereldwijd honderden miljoenen mensen met kanker direct raakt. 

Juni 2016: Symposium dure medicijnen

​Om nieuwe kankergeneesmiddelen voor nu en later toegankelijk te houden is het nodig om na te denken over nieuwe modellen of manieren van samenwerken. Daarom bood KWF op 27 juni 2016 het podium aan de belangrijkste stakeholders in het veld om hun ideeën hierover te pitchen tijdens het symposium Samenwerken aan modellen om geneesmiddelen toegankelijk te houden. Bas van Dungen (Directeur Generaal Curatieve Zorg) nam de modellen namens VWS in ontvangst. 

Mei 2016: KWF voorzitter internationale task force dure medicijnen

​Tijdens de European Cancer Week die in de week van 30 mei 2016 van start ging, is er op initiatief van KWF de ‘task force for equal acces to cancer drugs’ opgericht. Meerdere Europese kankerbestrijdingsorganisaties steunen deze taskforce en KWF is de eerste voorzitter bij monde van Eveline Scheres. Om het gesprek met de fabrikanten van geneesmiddelen goed aan te kunnen gaan, is het nodig om krachten internationaal te bundelen. Inmiddels hebben elf landen zich aangesloten bij de taskforce. De samenwerking is vastgelegd in een Declaration of Intent'.

Juli 2015: Aankondiging presentatie rapport KWF-werkgroep Dure kankergeneesmiddelen

Naar aanleiding van het SCK-rapport ‘Toegankelijkheid van dure kankergeneesmiddelen’ heeft minister Schippers aan KWF gevraagd een werkgroep samen te stellen met de belangrijkste stakeholders in het veld van dure kankermedicijnen. Op 2 juli 2015 presenteerde de KWF-werkgroep ‘Dure Kankergeneesmiddelen’ haar bevindingen aan de minister.